В тази статия ще си поговорим подробно за кръвните групи и какво не знаем за тях.

На пръв поглед кръвта е просто червена течност, но погледната под микроскоп тя е съставена от плазма и множество кръвни клетки, приличащи на топки и понички.

Върху един тип от тях – червените кръвни клетки (еритроцитите), са разположени и антигени. Това са вещества, които стимулират  имунната система да произвежда защитни протеини, наречени антитела. Кръвните групи се сформират според присъствието или липсата на определен тип антигени и антитела.

Днес ще ви разкажем за кръвните групи – кои от тях са редки, кога и как може да приемате и да дарявате кръв.

 

Как са открити кръвните групи?

В началото на 20-ти век, ако човек е загубил много кръв при нараняване или операция, е бил подлаган на преливане на кръв от друг човек. Понякога пациентът се влошавал, друг път подобрявал, но лекарите нямали идея защо.

По това време учените не са знаели, че кръвта може да се различава от човек на човек. Предполагали са, че кръвта е еднаква при всички. Докато не са започнали експерименти, за да се опитат да разберат какво се случва.

В експеримент през 1901 г. ученият Карл Ландщайнер установява, че смесването на кръв от различни хора понякога, но не винаги, води до слепване и разкъсване на червените кръвни клетки.

Това му помага да разбере, че кръвта от различни хора може да се смесва само ако съответстват определени нейни характеристики.

През следващите години Ландщайнер и сътрудниците му описват четирите групи на системата АВ0 и разработват методи за съвместимо кръвопреливане, а също и за съдебно-медицинско приложение на кръвните групи. За този научен принос  през 1930 г. изследователят е удостоен с Нобелова награда за физиология или медицина.

Десетилетие по-късно, през 1940 г., Ландщайнер, заедно с Александър Вийнер и Филип Левайн, открива т.нар. RhD антиген. Наричат го резус-фактор или Rh (името идва от маймуните Макакус Резус, използвани в експериментите).

Уникалните антигени, които имаме в кръвта си, наследяваме от родителите си. Това най-напред е установено за антигените А, В и комбинация от двата. Унаследява се също пълното им отсъствие.

Важен е и един определен антиген – Rh D.

 

Какви видове кръвни групи има?

 

Видове кръвни групи, характеристики.

 

За повечето от нас е известно, че има общо 4 основни кръвни групи, според комбинацията на антигените А, В или тяхното отсъствие, като в зависимост от резус фактора се делят на положителни или отрицателни.

Но учените продължават да откриват все повече нови антигени, които се срещат по-рядко сред населението.

Кръвните групи се определят, освен въз основа на антигените по повърхността на червените кръвни клетки, но и кодираната последователност от гени, която ги контролира.

Всъщност кръвните групи са „системи от кръвни групи“ според специфичното групиране на захарите по повърхността на червените кръвни клетки.

Международното дружество по кръвопреливане класифицира общо 44 кръвногрупови системи до момента.

Във всяка от системите от кръвни групи има различни вариации на антигени.

 

Фенотип Бомбай

През 1952 година в Бомбай е описан случай на човек с различен вид кръв, която реагира с другите кръвни групи по непознат досега начин.

При тази кръвна група липсва Н-антигенът, който е отговорен за производството на всички антигени от системата АВО.

Поради тази причина върху еритроцитите липсват антигените А, В или Н, но в плазмата се съдържат анти-А, анти-В и анти-Н антитела, поради което хората с тази кръвна група не могат да приемат кръв, дори и от 0 (Rh-) кръвна група, а само и единствено от своя вид. 

 

Кръвна група Er

Преди 40 години се открива нов набор от антигени, наречен Er, но досега не е бил вписван в известните системи.

Наскоро обаче учени от Бристол откриват промени в гена, който кодира протеина Piezo1. Този ген вече е бил познат, на науката, но скоро се установява, че той контролира експресията на антигена Er по повърхността на еритроцитите.

Системата за тази нова 44-та кръвна група включва вариациите Era, Erb, Er3, Er4 и Er5, като последните две са изключително редки.

Различните вариации на кръвна група са и с различни гени, кодиращи този протеин.

Сред описаните за момента при човек кръвно-групови системи са още MNS system, Kell system, Lutheran system, Duffy system, Lewis system и други, но засега най-значими при кръвопреливане остават АВО и Резус системата.

 

Кръвни групи според АВО системата

 

Кръвните групи според АВО системата.

 

Кръвните групи, определени от системата ABO, са 4, но имат своите прилежащи подвидове.

Кръвна група А

Тя се подразделя на кръвна група А1 и А2 и има има А антигени върху червените кръвни клетки с анти-В антитела в плазмата. Втората най-разпространена сред хората по света.

 

Кръвна група В

Тя има В антигени с анти-А антитела в плазмата. Относително рядка кръвна група.

 

Кръвна група О

Тя няма антигени, но има анти-А и анти-В антитела в плазмата. Най-често срещаната кръвна група. Човек с нея е универсален дарител.

 

Кръвна група АВ

Тя има както А, така и В антигени, но няма антитела. Най-рядко срещаната в световен мащаб (под 4% от хората имат АВ+ или АВ-).

 

 

Какво представлява резус факторът?

Кръвните групи.

В случай на кръвопреливане, не се вземат предвид само кръвните групи. Важен е и резус факторът, т.е. други антигени, открити в червените кръвни клетки. Най-важният антиген в медицински план, както споменахме, е антиген D.

Този антиген присъства при хора с положителен резус фактор и отсъства при хора с отрицателен резус фактор.

Това води до общо осем комбинации от кръвни групи: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-.

Определянето на резус фактора също е много важно по време на бременност.

Ако плодът е резус-положителен, но бъдещата майка е резус-отрицателна, могат да възникнат усложнения. Днес могат да се предприемат действия за предотвратяване на това.

 

Кръвни донори и реципиенти

Кръвните групи се идентифицират по генетично определени характеристики на повърхността на червените кръвни клетки. На тези повърхности са разположени протеини, които действат като антигени. С тези антигени имунната система може да образува антитела срещу чужда кръв.

Кръвната група А има антиген А, кръвната група В има антиген В. При кръвопреливане А понася безболезнено кръвни групи А и 0; и В толерира кръвни групи В и 0.

Универсален донор – кръвна група 0

Кръвна група 0 (особено с отрицателен резус фактор) не съдържа антигени, поради което тези хора могат да даряват кръв на всеки. Но като реципиенти могат да понасят само собствената си кръвна група.

С напредването на науката и установяването на нови кръвни групи, като например откриването на фенотип Бомбай, се оказва, че има и редки кръвни групи, които не могат да получават от тази кръвна група, а само от своята собствена.

Универсален рецепиент – кръвна група АB

В АВ групата присъстват и двата антигена А и В, което означава, че АB толерира всички кръвни групи. Но може да бъде донор само на своята група.

 

Съвместимостта на кръвните групи при даряване на кръв

В табличен вид ще разгледаме съвместимостта между всички основни кръвни групи. По този начин лесно може да се ориентирате каква кръв може да получава човек в зависимост от собствената си.

Кръвна група на реципиента Съответстваща донорска кръвна група
А+ А+, А-, 0+, 0-
А- А-, 0-
В+ В+, В-, 0+, 0-
В- В-, 0-
АВ+ Съвместима с всички кръвни групи
АВ- AB-, A-, B-, 0-
0+ 0+, 0-
0- 0-

 

 

Хората със „златна кръв“ – най-рядката кръвна група

 

Кръвните групи. Шарка. Кръвен тест. Нисък хемоглобин.

 

Златната кръвна група или Rh нулева кръвна група не съдържа Rh антигени. Това е най-рядката кръвна група в света, като по-малко от 50 души имат такава. За първи път е забелязана при аборигени австралийци.

Притеснението за златната кръвна група е, че даренията на Rh нулева са изключително оскъдни и трудни за получаване. Rh нулево лице трябва да разчита на сътрудничеството на малка мрежа от редовни донори по целия свят, ако се нуждае от кръв.

За съжаление, в целия свят има само девет активни донори за тази кръвна група. Това я прави най-ценната кръвна група в света, откъдето идва и името „златна кръв“.

 

Какво е специфичното при тази най-рядка кръвна група?

Златната кръвна група изглежда е резултат от генетична мутация (спонтанна промяна в гена). Обикновено се наблюдава с мутации в RHAG гена, който кодира Rh-свързания гликопротеин. Този протеин е необходим за насочване на Rh антигените към мембраната на червените кръвни клетки.

RHAG мутацията често се свързва със заболяване, наречено наследствена стоматоцитоза. Тези индивиди могат да имат дългосрочна, лека, хемолитична анемия и повишен разпад на червените кръвни клетки.

Rh-нулевият фенотип може да се наблюдава и в случай на определени анемии, с които човек може да се роди.

Следните условия могат да ви изложат на по-висок риск от тази най-рядка кръвна група:

  • Кръвнородствен брак (брак между братовчеди, брат-сестра или някой, който е близък или далечен роднина)
  • Автозомни гени (анормални гени, които имат болестни черти и се предават по наследство)
  • Промени или пълно изтриване на определени гени, които са RHD и RHCE или RHAG

 

 

Има ли връзка между кръвните групи и риска от заразяване с COVID-19?

 

Кръвните групи. Витамин С - бариера. Мака.

 

И накрая ще завършим с актуален въпрос по темата. Може би сте чували, че кръвните групи имат значение, когато става въпрос за заразяване с COVID-19. Но как?

Това, което учените са разбрали досега е, че кръвната група изглежда има значение поне по два начина:

  • Риск от заразяване с COVID-19
  • Тежестта на протичане на COVID-19

Последните данни показват, че хората с кръвна група А имат значително по-висок риск от заразяване с COVID-19, отколкото останалите кръвни групи.

Кръвната група О пък изглежда е с най-нисък риск. И все пак тези рискове са относителни, което означава, че хората с нулев тип не са имунизирани срещу COVID-19.

Вашата кръвна група може да повлияе също на това колко тежко ще бъде прогресирането на COVID-19. Някои доказателства показват, че тежестта на инфекцията е свързана с различни типове кръвни клетки, но механизмите, по които се случва това, са неясни.

Кръвните групи обаче не са единственият фактор за тежестта на заболяването. Възрастта и здравословното състояние също влияят върху хода и тежестта му.

Въпросът, на който изследователите се опитват да отговорят, е защо кръвните групи имат значение. Една от теориите е, че антигените могат да играят роля, стимулирайки производството на антитела.

Вече споменахме, че индивидите от кръвна група А не могат да даряват кръв на хора с кръв тип В. Хората от тип О имат анти-А и анти-В антитела, докато индивиди от тип А имат само един вид: анти-В антитела. По същия начин индивидите от тип В имат само анти-А антитела.

Може би наличието както на анти-А, така и на анти-В антитела дава възможност на хората от тип О да сведат до минимум заболяването. Още не знаем точния отговор, поради което изследванията в тази посока продължават.

 

Диета според кръвната група – защо е важно?

 

Видове кръвни групи. Чесън за високо кръвно налягане.

 

Въпреки че кръвта изпълнява еднаква функция при всички ни, то тя е различна и има своите специфични характеристики и нужди.

Според учените кръвните групи са възникнали в резултат на мутации и различните фактори на средата, като една от хипотезите е, че най-старата кръвна група е 0.

Според други хипотези обаче се счита, че кръвна група А е най-древната и е родственик на другите.

Без значение коя е най-старата кръвна група, учените са установили, че диетата на предците ни е това, което е довело до формирането на различни фенотипове.

Вашият режим на хранене оказва влияние върху функциите на организма. Кръвната група е вашата генетична индивидуалност.

Д-р Д. Адамо, лекар натуропат, обяснява, че физиологичната реакция на организма към храната е свързана с кръвната ни група. Според него кръвната група е в пряка връзка с начина ни на хранене и здравословното ни състояние.

Той разработва четири режима, на базата на спецификите на четирите основни кръвни групи:

  • При кръвна група 0 се препоръчва да наблягат на животинските протеини и да отбягват зърнените и бобовите храни.
  • За хора с кръвна група А препоръките са да включват в менюто си много растителна храна. От месните продукти може да се консумира и пилешко, но в малки количества.
  • При кръвна група В имаме най-голямото разнообразие, като в тяхната диета трябва да преобладават месото и млечните продукти.
  • Диетата на кръвна група АВ е смесица от режима на А и В. При тях в менюто трябва да се включват зеленчуци, морски дарове, пуешко месо и тофу.

 

Определяне на кръвна група и кръводаряване – защо е важно?

 

Кръвните групи и кръводаряване.

 

От голямо значение е човек да знае собствената си кръвна група, затова ако още не сте се изследвали, го направете. При изследването се взима кръв, след което се определя наличието на т.нар. аглутиногени при различните индивиди.

Важно е всеки да знае кръвната си група, за да може при необходимост да помогне на нуждаещ се или пък да приеме помощ от подходящ донор.

 

Кръвните групи и бременността – какво трябва да знаем?

При бременността организмът на майката и нейната имунна система развива толерантност към плода.

Кръвната група възниква още в момента на самото зачеване при сливането на яйцеклетката и сперматозоида.

По време на бременност резус факторът има значение, тъй като в някои случай съществува възможност да настъпи т. нар. резус конфликт.

Една четвърт от населението няма този резус фактор, при което, ако плодът се окаже с положителен резус фактор, имунната система на майката може да атакува плода и да изработи антитела срещу резус антигена му.

Риск за бебето има само при майка с Rh (–) и баща с Rh (+), тъй като то може да наследи резус фактора от баща си.

Съвременната медицина, обаче е достатъчно напреднала, за да сведе до минимум възможността от този конфликт, като в такъв случай се вземат мерки отрано.

 

Как може да разберем коя кръвна група сме?

Кръвната група се определя на базата на серологични тестове в лабораторни условия.

Тестовете, при които се определя реакцията на антиген-антитяло, могат да бъдат ръчни или напълно автоматизирани. Понякога се използват и генетични изследвания, когато има фактори, които пречат на серологичните тестове.

За целта се използват стандартизирани серуми.

 

АВО типизиране

Необходима е кръвна проба, като се събира венозна кръв, която се смесва с антитела срещу кръвна група А или кръвна група В.

Тази проба се извършва, за да се разбере реакцията между антигените и антителата. Под въздействието на антителата, червените кръвни клетки се слепват, свързвайки се с антигени по клетъчната повърхност, като това се нарича аглутинация.

Ако това се случи, това означава, че кръвните групи не са съвместими.

За определяне на резус фактора се използва метод, подобен на АВО типизирането.

 

Кръводаряване

Друг чудесен начин да разберете кръвната си група е кръводаряването.

По този начин освен, че ще разберете кръвната си група, ще сте направили и едно добро дело.

Без доброволното кръводаряване животът на много тежко болни и ранени хора не би могъл да бъде спасен. Тъй като кръвта може да се съхранява само за ограничен период от време и не може да се произвежда изкуствено, запасите трябва постоянно да се допълват.

Всеки, който тежи над 50 кг. и е на възраст между 18 и 75 години, има право да дари кръв.

За съжаление, само 2,5% от населението е готово да дарява кръв редовно, въпреки че няма нищо животозастрашаващо в това за здрави хора.

 

Как да се подготвим за изследването?

Не се изисква специална подготовка преди изследването, като е препоръчително да се предупреди, ако в рамките на 120 дни ви е извършвано кръвопреливане.

 

Колко са на брой кръвните групи?

Кръвните групи, определени от системата ABO, са 4: А, В, АВ и 0. Те обаче имат своите прилежащи подвидове според това дали резус-факторът им е положителен или отрицателен.

Защо резус факторът е важен при бременност?

Този антиген присъства при хора с положителен резус фактор и отсъства при хора с отрицателен резус фактор. Ако плодът е резус-положителен, но бъдещата майка е резус-отрицателна, могат да възникнат усложнения. Днес могат да се предприемат действия за предотвратяване на това.

Коя кръвна група е универсален донор и коя – универсален реципиент.

Хората с кръвна група 0 са универсални дарители, а тези с АВ – универсални реципиенти. АВ е и най-рядко срещаната от четирите кръвни групи в световен мащаб.

Обновена: 13 март 2023 в 11:57 | Публикувана: 25 август 2021 в 10:33 | Категория: Здраве, Любопитно