Северен и Южен възел в знаците

Обновена: 22.01.2024|
Северен и Южен възел.

В астрологията лунните възли – Северен и Южен възел, представляват елементи в рождената карта, които са свързани с минали животи и кармичните уроци, които трябва да бъдат усвоени в настоящия.

Те са чувствителни точки, които се образуват по време на затъмненията, и носят фактор на съдбоносност в живота ни, като разкриват целта на душата. 

 

Какво означават в астрологията Северен и Южен възел?

В момента на нашето раждане Северният възел попада в определен знак, както и в определен дом, а Южният възел – в противоположния знак и дом.

Знакът разкрива основния сценарий, който душата ще бъде принудена да играе в този живот, а домът е сцената, на която това ще се случва.

Докато нашият Северен възел представлява качествата и преживяванията, към които човек трябва да се стреми, то Южният възел са добре усвоени умения и таланти, но и модели от минали животи, които трябва да бъдат преодолени.

Целият ни натал е построен така, че енергията на слънчевия ни знак да бъде оползотворена в посоката, зададена от Северния възел, чрез използване на ресурсите, придобити от Южния възел.

 

Северен възел в Овен и Южен възел във Везни

Северният възел в Овен и Южният възел във Везни представляват едно пътуване към себе си чрез поставянето на основите на една по-независима и решителна личност.

Мисията на душата е да се развиват личните качества и да се открие собствената идентичност. В миналото опитът е бил свързан най-вече с подкрепата и поддръжката на другите.

Тъй като хората с Южен възел във Везни са имали множество животи, в които са помагали за развиването на идентичността на другите, то те често са оставали в тяхната сянка, затова в този живот трябва да открият себе си.

Родените със Северен възел в Овен са изправени пред предизвикателството да заявят своя аз, като преодолеят склонността си към компромиси със себе си, която носят от миналите си животи.

Трябва да се научат да поставят лични граници и да не пренебрегват собствените си потребности, като развиват един здравословен егоизъм и конструктивна упоритост, възприемайки един по-независим и самоуверен подход към живота.

 

Северен възел в Телец и Южен възел в Скорпион

 

Северен и Южен възел, Скорпион, Телец.

 

Когато Северният възел е в Телец, душата е призвана към откриването на стабилност и мир в материалния свят, в който трябва да прегърне връзката си със заобикалящата я среда.

Целта на настоящето въплъщение е да се изградят истински ценности, да се въплъти духът в материята и отново да се възстанови връзката със земята чрез удоволствието от контакта със света.

Южният възел в Скорпион показва, че индивидът има склонност към емоционална интензивност и нужда от контрол, като може в някои от миналите си животи да е злоупотребявал с власт.

В този живот е необходимо е да се откаже от привързаността си към контрола и манипулацията и да възприеме един по-спокоен и приемлив подход към живота.

Тук предизвикателството е да се развива собствено чувство за стойност, без да се търси признанието на другите. Тези хора трябва да изградят своя ценностна система, финансова независимост и отговорност.

Нужно е да се използва скорпионовата интуитивност и проницателност към съзидание и конструктивност, каквато е мисията на Телеца в зодиака.

 

Северен възел в Близнаци и Южен възел в Стрелец

При Северен възел в Близнаци миналите животи са преминали в постоянното търсене на истината и може то често да е било съпроводено с изолираност от обществото.

Мисията на душата сега е да развие по-голямо чувство за любопитство, гъвкавост и комуникация, като се откаже от старите си модели на догматични вярвания и прекомерна самоувереност. Вместо това, трябва да култивира чувство за любопитство, адаптивност и ментална гъвкавост.

При хората с Южен възел в Стрелец може да се говори за духовен опит и просветление, което е придобито чрез отказ от светския живот. Но в този живот тези хора отново трябва да се върнат в обществото и да се свържат с него, за да споделят придобитото през миналите прераждания.

В този живот предизвикателството е да се развие фината чувствителност и тактичност в общуването с другите и да може да се гледа и през другите гледни точки.

Кармичният път на душата е фокусиран върху отдалечаване от изолираността от социума, като се възприемат двойствеността в живота и свободата на избор в обществото.

 

Северен възел в Рак и Южен възел в Козирог

 

Северен и Южен възел, Рак, Козирог.

 

При Северен възел в Рак миналите прераждания на душата са преминали главно в една сурова и лишена от чувства и близост среда. Поради тази причина в настоящото въплъщение е нужно да се свърже отново със своята емоционалност и емпатичност.

Тя трябва да се научи да преодолява своята упоритост и нуждата си от контрол във всяка една ситуация, което й е било нужно в миналото, за да постига успех на всяка цена.

В предишните животи, Южният възел говори за хора, които са заемали важни позиции в социалната структура и власт. Основният им подсъзнателен мотив, който ги е движил към нуждата за успех, е бил всъщност чувството на несигурност.

В този живот предизвикателството е да се научат да признават и приемат своите чувства, да развиват смирение и съчувствие към другите, като култивират чувство за емоционална интелигентност.

 

Северен възел в Лъв и Южен възел във Водолей

Когато Северният възел е в Лъв, това показва, че тези хора в миналите си прераждания са се отказвали от своята индивидуалност в името на благородни и обществени каузи.

Те са били отдадени на хуманистични идеали, но чрез едно безпристрастно и интелектуално отношение, и така са се отдалечили от своята сърдечност и вътрешен пламък.

Предизвикателството в този живот на хората с Южен възел във Водолей е да се свържат отново със своята индивидуалност и страст, развивайки креативното и творческо мислене, за сметка на аналитичния им подход.

Те трябва да преодолеят студеното си отношение към другите и интелектуализма, като прегърнат един по-сърдечен и изразителен подход към живота.

Северният възел в Лъв и Южният възел във Водолей приканва към развиването на повече креативност и творческо себеизразяване, в което душата е призвана да следва своята страст и да развива своите таланти.

 

Северен възел в Дева и Южен възел в Риби

 

Северен и Южен възел, Дева, Риби.

 

Когато Северният възел е в Дева, то в миналите прераждания е преобладавала енергията на Рибите. Тези хора може да са прекарали много минали животи в жертвоготовност и затова сега да се предават прекалено лесно.

Водещото преживяване е било разтварянето на его-аза, като това може да е ставало чрез различни духовни практики или чрез злоупотреба с психотропни вещества и алкохол.

Предизвикателството им в този живот е да се научат да боравят със съзидаващата енергия, като намерят здрави духовни принципи.

Мисията на душата в този живот е да наблегне на законите на материята и да прилага духовните принципи чрез тях, преодолявайки привързаността си и прекалената си чувствителност.

Придобитата чувствителност, мечтателност и интуитивност трябва да лежи върху основите на една добре изградена логика в реалния свят.

Северният възел в Дева показва, че в този живот индивидът трябва да развие по-голямо чувство за проницателност, практичност и внимание към детайлите в ежедневието си.

 

Северен възел във Везни и Южен възел в Овен

Със Северен възел във Везни, кармичният път на душата е насочен към освобождаването от комфорта на независимостта, самоутвърждаването и агресията към един по-балансиран и хармоничен начин на взаимодействие с другите.

Южният възел в Овен говори за това, че миналите прераждания са преминали в борба за оцеляване и непрестанни битки. Това е научило човек да отстоява себе си и позицията си, но го е отдалечило от способността му да се свързва с другите.

Предизвикателството тук е да се преодолее нуждата от налагане на себе си и склонността към нарцисизъм, за да се възприеме един по-сътруднически и хармоничен подход към живота.

Северният възел във Везни показва, че мисията на душата на индивида е да развие по-голямо чувство за баланс, хармония и дипломатичност в отношенията си с другите. Така се създават едни хармонични партньорства, основани на справедливост.

В този живот е нужно да се преодолеят старите модели на самоутвърждаване и да се култивира едно чувство за социално ориентирано съзнание.

 

Северен възел в Скорпион и Южен възел в Телец

 

Северен и Южен възел, Скорпион, Телец.

 

Северният възел в Скорпион е покана към едно пътуване на интензивен растеж и трансформация, в който да се изследват най-дълбоките желания и страхове.

Южният възел в Телец показва, че в миналите животи индивидът е имал склонността да се придържа към познати рутинни процедури и вещи, за да се чувства сигурно и комфортно.

Но сега мисията на душата е да изследва по-дълбоките измерения на своята същност, дори ако това означава да се изправи пред страха си от неизвестното.

Може да се наложи да се освободи от привързаността си към материалните притежания, като развива едно по-дълбоко чувство на доверие във Вселената и собствените си вътрешни ресурси.

Тук кармичният път е фокусиран върху отдалечаването от комфорта и сигурността на материалните притежания и чувствените удоволствия към една мащабна метамарфоза. Това става чрез интензивни емоционални преживявания и по-дълбоката връзка с другите.

 

Северен възел в Стрелец и Южен възел в Близнаци

Със Северен възел в Стрелец, душата е призвана да изследва нови хоризонти чрез разширение на мирогледа си и откриване на по-дълбокото значение и смисъл на живота.

Южният възел в Близнаци показва, че в миналите си прераждания индивидът е имал склонността да разчита само на своя интелект и комуникационни умения като начин за свързване с другите.

Така той е усвоил много и разнообразна информация, но тук кармичният път е насочен към отдалечаване от повърхностните връзки и логиката в посока на едно духовно изследване и доверяване на интуицията.

Тези хора са свикнали да виждат и двете страни на монетата и да разбират всички гледни точки, но сега трябва да развиват една цялостна и висша визия за живота.

В миналото си са били заобиколени от много хора, но сега е нужно повече уединение, за да изследват и разширяват собствените си хоризонти. Най-вече чрез търсене на мъдрост, истина и смисъл не по пътя на логиката, а чрез тяхната интуиция.

 

Северен възел в Козирог и Южен възел в Рак

Северният възел в Козирог приканва душата към личен растеж и постижения, като се развива едно силно чувство за дисциплина, отговорност и амбиция.

Предизвикателството тук е освобождаването от старите модели на емоционална зависимост, прекалената чувствителност и нуждата от защита.

Южният възел в Рак показва, че в миналите си живот човек е имал склонността да се придържа към емоционалната сигурност, но, за да постигне душевната си мисия, е нужно да излезе от тази си комфортна зона.

За тези хора домът и семейството са били всичко и за техните нужди са се грижили членовете на семействата им, но сега трябва да се учат на отговорност за собствената си съдба.

Със Северен възел в Козирог кармичният път е фокусиран към един по-структуриран, дисциплиниран и практичен подход за постигане на целите и амбициите.

 

Северен възел във Водолей и Южен възел в Лъв

Северният възел във Водолей показва, че в този живот душата е избрала да бъде в служба обществото и е призвана да прегърне своята уникалност и оригиналност, използвайки творческата си енергия.

Южният възел в Лъв показва, че в миналото си индивидът е разчитал само на личната си харизма и креативност като начин за спечелване на внимание и признание, но този модел може вече да не служи на по-висшата му цел.

Те се чувстват специални в този живот, защото през миналите си са били привилегировани да стоят само на „своя трон“ и да получават възхищение и поклонение.

Кармичният път на индивида е насочен към освобождаване от нуждата от слава и почести към един по-обективен, иновативен и колективен подход на служене за общото благо.

Мисията на душата в този живот е да се съсредоточи върху службата в колектива, като използва усвоените си от миналите животи таланти за подобряване на обществото.

 

Северен възел в Риби и Южен възел в Дева

Северният възел в Риби представлява едно пътуване на духовно израстване и състрадание, в което индивидът е призван да търси една по-дълбока връзка с божественото.

В този живот е нужно да се освободи от старите си модели на критично мислене и анализ и да се съсредоточи върху развитието на своята интуиция и способност за въображение.

Южният възел в Дева показва, че в миналите си прераждания човек е разчитал на своите практически умения и внимание към детайла, но сега трябва да развива повече своята дясно-мозъчна активност.

Кармичният път на душата е фокусиран най-вече върху отдалечаването от комфорта на практичността и логиката към един по-одухотворен и интуитивен начин на живот.

Северният възел в Риби показва, че мисията на душата на индивида е да прегърне своята интуиция, въображение и духовност.

Какво представляват лунните възли в астрологията?

Лунните възли са двете точки, където орбитата на Луната се пресича с еклиптиката – пътя на Земята, около Слънцето и разкриват нашата карма в настоящия живот.

Какво представлява нашият Северен възел?

Северният възел представа посоката към която трябва да вървим и качества, които да усвоим.

Какво представлява нашият Южен възел?

Южният възел представя мястото, от което идваме и нашите душевни ресурси или вредни модели от миналите животи.

Категории: Астрология|Публикувана: 27.04.2023|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Avatar of Калина Петкова
Калина Петкова притежава специализирани познания в сферата на медицината, фармацията и ботаниката. Има интереси в холистичните методи на лечение, аюрведа и билколечението.

Блог

Рецепти

Свързани публикации

Един Коментар

  1. Мариана Деевска 02.05.2023 at 20:50 - Отговор

    Благодарности за изключително ясното, кратко и точно формулиране на задачите и мисията на душата според оста на Лунните възли!

Оставете коментар

Обновена: 22 януари 2024 в 00:00 | Публикувана: 27 април 2023 в 11:07 | Категория: Астрология