На пръв поглед кръвта е просто червена течност, но погледната под микроскоп тя е съставена от множество кръвни клетки, приличащи на топки и понички, а върху тях са разположени и антигени – различни при всеки човек. Именно те определят кръвните групи.

Важно е всеки да знае кръвната си група, за да може при необходимост да помогне на нуждаещ се или пък да приеме помощ от подходящ донор. Днес ще ви разкажем за кръвните групи – кои от тях са редки, кога и как може да приемате и да дарявате кръв.

 

Как са открити кръвните групи?

В началото на 20-ти, ако човек е загубил много кръв при нараняване или операция, е бил подлаган на преливане на кръв от друг човек. Понякога пациентът се влошавал, друг път подобрявал, но лекарите нямали идея защо.

По това време учените не са знаели, че кръвта може да се различава от човек на човек. Предполагали са, че кръвта е еднаква при всички. Докато не са започнали експерименти, за да се опитат да разберат какво се случва.

В един експеримент през 1930 г. ученият Карл Ландщайнер смесва кръв от различни хора. Той установява, че в някои случаи кръвта се слива и остава непроменена, в други обаче се получава реакция и кръвта се превръща във вещество с консистенция на жлъчка.

Това му помага да разбере, че кръвта от различни хора може да се смесва само ако съответстват определени характеристики.

Така Ландщайнер създава системата AB0, която и до днес играе важна роля в кръводаряването. Това откритие помага му помага да спечели Нобелова награда за медицина. Десетилетия по-късно отново Ландщайнер открива и резус фактора.

Уникалните антигени, които имаме в кръвта си, наследяваме от родителите си. Впоследствие можем да се причислим към една от кръвните групи – А, В, АВ или О. Важен е и един определен антиген – Rh D.

 

Какво представлява резус факторът?

 

Кръвните групи.

 

В случай на кръвопреливане, не се вземат предвид само кръвните групи. Важен е и резус факторът, т.е. други антигени, открити в червените кръвни клетки. Най-важният антиген в медицински план, както споменахме, е антиген D.

Този антиген присъства при хора с положителен резус фактор и отсъства при хора с отрицателен резус фактор.

Това води до общо осем комбинации от кръвни групи: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+, 0-.

Определянето на резус фактора също е много важно по време на бременност.

Ако плодът е резус-положителен, но бъдещата майка е резус-отрицателна, могат да възникнат усложнения. Днес могат да се предприемат действия за предотвратяване на това.

 

Кръвни донори и реципиенти

Кръвните групи се идентифицират по генетично определени характеристики на повърхността на червените кръвни клетки. На тези повърхности са разположени протеини, които действат като антигени. С тези антигени имунната система може да образува антитела срещу чужда кръв.

Кръвната група А има антиген А, кръвната група В има антиген В. А толерира кръвни групи А и 0; и В толерира кръвни групи В и 0.

  • Универсален донор – кръвна група 0

Кръвна група 0 (особено с отрицателен резус фактор) не съдържа антигени, поради което тези хора могат да дарят кръв на всеки. Но като реципиенти могат да понасят само собствената си кръвна група.

  • Универсален рецепиент – кръвна група АB

В АВ групата присъстват и двата антигена А и В, което означава, че АB толерира всички кръвни групи.

 

Хората със „златна кръв“ – най-рядката кръвна група

 

Кръвните групи. Шарка. Кръвен тест. Нисък хемоглобин.

 

Златната кръвна група или Rh нулева кръвна група не съдържа Rh антигени. Това е най-рядката кръвна група в света, като по-малко от 50 души в света имат такава. За първи път е забелязана при аборигени австралийци.

Притеснението за златната кръвна група е, че даренията на Rh нулева са изключително оскъдни и трудни за получаване. Rh нулево лице трябва да разчита на сътрудничеството на малка мрежа от редовни донори по целия свят, ако се нуждае от кръв.

За съжаление, в целия свят има само девет активни донори за тази кръвна група. Това я прави най-ценната кръвна група в света, откъдето идва и името „златна кръв“.

Златната кръвна група изглежда е резултат от генетична мутация (спонтанна промяна в гена). Обикновено се наблюдава с мутации в RHAG гена, който кодира Rh-свързания гликопротеин. Този протеин е необходим за насочване на Rh антигените към мембраната на червените кръвни клетки.

RHAG мутацията често се свързва със заболяване, наречено наследствена стоматоцитоза. Тези индивиди могат да имат дългосрочна, лека, хемолитична анемия и повишен разпад на червените кръвни клетки.

Rh-нулевият фенотип може да се наблюдава и в случай на определени анемии, с които човек може да се роди.

Следните условия могат да ви изложат на по-висок риск от златна кръвна група:

  • Родствен брак (брак между братовчеди, брат-сестра или някой, който е близък или далечен роднина)
  • Автозомни гени (анормални гени, които имат болестни черти, предадени чрез семейства)
  • Промени или пълно изтриване на определени гени, които са RHD и RHCE или RHAG

Защо кръводаряването е важно?

Без доброволното кръводаряване животът на много тежко болни и ранени хора не би могъл да бъде спасен. Тъй като кръвта може да се съхранява само за ограничен период от време и не може да се произвежда изкуствено, запасите трябва постоянно да се допълват.

Всеки, който тежи над 50 кг. и е на възраст между 18 и 75 години, има право да дари кръв.

За съжаление, само 2,5% от населението е готово да дарява кръв редовно, въпреки че няма нищо животозастрашаващо в това за здрави хора.

 

Има ли връзка между кръвните групи и риска от заразяване с COVID-19?

 

Кръвните групи. Витамин С - бариера. Мака.

 

И накрая ще завършим с актуален въпрос по темата. Може би сте чували, че кръвната група има значение, когато става въпрос за заразяване с COVID-19. Но как? Това, което учените са разбрали досега е, че кръвната група изглежда има значение поне по два начина:

  • Риск от заразяване с COVID-19
  • Тежестта на протичане на COVID-19

Последните данни показват, че хората с кръвна група А имат значително по-висок риск от заразяване с COVID-19, отколкото останалите кръвни групи.

Кръвната група О пък изглежда е с най-нисък риск. И все пак тези рискове са относителни, което означава, че хората с нулев тип не са имунизирани срещу COVID-19.

Вашата кръвна група може също да повлияе на това колко тежко ще бъде прогресирането на COVID-19. Някои доказателства показват, че тежестта на инфекцията е свързана с различни типове кръвни клетки, но механизмите, по които се случва това, са неясни.

Кръвната група обаче не е единственият фактор за тежестта на заболяването. Възрастта и здравословното състояние също влияят върху хода и тежестта му.

Въпросът, на който изследователите се опитват да отговорят, е защо кръвните групи имат значение. Една от теориите е, че антигените могат да играят роля.

Вече споменахме, че индивидите от кръвна група А не могат да даряват кръв на хора с кръв тип В. Хората от тип О имат анти-А и анти-В антитела, докато индивиди от тип А имат само един вид: анти-В антитела. По същия начин индивидите от тип В имат само анти-А антитела.

Може би наличието както на анти-А, така и на анти-В антитела дава възможност на хората от тип О да сведат до минимум заболяването. Още не знаем точния отговор, поради което изследванията в тази посока продължават.

Това което трябва да запомните обаче е, че трябва да знаете кръвната си група. Ако още не сте се изследвали, го направете. Някой ден това може да спаси живота ви или нечий друг. Не го отлагайте! Осмелете си да дарите кръв. Направете добро.

Бъдете здрави!