Професионален шум и вибрации – ефекти върху здравето

Обновена: 29.02.2024|
Професионален шум и вибрации, опасности.

Високите нива на шум и вибрации са част от физическите рискове или въздействия на работното място и представляват съществена част в областта на превантивната медицина.

 

Какво представлява шумът?

Шумът е нежелан звук, който може да бъде досаден, да наруши благосъстоянието ни, и, в зависимост от количеството и излагането му, дори да ни разболее. Наред с други неща, слухът може да бъде увреден от висок, постоянно появяващ се звуков интензитет.

Шумът може да бъде опасен или вреден за здравето в зависимост от неговата интензивност и продължителност.

Шумът е една от най-често срещаните опасности по отношение на предизвиканата от шума загуба на слуха (като професионално заболяване) и/или повишен риск от злополуки на работното място.

Шумът е една от най-често срещаните опасности за здравето на работното място. В случай на продължителна експозиция и дневно ниво на шум над 85 dB съществува риск от увреждане на слуха за значителна част от засегнатите лица.

Дори много кратки пикови нива на звуково налягане с висока интензивност, т.е. над 137 dB, могат да имат вредно въздействие върху слуха. Такъв импулсен шум се генерира например от удари с чук по метал и се счита за особено опасен, когато звуковата честота надхвърля 1000 Hz.

 

Кои хора са изложени на по-голям риск?

 

Професионален шум и вибрации, опасности.

 

Опасните дейности са особено характерни за професиите и отраслите на промишлеността, които се занимават с обработка на метали, например изправяне с чук или шлифоване с високоскоростни инструменти.

Сравнително силни източници на шум могат да се открият и в дървообработването, текстилната промишленост, печатниците или строителството.

Тъй като броят на потенциално застрашените работници е много голям, превенцията е от голямо значение.

Излагането на силен шум в ежедневието е често срещано явление. Например, по време на спортни събития за развлечение, като баскетболни мачове, хората могат да бъдат изложени на средни нива на шума от 81 до 96 dB, с пикови нива на звука от 105 до 124 dB.

По време на някои музикални изпълнения на живо са регистрирани средни нива на непрекъснат звук от 112 dB, а средното максимално ниво на звука е 127 dB . Защита на слуха под формата на шумозаглушители или тапи е силно препоръчителна винаги, когато човек може да бъде изложен на такива нива на шум.

 

Въздействие върху нервната система

Освен че уврежда слуха, шумът може да има и извънслухово въздействие върху хората. Те включват нарушена разбираемост на речта или намалена способност за концентрация, т.е. всички ефекти на звука, които не засягат слуховия орган.

Шумът може да активира централната и автономната нервна система, което да повиши кръвното налягане и сърдечния ритъм.

Психологическите ефекти, като раздразнение, нервност или напрежение, също могат да бъдат предизвикани от шум при ниски нива на звуково налягане. Степента на излагане зависи от индивидуални фактори.

Освен това краткотрайният силен шум може да причини тежка до дълбока сензорно-неврална загуба на слуха, шум в ушите, болка или хиперакузис (свръхчувствителност към редица звуци). Обикновено това включва излагане на шум между 120 до 155 dB.

Гранични стойности на шума

Смущаващ шум:

 • 50 децибела за преобладаващо умствена дейност, както и в помещения за отдих и резервни стаи
 • 65 децибела за нормална работа в офиса (тази стойност може да е надхвърлена, ако в офиса се чува почти толкова силен шум, колкото при движение по пътищата)

 

Шум, опасен за слуха:

 • 80 децибела – работодателят трябва да осигури защита на слуха
 • 85 децибела – работниците трябва да използват защита на слуха в определени и обозначени зони

 

Какво представляват вибрациите?

 

Професионален шум и вибрации, опасности.

 

Вибрациите са механични колебания, предизвикани от външна принудителна сила, повтарящи се през определен период от време.

Вибрациите на работното място могат да навредят на здравето  в дългосрочен план. Определено оборудване, което се използва ежедневно в работата, причинява вибрации на ръцете, които могат да доведат до дългосрочни увреждания.

Видове вибрации:

 • Нискочестотни вибрации – до 30 Hz, предизвикват предимно нервно-мускулни, костно-ставни и атонични промени; разпространяват се по тъканите на значителни разстояния.
 • Средночестотни – 30 до 100 Hz.
 • Високочестотни вибрации – над 100 Hz – ранни сетивни разстройства.

 

Въздействие на вибрациите:

 • Увреждане на централната и периферната нервна система
 • Костно-мускулни смущения и увреждания
 • Увреждане на слуха и вестибуларния апарат
 • Нарушения на зрението, сензомоторните реакции и координацията
 • Нарушения в хемодинамиката
 • Ендокринни, хормонални и неврохуморални ефекти

 

Вибрации на цяло тяло и вибрации на ръката

В зависимост от вида на удара обикновено се прави разграничение между вибрации на цялото тяло и вибрации на ръката.

Вибрациите на цялото тяло са вибрации чрез седалището или гърба по време на дейности в седнало положение, чрез стъпалата по време на работа в изправено положение или чрез главата и гърба по време на работа в легнало положение.

Стимулира се цялото тяло. На вибрации на цялото тяло сме изложени и през свободното си време, например когато всеки ден шофираме кола или мотоциклет.

Водачите на селскостопански, на превозни средства на строителни площадки и строителни машини, са особено често изложени на вибрации на цялото тяло. При равни пътни настилки или при стационарна употреба почти няма излагане на риск.

Ефекти от вибрацията на цялото тяло са:

 • Умора, проблеми с концентрацията, нарушения на съня
 • Намаляване на сръчността, нарушения на равновесието
 • Намаляване на остротата на зрението поради по-бърза умора
 • Болка, ограничени движения в шийния отдел на гръбначния стълб, областта на раменете и ръцете и/или лумбалния отдел на гръбначния стълб
 • Стомашно-чревни разстройства
 • Психологически оплаквания (напр. безпокойство, стрес)

 

Ефекти от вибрациите на ръката:

 • Скованост на пръстите
 • Намаляване на сръчността
 • Увреждане на съдовете и нервите
 • Увреждане на чувството за допир и намалено възприемане на топло и студено
 • Увреждане на костите и ставите (рамо, китка) с болка и намалена подвижност

При типа ръка-ръка, вибрациите въздействат върху човека чрез ръцете. Вибрациите на ръцете се предават при работа с ръчни машини с електрическо задвижване.

Дългосрочното излагане на вибрации в по-високия честотен диапазон може да доведе до нарушения в кръвообращението на пръстите. Последиците са изтръпване на ръцете.

В нискочестотния диапазон се очакват дегенеративни промени в костите на ръката и увреждане на ставите й, лакътя и раменете. Всичко това е съпроводено с болка и ограничени движения. Освен това са възможни фрактури от умора, а ниските температури увеличават риска от тези оплаквания.

 

Разпознаване на опасностите

 

Професионален шум и вибрации, опасности.

 

Опасностите от вибрации, свързани с ръцете, се причиняват например от работата с шлифовъчни машини, вибрационни плочи, чукове.

Подобно на звука, за механичните вибрации са известни редица влияещи променливи и ефекти. Опасността за здравето зависи от мястото на попадане в човешкия организъм, степента на експозиция и ежедневното повтаряне на натоварванията в продължение на години.

Опасностите за здравето от вибрациите на цялото тяло възникват например при управление на трактори или военни превозни средства.

Експозицията на вибрации на работното място се определя като част от оценката на риска. Превантивните мерки включват инструктиране на работниците по програма за намаляване на вибрациите, предприемане на незабавни мерки за намаляването им и организиране на профилактични прегледи.

 

Превантивни мерки срещу шум и вибрации

 • Използвайте предоставените машини, транспортни средства и предпазни средства съгласно предписанията.
 • Действайте според инструкциите и инструктажите.
 • Спазвайте времето за почивка.
 • Вземете участие в превантивните грижи за здравето на работното място.

В свободното си време компенсирайте заседналата работа.

Какво представляват професионалните шум и вибрации?

Шумът е една от най-често срещаните опасности по отношение на предизвиканата от шума загуба на слуха (като професионално заболяване). Вибрациите са механични колебания, предизвикани от външна принудителна сила, повтарящи се през определен период от време. На работното място могат да навредят на здравето  в дългосрочен план.

Кои хора са изложени на по-голям риск от шум и вибрации?

Опасните дейности са особено характерни за професиите и отраслите на промишлеността, които се занимават с обработка на метали, дървообработване, текстилна промишленост, както и водачите на селскостопански, на превозни средства на строителни площадки и строителни машини, работниците на строителни обекти.

Как шумът и вибрациите са опасни за здравето?

Освен че уврежда слуха, шумът може да има и извънслухово въздействие върху хората. Те включват нарушена разбираемост на речта или намалена способност за концентрация. Въздействието на вибрациите е свързано с увреждане на централната и периферната нервна система, костно-мускулни смущения и увреждания и др.

Категории: Здраве|Публикувана: 09.01.2023|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

5e17a6da2049e7215ffd2f855426a390?s=96&d=mm&r=g

Петя Маркова е стажант-лекар, учила в престижния немски университет „Алберт Лудвиг“ в гр. Фрайбург и в Тракийски университет, гр. Стара Загора със специалност „Хуманна медицина“. Трудовият й опит е свързан с медицинска практика по работна медицина и като експерт по медицинска информация. Интересите й са насочени към вътрешните болести и здравословния начин на живот.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 29 февруари 2024 в 12:49 | Публикувана: 9 януари 2023 в 14:05 | Категория: Здраве