Рискови фактори при бременност и влиянието им на плода

Обновена: 22.02.2024|
Алкохол и цигари по време на бременност. Рискови фактори при бременност.

Списъкът с рискови фактори при бременност е дълъг. Всяка бъдеща майка трябва да е запозната с него и да знае кои фактори може да елиминира, за да избегне усложнения с плода, проблеми при раждането или след това.

Всеки човек в ежедневието си е подложен на различни фактори, които оказват положително или отрицателно влияние върху здравето му. Факторите, които оказват негативно влияние върху здравето и повишават вероятността от възникване на заболяване, са наречени рискови.

 

Според СЗО, за да се приеме даден фактор за рисков, трябва да отговаря на следните условия:

 • Да се докаже неговата връзка с вероятността от възникване на заболяване, т.е. той да предшества болестта.
 • Да има биологично обяснение.
 • Да се получи пропорционален ефект в наблюдавания изход след интервенционни въздействия върху фактора.
 • Връзката трябва да бъде устойчива, повтаряема при еднакви условия.
 • След коригиране на рисковия фактор, промените в изхода да са трайни.
 • Връзката между заболяването трябва да е еднопосочна, корелационна и самостоятелна. Ако се установи втори признак, при отчитането на който първата връзка изчезва, то първия признак не трябва да се смята за рисков фактор на заболяването, макар и да остава негов индикатор.

Особености на рисковите фактори:

 1. Факторите на средата стават рискови (създават вероятност за възникване на заболяване) не сами по себе си, а само при определени условия, при съчетание с други специфични фактори.
 2. Рисковите фактори най-често влияят върху организма не изолирано, а взаимосвързано, с динамично изменящи се комплекси.
 3. Един и същи фактор може да бъде рисков едновременно за няколко заболявания .
vitbcompl 400
detski multi 600
vitbcompl 400
detski multi 600

 

Върху личното и семейно здраве влияние оказва околната среда и два вида ендогенни фактори – генетични и биологични:

 • Генетичните фактори са вследствие на генетични нарушения. Такива са: синдром на Даун, синдром на Едуардс, синдром на Търнър, таласемия (наследствено заболяване на кръвта, при което се нарушава нормалното производство на хемоглобин в организма) и др.
 • Биологичните фактори са възрастта и пола. В зависимост от възрастта протичането на лечението и прогнозата на дадено заболяване са различни.

 

Рискови фактори при бременност: Възрастта

За рисков фактор се приема възрастта на бременната жена. При възраст над 37 год. може да се наблюдава хромозомен дефект при плода, хипертония при майката и т.н. Препоръчва се на жената да й се направи биохимичен скрининг, фетална морфология или амниоцентеза.

Биохимичният скрининг представлява изследване, при което се очертават групи на висок или нисък риск от появата на хромозомни аномалии.

Феталната морфология е изследване, при което се оглеждат всички органи и системи на плода. Амниоцентезата е инвазивен метод, който чрез малко количество от околоплодната течност от амниотичния сак, в който се развива плода, установява различни негови аномалии.

При възраст на бременната под 15 год., се наблюдават преждевременно раждане, забавяне растежа на плода и др.

 

Други рискови фактори при бременност

 • Екзогенни фактори – това са факторите на околната среда: природни (климат, вода, въздух и др.) и социално-икономически.
 • Климатични фактори – промени в атмосферните условия като: атмосферна температура, атмосферно налягане, влажност, сухота, вятър, слънце и тн.
 • Екологични фактори – замърсяване на водата, въздуха, почвата, хранителните продукти и др.
 • Последица от рисковите фактори е гонадотропния ефект, при които има изменение в половата тъкан и половите жлези с промяна в способността им за репродукция.
 • Друго последствие е ембриотоксичният и тератогенен ефект, при който се наблюдава увреждане на плода след преминаване на плацентарната бариера от химическите вещества.
 • Социално-икономически фактори – това са бедността, безработицата  и тн.

Поведенчески фактори като нерационално хранене, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотични вещества, лекарства и др. често причиняват немалки щети.

 

Поведенчески рискови фактори при бременност

 

Рискови фактори при бременност. Ваксини по време на бременност. ХИВ и бременност. Женска консултация. Хипертензивни нарушения. Фолиева киселина по време на бременност. Хранене при бременност. Цинк при бременност. Бременност - диагноза и развитие. Лека бременност. Списък преди раждане. Гестационен диабет: признаци.

 

Ще започнем с:

Тютюнопушенето

Според многобройни епидемиологични проучвания е безспорна вредата от тютюнопушенето и е доказана връзка с над 20 вида заболявания като рак на белия дроб, заболявания на дихателната система, сърдечно-съдови заболявания, артериосклероза, хроничен гастрит и др. Категорично е установено, че има зависимост между продължителността на употребата на тютюневи изделия, броя на изпушените цигари и риска от заболявания на дихателна система, сърдечно-съдова система и онкологични заболявания. Тютюнопушенето е най-значимия фактор и се смята, че близо 30% от онкологичните заболявания се дължат на него.

Тютюнопушенето по време на бременност намалява притока на кислород към плода и може да доведе до забавяне на растежа му, ниско тегло на новороденото, преждевременно раждане, смърт, както и развитие на диабет и затлъстяване в детска възраст.

Според проучвания в последните години в 75% от семействата има поне един пушач, като най-тежко е положението когато и двамата родители пушат. Тогава децата им са изложени непрекъснато на тютюневия дим. Те по-често страдат от пневмонии, кашлица, хрема, както и увреждания на средното ухо и лигавицата на очите. Препоръчително е жената да откаже цигарите веднага след като разбере за бременността или при планирана бременност поне 4-5 месеца преди опитите за зачеване.

Употребата на алкохол

Това е друг рисков фактор, който може да повлияе сериозно на здравето, взаимоотношенията в семейството и да доведе до заболяване или зависимост. Консумацията на алкохол по време на бременност може да доведе до преждевременно раждане, спонтанен аборт и смърт на плода. Продължителната употреба на алкохолни напитки води до увреждане на плода – увреждане на мозъка, забавено развитие, забавен растеж, вродени дефекти и алкохолна ембриопатия.

Алкохолната ембриопатия се характеризира с мъртво раждане, малък растеж преди и след раждането, типични аномалии – малък череп, забавено развитие, в тежки случаи – уродства и т.н. Най-тежкото последствие е фетален алкохолен синдром (ФАС). Този синдром се характеризира с намален растеж, характерни черти на лицето (тесни очи, малка долна челюст, малка горна устна, малки размери на главата и тн.), увреждане на централна нервна система, ниски интелектуални способности.

Употреба на наркотици

Децата на наркозависимите бременни също се раждат с  наркоманна зависимост, увреждания, умствено изоставане. Употребата на наркотици може да спре притока на жизненоважните вещества и кислород към плода и да причини вродени малформации.

Лекарствена болест

Напоследък тази болест придоби застрашителни размери. При нея има прием на лекарствени средства от пациенти, на които не са предписани, а те са си ги закупили от препоръка на близък приятел, роднина или от реклами. Като най-опасни са лекарствата известни сред населението като успокоителни, болкоуспокояващи и сънотворни. При продължителна неконтролируема употреба могат да доведат до лекарствена зависимост.

Употребата на лекарства по време на бременност трябва да бъде строго контролирана. По-голяма част от лекарствата, които се предлагат на аптечния пазар, не са съвместими с бременността и могат да доведат до увреждане на плода. Някои от тях могат да предизвикат спонтанен аборт, тежки увреждания или кървене. Препоръчително е да не се приемат лекарствени продукти без предписание от лекар и винаги преди приема да се чете лекарствената листовка.

Нерационално хранене

 

Рискови фактори при бременност. Кърмене. Повръщане при бременност. Хранене при бременност.

 

Двете му форми са затлъстяване и недохранване. Нерационалното и небалансирано хранене заемат важно място в комплекса рискови фактори за здравето. При бременни с наднормено тегло се наблюдават проблеми както със зачеването, така и с износването и раждането на плода. Често при такива жени има риск от спонтанен аборт, протрахирано раждане (продължително раждане), преносена бременност (раждане след термин), риск от поява на гестационен диабет, поява на прееклапсия и др.

Недохранването по време на бременност също носи риск на плода и майката. Ако бременната жена не приема необходимите дневни калории и витамини може да увреди плода още в първите месеци от растежа и развитието му, като например:

 • увреждане на мозъка;
 • недоразвити органи;
 • неврологични, чревни и кръвоносни нарушения.

Препоръчва се на жената да се храни здравословно и да приема необходимите витамини, изписани от акушер-гинеколог.

Двигателната инактивност

Движението по време на бременност също е един от важните фактори и ако то отсъства – говорим за рисков фактор. Препоръчва се на бременните жени, при които не е противопоказно за състоянието им. Двигателната активност намалява вероятността от затлъстяване през бременността, намалява риска от появата на гестационен диабет и др. Тя подобрява храносмилането и качеството на съня, раждането по естествен път може да е по-лесно и по-бързо, и тялото получава повече енергия. Препоръчват се разходки при добри климатични условия, йога за бременни, пилатес за бременни и тн. Желателно е преди спортуването да се направи консултация с акушер-гинеколог за определяне състоянието на бременната.

Рискови фактори при бременност: Стресът

Психоемоционалният стрес е ежедневен спътник в живота на съвременния човек. Установено е, че стресът е предразполагащ фактор за: артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, язва на стомаха и дванадесетопръстника, диабет, пародонтоза и др.

При бременните и майките с деца стресът е естествен, защото промените са бързи, а появата на нов член в семейството налага промяна на целия стереотип на живота. През адаптационния период на бременността и началните месеци след раждането, на жената трябва да се осигури психологически комфорт и подкрепа.

 

Рисково сексуално поведение

Рисково сексуално поведение на член от семейството може да доведе до заболяване с венерически болести като :

 • сифилис;
 • гонорея;
 • хламидия;
 • СПИН и др.

Повечето от полово предаваните болести могат да преминат и в плода затова е необходимо бъдещите майки да са запознати и да вземат превантивни мерки, а при наличие на заболяване да бъде предупреден екипа в болничното заведение, където ще се осъществи раждането, за да има готовност за справяне с проблема.

Категории: Бременност и грижа за бебето|Публикувана: 17.12.2020|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

419af36a7ad1e523f777202e91f42b2f?s=96&d=mm&r=g

Ак. Дона Димова завършва специалност „Акушерка“ в Тракийски университет гр. Стара Загора. Преминава обучителен курс за операционна акушерка в СБАЛАГ "Майчин дом" гр. София. Започва да практикува професията в Болница Тракия гр. Стара Загора. Член е на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. За въпроси към ак. Дона Димова - пишете в коменар.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 22 февруари 2024 в 17:31 | Публикувана: 17 декември 2020 в 10:20 | Категория: Бременност и грижа за бебето