Натална карта – какво представлява?

Обновена: 12.04.2024|
Натална карта.

Още в античността хората са гледали към звездите, търсейки по-висш смисъл за своето съществуване. Те наблюдавали небето като описвали движението на планетарните тела в специални дневници.

Астролозите и жреците грижливо структурирали в календари всяко небесно събитие, тъй като вярвали, че то носи своето дълбоко послание и рефлектира върху живота на хората и до най-дребния детайл.

Древните почитали звездите и планетите като богове и смятали, че техният живот зависи от настроенията на тези могъщи и ръководни сили. Цялата информация за положението и транзитите на небесните тела се съхранявали в дневници, наречени ефемериди, още от времето на Вавилон.

В мига на раждането, боговете на Небето били подредени в точно определена конфигурация, която предначертавала съдбата на всеки един човек или житейско събитие.

В резултат на точната подредба на небесните тела в момента, в който вдишваме първата си глътка въздух, получаваме и нашата натална карта – космическия ни акт за раждане.

 

Какво показва нашата натална карта?

Нашата натална карта представя точните положения на планетите, домовете и знаците, в които попадат, както и аспектите, които сключват помежду си от точно определено местоположение на Земята в момента на нашето раждане.

Тя представя уникалните характеристики на всеки един от нас и представлява едно важно ръководство, чрез което да разкрием нашите кармични възли, привързаности, зависимости и ограничаващи модели на съществуване, образували се в резултат от множество превъплъщения и действащи на несъзнателно ниво.

Астрологията е преди всичко наука, която разкрива причинно-следствения кармичен механизъм, чрез който ние преминаваме през своята еволюция, а в нейния символичен език се крият по-дълбоките пластове от нашата същност.

 

Как да четем нашата натална карта?

Когато погледнем небето от нашата перспектива, изглежда, че Слънцето, Луната и другите планети извършват кръгово движение и се проектират през 12-те съзвездия от зодиака.

натална карта

В астрологията годишният път Земята около Слънцето, се нарича еклиптика. Тази мислена небесна окръжност се разделя на 12 равни сектора от по 30 градуса, а домовете се разпределят въз основа на асцендента. 

Линията, която обозначава началото и края на всеки астрологичен дом, се нарича куспида, като краят на един дом дава началото на следващия.

В 12-те равни сектора имаме проектирани съзвездията, а в домовете попадат планетите. Помежду си тези планети могат да бъдат под различно ъглово разстояние, което наричаме аспект и измерваме в градуси, минути и секунди.

На езика на астрологията планетите и знаците обозначаваме със символи, наречени глифове.

Цялата астрологична азбука е съставена от няколко главни символа, които имат окултно значение. Това са:

 • Кръг
 • Полумесец
 • Кръст
 • Стрела

 

Ъглови домове

В наталната карта имаме четири важни кардинални точки, които в астрологията се наричат ъглови домове:

 • Асцендент (Първи дом)
 • Имум цели (Четвърти дом)
 • Десцендент (Седми дом)
 • Медиум цели (Десети дом)

 

Какво представят домовете в астрологията?

 

Натална карта, домове.

 

Домовете представят основните сфери от живота ни. Те са едни и същи за всички ни, но в зависимост от специфичното разположение на планетите, които попадат в тях, всички имаме различни области от живота си, върху които да работим, и различни уроци, които да научим.

Във всяка една натална карта има общо 12 астрологични домове.

Според модалността на управляващия знак домовете са:

 • ъглови домове – те са свързани с кардиналните знаци и обозначават четирите основни посоки на света: Изток – Овен, Север – Козирог, Запад – Везни и Юг – Рак. Планетите, разположени близо до ъгловите домове имат по-голямо влияние и са свързани с ключови аспекти на живота и съдбата на индивида.
 • следващи домове – свързани са със знаците от фиксирания кръст – Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Те носят ресурсите, стабилността и устойчивостта и често касаят материални и финансови въпроси.
 • падащи домове – мутабилните (подвижни) знаци управляват падащите домове, които са свързани с променливостта, адаптацията и комуникацията. Те носят изменчивост и разнообразие в живота на индивида.

 

Според стихията на управляващия знак домовете са:

 • домове на живота (огън) – те се отнасят към енергията и волята на индивида. Хората с много планети в такива домове в тяхнята натална карта имат обикновено голяма сила за живот и се отличават с артистични и таланти.
 • домове на материята (земя) – те се свързват с практичността и стабилността. Хората с повече планети в такива домове са прагматични и склонни към реализация в материалния свят.
 • домове на комуникацията (въздух) – те акцентират върху комуникацията и обмяната на информация. Хората с повече планети в тези домове са социални и се характеризират с общителност.
 • домове на края (вода) – те се свързват с емоциите, интуицията и духовния опит. Хората с планети в такива домове са чувствителни и интуитивни, а и често се увличат по окултните науки.

 

Според хемисферата, в която се намират домовете са:

 • Северни домове (1, 2, 3, 4, 5, 6) – тези домове се наричат лични, защото засягат персоналния живот на индивида. Планетите и принципите, свързани с тях, влияят върху личността и личния живот на човек.
 • Южни домове ( 7, 8, 9, 10, 11, 12) – тези домове засягат обществения живот на индивида. Планетите и принципите, които попадат тук влияят върху проекцията на човек в обществото.
 • Източни домове (1, 2, 3, 10, 11, 12) – тези домове са под пълния контрол на индивида. Темите, свързани с планетите, попадащи в тези домове, могат да бъдат реализирани самостоятелно от човек.
 • Западни домове (4, 5, 6, 7, 8, 9) – хората с планети в тези домове в тяхната натална карта трябва да търсят сътрудничество с другите, за да реализират своите цели и амбиции.

 

Първи дом

 

натална карта

 

Първи дом отразява нашата самоличност, представя характера на индивидуалността ни и всичко, което се отнася до нея, като това ще зависи от енергията на планетата, която го управлява.

Това е първият ъглов дом, по който се построява цялата натална карта, тъй като тук се дава стартът чрез нашия асцендент. Знакът, който изгрява на Източния хоризонт в точния момент на нашето раждане, се нарича изгряващ знак, а точният градус, в който се случва, определя нашия асцендент.

Точният час на раждане от определено местоположение е важен за тълкуването на пътя на душата, тъй като “Началото определя Цялото.” Тук е заложената програма в развитието и отработването на опитността на душата и показва мястото й в проявения свят.

Зададената програма преди инкарнация душата развива посредством спецификите на характера на личността, изразена в асцендента.

Външността, чертите на лицето и тялото ни, излъчването ни и всичко, което определя персоналността ни, зависи до голяма степен от знака и управителя на асцендента.

Докато Слънчевият знак определя настоящата ориентация, а лунният се отнася до миналото, то асцендентът показва бъдещето развитие.

 

Втори дом

След като сме проявили своята индивидуалност, ние имаме нужда от своя среда, с която да се свържем. От нея ще черпим сили, за да се разширяваме и ще заземяваме енергията си, чувствайки уюта и топлината на дома през целия житейски път. Когато се формира Азът, започва да възниква и чувството на притежание. 

Втори дом от натала е нашата ценностна система, ресурси, притежания, самооценка и всичко, което ни носи стойност и значимост в живота.

 

Трети дом

След като сме определили границите на Аза си, заземили сме енергията си, имаме нужда от мобилност и комуникативност. Трети дом от натала се отнася до всички видове взаимовръзки, отношения с братя и сестри, общуване и комуникация извън семейната среда. Той представя менталната ни дейност, начинът ни на събиране и споделяне на информация, както и стила ни на общуване с другите.

 

Четвърти дом

След създаването на връзки и обмен на информация с външния динамичен свят, Азът ни има нужда, освен от външна среда, носеща му стабилност, и от вътрешна среда и уединение, осигуряваща му емоционална подкрепа.

Четвърти дом е втората важна точка след Асцендента. Това е най-ниската точка – Имум цели в натала. Тук е миналото ни и връзката ни с майката или родителската фигура, изиграла ролята на даващия грижа и емоционална подкрепа.

Той е нашият корен, който ни свързва с миналите поколения в родословието ни.

Този дом разкрива обусловеността ни от инстинктивни и архаични остатъци от миналото, действащи на подсъзнателно и ирационално ниво.

Водните домове се наричат “кармични” тъй като те се проявяват чрез емоциите ни, които са резултат от неосъзнати поведенчески модели и инстинкти, разработени в Колективното несъзнавано и предавани от поколение на поколение.

 

Пети дом

 

Натална карта, домове.

 

След като сме определили Аза си, средата си, свързали сме се с другите и със своя вътрешен психичен свят, е време да покажем на светло богатствата му, за да го открият и другите в себе си. Пети дом е домът на талантите, творческите способности, децата и взаимоотношенията с тях.

 

Шести дом

За да бъде проводник на духовната сила, освен от граници, мобилност, външна и вътрешна среда и изразяване, Азът ни се нуждае и от здраво тяло, чрез което да продължава пътя си напред и да бъде чист съд за душата. Шестият дом се отнася до работата и служенето, рутинните навици и здравето на тялото.

 

Седми дом

Седми дом е противоположен на първия и показва как нашата личност се свързва с другите и изгражда партньорства, както интимни, така и професионални. Върхът на този дом е третият ъглов дом или още Десцендента.

Тук е представен нашият подход към другите и начинът, по който се свързваме с тях и изграждаме взаимоотношения. Тук се намира нашето алтер его. Тук също попадат и разводите или съдебните дела и нашите явни врагове.

 

Осми дом

Един от най-критичните домове. Това е може би най-плашещото място от натала, тъй като представя смъртта, но това също е и домът на дълбоката трансформация. С този дом се свързват още и по-дълбоките пластове на нашата психика, окултни умения, сексуалност, наследства и управление на чужди финанси.

Осми дом е известен като „домът на секретността“. В него могат да се крият големи богатства, нашите вътрешни сили и ресурси, както физически, така и психически.

 

Девети дом

Този дом представя нашата система от вярвания, духовни идеали и личната ни философия. Също така той е свързан с далечни пътувания зад граница, комуникация с чужденци, чужди езици, висшето образование и други обучения.

 

Десети дом

Това е най-високата точка в натала, като върхът на този дом се нарича Медиум цели. Тук са представени най-големите ни постижения в този живот, като кариера, професионално израстване и развитие. Има отношение и към връзката ни с бащата или родителската фигура, която е изградила дисциплината ни и е била авторитет за нас.

Той представя също и положението в социалната среда, нашият имидж и колко голяма е амбицията ни да „достигнем до върха“.

 

Единадесети дом

Единадесетият дом е домът на колектива и показва принадлежността ни към дадена група. Този дом отразява нашата колективна идентичност, като например нацията, към която принадлежим, или общностите, към които се причисляваме. В наталната ни карта този дом може да показва какъв трябва да е нашият принос към обществото.

 

Дванадесети дом

Последният дом е и най-загадъчният и често го наричат „домът на несъзнаваното„. Също така последният дом го определят като „дом на кармичните задължения“. В него се намира обширен опит във всички измерения, нашата карма от други животи и отговорността ни към всички други същества.

 

Какво представят планетите в наталната карта?

 

натална карта

 

Звездите и планетите, които виждаме в небето, са само един намек, че съществуват творящи и ръководни космически принципи, които осъществяват инволюционните и еволюционните процеси.

В нашата натална карта всяка планета представя своята специфична енергия, към която ние откликваме, както по позитивен, така и по негативен начин. Те могат да показват различни компоненти от нашата личност, които ни водят към развитие или пък ни спъват.

В някои от домовете си може да имаме една, две или повече планети, а в други домове да нямаме изобщо. Колкото повече планети имаме в даден дом, то толкова уроци сме научили или трябва да научим в дадената област, символизирана от дома, чрез енергията на съответните планети.

Освен това планетите сключват определени аспекти, които в астрологията се водят като хармонични и нехармонични, и които ще разгледаме в следващата статия.

 

Слънце и Луна

Слънцето и Луната са важни сигнификатори за разбирането на наталната карта и трябва да се разглеждат заедно, тъй като представят двете половини на Аза ни.

Слънцето представя центъра на личността, а знакът и домът, в който попада, влияят на начина на себеизразяване и реализиране на творческата енергия. Луната е свързана с начина, по които реагираме на емоционално, инстинктивно и подсъзнателно ниво.

Както лунната светлина е отражение на слънчевата, то тази част от Аза ни е смътният образ на всичко, което сме били в миналото, като представеното от нея не действа толкова на съзнателно ниво, колкото на подсъзнателно.

 

Меркурий

В митологията Меркурий е крилатият пратеник на боговете и посредникът между небето и земята. Той символизира рационалния ум и менталната активност. Позицията на Меркурий в наталната ни карта отразява начина ни на мислене, възприятия, комуникация.

 

Венера

Венера е една от планетите в астрологията, които се водят бенефици, тоест носещи щастие. В нашата натална карта разположението й може да ни покаже нашите емоционални ценности и нуждата от интимна близост.

 

Марс

Въпреки че е причислен към малефиците, тоест злосторните планети, Марс е от голямо значение доколко ще проявим нашата индивидуалност и силата на слънчевия ни знак. Той отразява до каква степен можем да изразяваме своята воля и е този, който брани границите на Аза ни.

 

Юпитер

 

Натална карта, домове, планети.

 

Юпитер е големият бенефик или често наричан от астролозите „планетата на голямото щастие“. Най-типичното качество на енергията му е експанзията и разширението.

Докато Слънцето, Луната, Меркурий, Венера и Марс отразяват нашите лични качества, то от Юпитер е връзката на личността със социума или тази страна на Аза, която Фройд нарича Суперего, и чиято функция е да поставя моралните норми и граници на Аза.

Положението му в нашата натална карта представя още и личната ни философия, вярвания, религиозна принадлежност и духовни търсения.

 

Сатурн

Сатурн е най-плашещият фактор в астрологията, тъй като той представя ехото на кармата и там, където е поставен, ни очакват трудности, ограничения и страдание.

Често наричан Лордът на кармата, не трябва да забравяме, че той още е и „планетата на благоприятната възможност“ и ако си научим уроците, които той ни носи, то ни очаква  прогрес и израстване.

Докато принципът на Юпитер е разширение, то този на Сатурн е свиване и ограничение, но които имат за цел да дисциплинират и структурират индивида, давайки му една стабилна основа. Сатурн представя нашите приоритети, амбиции, но също разкрива и някои страни от нас от кармичен характер.

 

Уран

Уран се води висша октава на Меркурий и представя менталната дейност на по-високите нива. Планетите след Сатурн вече са трансперсонални и тяхното влияние може да бъде или много силно изразено, или да не се възприема пряко от индивида поради интензитета им и високите им вибрации.

Вибрациите на Уран са в сферите на свръхментална съзнателност, затова неговата изява се определя като интуиция. В натала той представя чувството ни на свобода, нашата персонална уникалност, както и нашата ментална настройка към разбиране на по-висшите нива.

 

Нептун

Нептун е висша октава на Венера и е този импулс в нас, който се стреми да се съедини с нещо по-глобално и да изживее единството. Той се свързва със сънищата, мечтите и мистицизма.

Ключовата нота при Нептун е обединение, а силите, които действат чрез него, са дезинтегриращи. Той представя емоционалната ни настройка към връзка с по-висшите нива на възприятие и желанието в нас за превъзмогване на себе си и чувството на отделеност.

 

Плутон

Плутон е висшата октава на Марс и е свързан с ресурсите под земята, следователно представя начина, по който изразяваме нашите вътрешни ресурси и най-вече своята воля.

Той представя този принцип на трансформация, която преминава през пълен разпад, за да се изгради наново. В нашата натална карта разположението на Плутон показва къде трябва да извършим пълна трансформация.

Какво представлява наталната карта?

Нашата натална карта представя точно определените положения на планетите, домовете и знаците, в които попадат, както и аспектите, които сключват помежду си от точно определено местоположение на Земята в момента на нашето раждане.

Какво представляват домовете в наталната карта?

Домовете представят основните сфери от живота ни, като, въпреки че те са едни и същи за всички ни, в зависимост от специфичното разположение на планетите, които попадат в тях, всички имаме различни области от живота си, върху които да говорим, и различни уроци, които да научим.

Колко са домовете в наталната карта?

Във всяка една натална карта има общо 12 астрологични домове.

Какво представляват планетите в наталната карта?

В нашата натална карта всяка планета представя своята специфична енергия, към която ние откликваме, както по позитивен, така и по негативен начин. Те могат да показват различни компоненти от нашата личност, които ни водят към развитие или пък ни спъват.

Категории: Астрология|Публикувана: 02.03.2023|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Avatar of Калина Петкова
Калина Петкова притежава специализирани познания в сферата на медицината, фармацията и ботаниката. Има интереси в холистичните методи на лечение, аюрведа и билколечението.

Блог

Рецепти

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 12 април 2024 в 11:18 | Публикувана: 2 март 2023 в 15:35 | Категория: Астрология