Стихии и модалности в астрологията

Обновена: 08.07.2024|
Стихии и модалности.

„Човекът е микрокосмос, или малък свят, защото той е екстракт от всички звезди и планети и от цялата небесна твърд, от земята и елементите, и така той е в тяхната Квинтесенция“

Парацелз

Цялото съществуване във Вселената се базира на цикли, чиято периодичност се отмерва чрез ритъма на хармонични повторения. Астрологията е наука, която тази разкрива цикличност в Мирозданието.

Поради тази причина чрез нея могат да се правят прогнози за бъдещи събития, но преди всичко тя разкрива принципите, по които е изградено Творението. Тъй като всичко е подобно, човешката конституция също съответства на принципите в макрокосмоса.

В зодиака (кръга на живота) имаме цикличност, която се оформя около две разпределения – стихии и модалности. Четирите основни стихии са творящите принципи във Вселената, а модалностите – начинът на експресията им.

vitbcompl 400
02 drob 600 copy
vitbcompl 400
02 drob 600 copy

Стихии и модалности

В астрологията особено значение заемат стихиите и модалностите. Всеки зодиакален знак е резултат от комбинацията на определени елементи и начина им на жизнена експресия. Човешкото тяло е съставено от четирите основни елемента, но те също така се проявяват и на психично ниво и образуват неговия темперамент.

 

Стихии и модалности в астрологията

 

Знанието за четирите елемента произхожда още от древното алхимично учение, което е свързано с астрологията.

Имаме четири стихии:

  • Огън
  • Вода
  • Въздух
  • Земя

 

И три модалности:

  • Кардинален
  • Фиксиран
  • Мутабилен

 

Зодиакът започва от огнените знаци, преминаващи в земните, последвани от въздушни и накрая водните, които завършват цикъла.

Вторият кръг се заформя от трите модалности – кардиналните стартират цикъла, неподвижните фиксират енергията, а подвижните я разтварят, приключвайки цикъла.

 

Четирите първични субстанции

 

Стихии и модалности в астрологията

 

Гръцкият философ Емпедокъл пише в своята Доктрина за четирите елемента, че светът има четири корена, които са представени от четирите основни елемента. Аристотел доразвива неговата теория, като казва, че четирите основни елемента са породени от комбинацията на четири първични субстанции, родени от Първичния Хаос, които са противоположни една на друга.

Топло – динамизиращ фактор

Това е активен, жизнен, динамичен и експанзивен принцип, който се стреми към растеж и разширение.

Студено – отслабващ фактор

Той е противоположен принцип на горещото и се стреми в обратната посока към пасивност, забавяне, свиване и поглъщане.

Влажно – видоизменящ фактор

Този принцип се стреми към съзидание, пластичност, гъвкавост, адаптивност, разтваряне.

Сухо – дразнещ фактор

Той е противоположен на влажното и е изсушаващ и сгъстяващ принцип, който се стреми към принудително спиране на жизнените процеси.

Първоначално са възникнали двете противоположности топло и влажно, като към тях се е прибавила и втората двойка опоненти – студено и сухо.

Топлото и студеното са смятани за по-активни принципи, които древните наричат мъжки, като топлото е по-активното.

Влажното и сухото са се смятали за пасивни принципи, затова са били обозначени като женски, при които сухото е по-активното.

Комбинацията на тези две двойки противоположности е породила елементите, които, от своя страна, са образували различни форми.

Според Емпедокъл, Огънят и Въздухът са мъжки елементи, които се стремят да достигнат „нагоре и навън“, докато Земята и Водата са женски елементи, които се „обръщат навътре и надолу“.

 

Четирите елемента

Чрез комбинацията на тези четири първични принципа се образуват четирите стихии. Те представят четирите агрегатни състояния на материята – лъчисто (огън), газообразно (въздух), течно (вода), твърдо (земя).

Хипократ, който също е бил и астролог, свързва четирите стихии с четирите хумора в тялото – жълта жлъчка, флегма, кръв и черна жлъчка, а според Гален пропорциите в телесните хумори формират четирите темперамента – холеричен, флегматичен, сангвиничен и меланхоличен.

Така на базата на учението за елементите са се поставили основите на медицината, като в древността тя е била пряко свързана с астрологичното познание.

 

Огън

 

Стихии и модалности.

 

Субстанции Топло и сухо
Ключови думи Трансформация, вдъхновение, визия
Зодии Овен, Лъв, Стрелец
Темперамент Холеричен

Основата на огъня, който е комбинация от топло и сухо, излиза от земята и подземните светове, оформяйки конусовиден връх, сочещ нагоре, и затова се обозначава с триъгълник, сочещ нагоре.

Огънят е манифестация на креативната сила – той е Духът в човека. Символизира желанието ни за живот и пламъка, който ни поддържа живи. Проявява се в нас чрез страстта, виталността, действието и творчеството.

Огънят е най-хипнотичният и единствен елемент, който не съществува естествено в природата. Също така е и единствен от елементите, който има нужда от друг, за да съществува.

За да бъде проявена съзидателната сила на огъня е необходимо той да бъде овладян, в противен случай показва и другата си страна на жестока деструктивност.

Физически Огънят се съдържа в сексуалната енергия, която е импулс за съзидание чрез продължаването на рода. И метаболизмът, който е с деструктивна природа, за разграждането и преобразуване на енергия от приетите хранителни вещества, която да бъде съхранена като гориво за други жизнени процеси и функции.

Той се свързва с жълтата жлъчка, която е необходима за процесите на храносмилателната система и подпомага процесите на разграждане на мазнините.

Темпераментът на хората с преобладаваща огнена стихия в себе си е холеричен, те проявяват изключителна активност, заряд и пламенност.

 

Вода

 

Стихии и модалности.

 

Субстанции Влажно и студено
Ключови думи Гъвкавост, емоционалност, мечтателност
Зодии Рак, Скорпион, Риби
Темперамент Флегматичен

Символът на водата е сочещ надолу триъгълник, тъй като със своите студени и влажни качества се стреми да се спусне надолу и да кондензира.

Психологически елементът Вода се проявява чрез психичния свят и нашите емоции и чувства – тя представя Душата в човека. Водата символизира животворния извор и всичко, което утолява жаждата ни за живот.

Водата е средата, в която се заражда животът на Земята. По-голямата част от планетата ни е заета от водите на Световния океан. Различните видове организми се нуждаят от различни вещества, но водата е универсален хранителен източник за всички живи същества.

Тя също е вътреклетъчна среда, където се осъществяват автономни процеси в клетките и проводник на информация в цялото тяло, чрез кръвоносните системи.

Във водата се заражда живот и самата тя е живот. Без нея организмът не може да издържи дълго. 

Водата е основен разтворител за тялото и чрез нея се изхвърлят ненужните вещества. В тялото ни тя съответства на флегмата – прозрачните течности, секретирани от лигавиците и бистрата течност – лимфа.

Така както водата има пречистващо действие, така и в тялото лимфната система има ролята да изпълнява почистващо действие на цялото тяло.

Темпераментът на хората с преобладаваща водна стихия в себе си е флегматичен, като те са склонни да бъдат носени от течението на своите чувства.

 

Въздух

 

Стихии и модалности.

 

Субстанции Топло и влажно
Ключови думи Комуникация, движение, менталност
Зодии Близнаци, Везни, Водолей
Темперамент Сангвиничен

Въздухът е горещ и влажен и се стреми да се издигне, но неговият влажен компонент блокира пълното издигане, затова и се поставя хоризонталната линия в триъгълника, сочещ нагоре.

Психологически, елемент Въздух отговаря за процесите на ментална активност, комуникация и пренос на информация – той е Ума в човека.

Въздухът е навсякъде около нас, въпреки че не го забелязваме. Той е най-лекият от всичките елементи, но всъщност той също има обем и упражнява натиск. Въздухът изпълва атмосферата на Земята и въпреки, че не го усещаме, той упражнява натиск и върху нас.

Това е елементът, за който най-рядко се сещаме, освен ако не усетим неговата липса. Без въздух ние не можем да съществуваме и ако достъпът ни до кислород е блокиран, то ни остават само няколко минути живот.

Първото нещо, което правим, когато се появим на този свят, е да си поемем глътка въздух, за да се осъществи адаптацията ни към външната среда.

От този момент ние сме способни на самостоятелно дишане, което е обменът на енергии и информация с пространството. При вдишването ние получаваме кислород от външната среда, а чрез издишването ние отделяме въглеродния диоксид.

За своята жизнена дейност от въздух се нуждае всяка наша клетка. И благодарение на кръвоносната система кислородът достига до всяка част на тялото.

От хуморите, елемент Въздух се свързва с кръвта, по която се пренася въздухът от дробовете и темпераментът, на който съответства, е сангвиничен. Хората с този темперамент се характеризират като общителни, променливи и непостоянни.

 

Земя

 

Стихии и модалности.

 

Субстанции Студено и сухо
Ключови думи Подхранване, растеж, манифестация
Зодии Телец, Дева, Козирог
Темперамент Меланхоличен

Земята е студена и суха и се стреми да се спусне надолу, но нейният сух компонент блокира пълното й спускане, което е посочено от хоризонталната линия в триъгълника, сочещ надолу.

Земята е това, което ни осигурява подхранване, поддържане и стабилност – тя е нашето Тяло. Принципът на елемента Земя е принципът на структурата и организацията и е може би най-очевидният елемент от всички, защото това е буквално земята, по която стъпваме.

Земята е нашият дом и нейните изобилни ресурси са това, което ни подхранва и поддържа телесните ни функции.

Благодарение на плодородните почви на Земята, подхранвани от солите и минералите, в нея живее растителното царство, което от своя страна подхранва животинското царство.

И, въпреки че това е най-близкият ни елемент, той също може да бъде много опасен. Елементът Земя в нас ни дава стабилна опора, но и може да прерасне в склонност към инертност и нежелание за промяна.

От хуморите в тялото ни елемент Земя съответства на черната жлъчка, която Хипократ отнасял до крайните продукти от процесите на метаболизма, при който е извлечена енергията и е останала само материалната форма, която отново се връща в земята.

Елемент Земя съответства на меланхоличния темперамент. Хората с този темперамент са последователни, прагматични, но и склонни към инертност.

Петият тайнствен елемент, наречен от алхимиците „Квинтесенцията“, е обединяващият ги принцип, който е отвъд тях и произтича от още по-висши сфери.

 

 

Модалности

Стихии и модалности в астрологията

Началото на всеки сезон е белязано от кардинален знак, докато прогресията на средната точка се символизира от фиксиран знак, а краят на сезона и преходът към следващия – от мутабилен знак.

Кардинални знаци

Кардиналните знаци означават дейност и управляват функционалната активност. Те са инициаторите, характеризиращи се със силна движеща ги мотивация, амбиция и увереност, която дава стартовия импулс на цикъла.

В тялото под управлението на кардиналните знаци са всички процеси на жизнена активност, като кръвообращение, дишане и пр.

Кардиналният знак от огнената стихия е Овенът, който започва и началото на зодиакалния цикъл и пролетния сезон. Ракът, който е представител на водната стихия и с който стартира лятото.

Везните с елемент въздух, започващ с настъпващата есен и Козирогът, с който идва ред на зимата, приключването на старата година и посрещането на новата.

Фиксирани знаци

Фиксираните знаци се характеризират със силна воля, концентрирана енергия, упоритост и издръжливост, за да фиксират и концентрират инициираното от кардиналните знаци.

В човешката природа фиксираните знаци управляват емоциите и желанията.

Неподвижен знак с елемент Земя е Телецът, настъпващ в разгара на пролетта, когато всичко започва да израства и да се структурира.

Лъвът, представител на огнената стихия, чиято енергия идва с най-горещите и слънчеви дни от лятото.

Скорпионът, който е воден знак и концентрира есените енергии на смърт и обновление. И Водолеят от въздушната стихия, настъпващ през най-студените и снежни зимни дни.

Мутабилни знаци

За мутабилните знаци е характерна бързина, гъвкавост и адаптивност, за да разтворят фиксацията и да я върнат в следващия цикъл.

Под тяхно управление са инстинктите, рефлексите и мисленето при човека, както и сензорната обработка на нервната система.

Близнакът, представител на елемент въздух, е и най-подвижният от всички знаци, който изпраща пролетта и подготвя за идващото лято.

Девата, която е земен знак и представлява последните слънчеви дни от лятото, времето за събирането на реколтата и подготвя за настъпването на есента.

Огнената енергия на Стрелеца, сгряваща през края на есента и приближаващата зима. И Рибите с елемент Вода, които дават надеждата за нов живот в края на дългата и студена зима и така очакваната пролет.

 

Трите кръста в астрологията

Трите модалности с по един знак от всяка стихия оформят трите кръста в астрологията.

Това са „трите кръста на Голгота“:

  1. На четирите рамена на кардиналния кръст лежат – Овен, Рак, Везни и Козирог.
  2. На рамената на фиксирания кръст стоят – Телец, Лъв, Скорпион и Водолей.
  3. На мутабилния кръст се намират – Близнаци, Дева, Стрелец и Риби.

Качеството, което кардиналните знаци трябва да проявят, е пробивност, тъй като тяхната мисия е инициацията – те запалват искрата и дават старта, като засаждат семето.

Фиксираните знаци трябва да бъдат изключително устойчиви, за да укрепят божествената идея – те бележат средата и може да се сравнят с почвата, в която семето ще се утвърди.

Мутабилните трябва да проявяват голяма мобилност и да играят ролята на свръзка – те са резултатът или плодът и краят на цикъла.

Кардиналният кръст дава началото на цикъла и съответства на четирите кардинални точки от годишния път на Слънцето – пролетно равноденствие (Овен), лятно слънцестоене (Рак), есенно равноденствие (Везни) и зимно слънцестоене (Козирог).

На фиксирания кръст лежат четирите неподвижни знака, които са четирите посоки на света – Изток (Водолей), Запад (Скорпион), Север (Телец) и Юг (Лъв). 

Фиксираният кръст е тетраморфа на Езекиил и се споменават още и във видението на Йоан. Това са бикът (зодия Телец), лъвът (зодия Лъв), орелът (високото проявление на зодия Скорпион) и човекът (зодия Водолей).  

Казва се, че в миналото пролетното равноденствие се е случвало в Телец, при което четирите кардинални точки са били в знаците от фиксирания кръст.

Мутабилният кръст се нарича „общият кръст“, тъй като той представя масата и контролира етапите на преживявания на по-ниско и инстинктивно ниво в човечеството, като го преориентира към по-широката духовна визия.

Също така той се нарича още и „кръстът на скрития Христос“. На него човечеството се обучава да борави с по-високи нива на съзнание, преминавайки през дуалностите и научавайки се на синтез между тях, като се завърта през множество обороти по зодиакалното колело.

 

Кои са четирите стихии в астрологията?

В астрологията имаме Огън – Овен, Лъв, Стрелец; Земя – Телец, Дева, Козирог; Въздух – Близнаци, Везни, Водолей и Вода – Рак, Скорпион и Риби.

Кои са трите модалности в астрологията?

В астрологията имаме кардинални знаци – Овен, Рак, Везни, Козирог; фиксирани знаци – Телец, Лъв, Скорпион, Водолей и мутабилни знаци – Близнаци, Дева, Стрелец и Риби.

Какво представляват четирите стихии в астрологията?

Всяка стихия определя темперамента и задава ключовите черти от характера на представителите на различните зодиакални знаци.

Какво представляват трите модалности в астрологията?

Модалностите в астрологията показват начина, по който всяка зодия изразява типичните характеристики на стихията си.

Категории: Астрология, Холистика и практики|Публикувана: 17.03.2023|

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

2b052a39eddde1485e717e788333ecf6?s=96&d=mm&r=g

Калина Петкова притежава специализирани познания в сферата на медицината, фармацията и ботаниката. Има интереси в холистичните методи на лечение, аюрведа и билколечението.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 8 юли 2024 в 14:37 | Публикувана: 17 март 2023 в 17:25 | Категория: Астрология, Холистика и практики