Видове кръвни групи и какво означават те

Обновена: 23.02.2024|

Науката за различните видове кръвни групи е уникално знание, което трябва да бъде достъпно за всеки. Кръвната група е ключът към нашето здраве, физическа жизненост и емоционална сила. Именно чрез този толкова важен „белег“ са закодирани в тялото склонността към развиването на определени заболявания, както и нуждата от конкретни храни и видове движение.

Кръвната група определя до голяма степен и енергийните нива на тялото, как реагираме към стресовите ситуации, ефективността, с която изгаряме калории и до голяма степен определя индивидуалността ни. Никога не сте мислили за кръвните групи по този начин, нали?

В тази статия ще ви дадем подробна информация за това кои са различните видове кръвни групи и защо е толкова важно да знаем повече за тях и „техните нужди“.

 

Видове кръвни групи

Нашата кръвна група – О, А, Б или АБ – е мощен генетичен отпечатък, който определя самоличността ни точно така, както и нашата ДНК. Използвайки индивидуалните характеристики на кръвната ни група като указател за начин на хранене и начин на живот като цяло, ние лесно ще поддържаме добро здраве, физическа форма и отлични тонус и енергия.

Така по естествен начин ще постигнем своето идеално тегло и ще забавим процесите на стареене в организма.

Ключът към значимостта на видовете кръвни групи можем да открием в историята на човешката еволюция и тяхната поява. Те се формират вследствие приспособяването на древните народи към непрекъснато променящия се климат, микроби и начин на хранене.

 

Развитие и поява на различните видове кръвни групи

Различията между кръвните групи влияят върху способността ни да се приспособяваме към предизвикателствата на околната среда. Именно тези предизвикателства са укрепили храносмилателната и имунната системи през процеса на развитие и еволюция на човечеството – отровно месо е можело да причини смърт; порязване или драскотина – смъртоносна инфекция и т.н. Но въпреки всички опасности, човешкият род е оцелял.

Историята на това оцеляване е неразривно свързана с тези две системи, а различията в кръвните групи се наблюдават най-вече там.

 

В исторически план

Историята на четирите вида кръвни групи започва от първата такава, а именно – кръвна група 0. Древните народи са живеели кратко и са били подложени на огромни изпитания за оцеляване. Хранели са се основно с дивеч и сурови, необработени храни.

Промяната на тяхната траектория (според исторически източници от Африка към Европа) води до промяна и в начина на живот. Скитническият живот на ловци преминава в по-уседнал, земеделски начин на живот. Той води до промяна в храносмилателната и имунната системи, оттам и до появата на нова кръвна група А.

Сливането на миграцията на племената от Африка към Европа, Азия и Америка води до зараждането на следващата кръвна група Б. А последното смесване на различните кръвни групи в еволюционното развитие води до появата на последната и най-нова кръвна група АБ.

Всяка кръвна група съдържа генетични послания от начина на хранене и поведение на предците ни и въпреки че са минали хилядолетия, много от характерните им черти все още ни влияят.

 

Характеристика на кръвна група 0

 

Видове кръвни групи. Подготовка преди опитите за зачеване.

 

До 30 000 г пр. н. е. ловци на групи пътували все по-далеч, за да търсят месо. Преселването от Африка към Европа и Азия започнало с промяната на климатичните условия, когато ветровете изсушили богатата на улов земя Сахара, а в северните области настъпило затопляне. Това преселениe разпръснало из цялата планета основното население с кръвна група 0.

Претърсвайки всяка нова област за храна, месоядните хора бързо се превърнали във всеядни, със смесен начин на хранене, включващ различни растителни групи. Населението процъфтявало в развитието си и покрай реките и моретата, където рибата и други морски храни били в изобилие.

До 10 000 г. пр.н. е. хората населили всички континенти на планетата, с изключение на Антарктида.

Преселението на древното човечество към области с по-студен климат довело до създаването на нови отличителни човешки белези – по-светла кожа, по-олекотена костна структура, права коса. A оттам – и на нови видове кръвни групи.

 

Характеристика на кръвна група А

Кръвна група А първоначално се зародила някъде в Средния изток между 25 0000-15 000 г. пр. н. е. вследствие на новите условия, наложени от околната среда. Отличителните белези на тази култура били земеделието и отглеждането на домашни животни.

Отглеждането на житни култури и животновъдството отхвърлили нуждата от напрегнатото съществуване ден за ден в търсене на дивеч и храна. Това коренно различно съществуване довело до големи промени в храносмилателната и имунната системи. Така се заражда кръвна група А.

Генът на тази кръвна група започнал да се закрепва в ранните аграрни общества. Генетичните изменения, породени в кръвна група А от кръвна група 0, настъпили изключително бързо.

 

Характеристика на кръвна група Б

Тази кръвна група възниква между 15 000-10 000 г. пр. н. е. във високопланинските области на Хималаите, част от днешен Пакистан и Индия. Кръвна група Б вероятно е изменение в отговор на промяната в климата, когато хората напуснали горещите, плодородни савани на Източна Африка и потеглили към студените, високопланински области на Хималаите.

Те започнали да търсят територия, подходяща за развитие на животновъдство, както изисквал начинът им на хранене, включващ месо и млечни продукти.

 

Характеристика на кръвна група АБ

Кръвна група АБ е най-рядката от различните видове кръвни групи. Възникнала е от смесването на кавказците (с кръвна група А) и монголите (с кръвна група Б). Среща се при по-малко от 5% от населението на цялата земя и е най-скоро възникналата кръвна група.

Преди 10 или 12 столетия не е имало кръвна група АБ. Варварските орди задушили и превзели много залязващи цивилизации и разширили територията си до размери, надхвърлящи тези на Римската империя. В резултат на смесването на народите се ражда новата кръвна група.

Тъй като кръвна група АБ е наследила толерантността на 2 кръвни групи –  А и Б, нейната имунна система притежава силна способност за производство на по-специфични антитела срещу микробните инфекции.

Това единствено по рода си качество – да не притежава антитела нито от типа анти-А, нито от анти-Б, намалява склонността към алергии и автоимунни заболявания. Съществува обаче голяма склонност към ракови образувания, тъй като тази кръвна група реагира на всяко А и Б като „свое“ и не произвежда антитела, които да се противопоставят на болестите.

 

Какво представляват различните видове кръвни групи ?

 

Видове кръвни групи, характеристики.

 

Кръвната група, географските фактори и расата формират основно човешката същност. И след като обяснихме генетичните подходи и възникването на различните видове кръвни групи става ясно, че всъщност не расата, а именно кръвната група е основният критерий за определянето на индивидуалността при човека.

Пример за това е, че африканец и кавказец с кръвна група А могат да бъдат донори един на друг и имат сходство във функциите на храносмилателната и имунната системи. Това не би могло да се наблюдава при хора от една държава, но с различни кръвни групи. Но какво всъщност представлява в дълбочина кръвната група?

Кръвна група

Имунната система има уникален метод, по който да разпознава веществата в тялото като „чужди“ или „свои“. Този метод е свързан с т. нар. антигени, които се намират в клетките. Всяка форма на живот, от най-просто устроения вирус до човека, притежава единствени по рода си антигени.

Един от най-силните антигени в човешкото тяло е този, които определя различните видове кръвни групи.

Когато имунната система фокусира неизвестен субект, тя търси отговор от кръвната група дали неканеният гост е приятел или враг. Всяка кръвна група притежава специфичен антиген със своя химична структура. Кръвната група носи името на антигена, който е в червените кръвни телца.

 

Кръвна група Антиген
А А
Б Б
АБ А и Б
0 не притежава антиген

Структура на кръвна група 0

Кръвна група 0 е основополагаща за всички останали видове кръвни групи. Тя не притежава специфичен антиген, но при нея се наблюдава структурната единица фукоза. Фукозата представлява дълги вериги многократно копирана захар, която формира най-просто устроената кръвна група 0.

Структура на кръвна група А

Кръвна група А се формира, когато фукозата на кръвна група 0 се комбинира с друга захар, наречена N-ацетил-галактозамин.

Структура на кръвна група Б

При кръвна група Б, фукозата се комбинира с различна захар – D-галактозамин.

Структура на кръвна група АБ

Кръвна група АБ пък се съставя от фукоза, комбиниран с 2 захари – N- и D-галактозимин.

 

Работа на различните видове кръвни групи

Когато антигените на дадената кръвна група разпознаят чужд елемент, първото им действие е произвеждането на антитяло срещу непознатия антиген на чуждия елемент. Така произведеното антитяло се свърза с чуждия антиген и го унищожава.

Когато обаче антитялото се сблъска с антиген на микробен нашественик, протича реакцията, позната още като аглутинация. Антитялото се прикрепя към вирусния антиген и го прави „лепкав“. Когато клетки, вируси, паразити и бактерии аглутинират, те без да искат се прилепят едни към други и по този начин нашата имунна система ги унищожава по-лесно.

Кръвопреливане

 

Видове кръвни групи, кръвопреливане.

 

Функцията на антигените в различните видове кръвни групи съвсем не спира до тук. Интересно е да обясним и защо хора с различни кръвни групи не могат да си бъдат донори. Д-р Карл Ландщайнер преди малко повече от 100 години открива, че антигена на конкретна кръвна група произвежда антитела и срещу антигените на другите кръвни групи. До този момент кръвопреливането в голям процент не е било успешна операция.

Кръвна група Антитела
Кръвна група А анти-Б антитела
Кръвна група Б анти-А антитела
Кръвна група АБ не притежава антитела
Кръвна група 0 анти-А и анти-Б антитела

Важно е да знаем, че : 

  • Кръвна група А притежава анти-Б антитела. Съответно кръвна група А ще бъде отхвърлена от кръвна група Б и обратното.
  • Кръвна група АБ не притежава антитела. Хората с тази кръвна група могат да приемат кръв от всички други видове кръвни групи. Но тъй като носи А и Б антигени, тя ще бъде отблъсната от всяка друга кръвна група. Което означава, че хората с кръвна група АБ могат да даряват кръв само на хора, притежаващи същата кръвна група.
  • Кръвна група 0 притежава анти-А и анти-Б антитела, което означава, че кръвни групи А, Б и АБ ще бъдат отхвърлени. Хора с кръвна група 0 могат да даряват кръв на всички, но могат да приемат само от хора със същата нулева кръвна група.

 

Как се определя кръвната група на човек?

 

Видове кръвни групи, кръвен тест.

 

Няма как да се извърши кръвопреливане от човек на човек, ако не е известна конкретната кръвна група. Днес в лабораторни условия лесно можем да получим анализ за нашата кръвна група.

Определянето на различните видове кръвни групи може да се поиска като допълнително желание при тестване на различни показатели в кръвта или като самостоятелна услуга. В кръвните центрове това е рутинна процедура, която не отнема повече от минута.

 

Резус фактор – какво трябва да знаем?

Резус (Rh) факторът е наследствен протеин, открит на повърхността на червените кръвни клетки. Ако в кръвта присъства този протеин, то кръвната група е Rh положителен. Ако в кръвта липсва протеинът, то Rh е отрицателен.

Rh положителният е най-често срещаната кръвна група. Отрицателната Rh кръвна група не е заболяване и обикновено не засяга здравето. При жени с отрицателен резус фактор трябва стриктно да се следи бременността, поради усложнения, които могат да настъпят при наличие на положителен резус фактор при плода.

 

Кои са видовете кръвни групи?

Има 4 основни кръвни групи (видове кръв) – A, B, AB и O. Те се определят от гените, които се наследяват от родителите. Всяка група може да бъде RhD положителна или RhD отрицателна, което означава, че има общо 8 кръвни групи: A+, A-,  B+, B-,  O+, O-,  AB+, AB-.

Как работят различните видове кръвни групи?

Когато антигените на дадената кръвна група разпознаят чужд елемент, първото им действие е произвеждането на антитяло срещу непознатия антиген на чуждия елемент. Така произведеното антитяло се свърза с чуждия антиген и го унищожава.

Какво е значението на кръвната група при кръвопреливане?

Хора с различни кръвни групи не могат да си бъдат донори – антигена на конкретна кръвна група произвежда антитела и срещу антигените на другите кръвни групи.

Как определяме коя кръвна група сме?

В лабораторния условия, лесно можем да получим анализ за нашата кръвна група чрез кръвен тест, като процедурата не отнема повече от минута.

Какво е резус фактор?

Резус (Rh) факторът е наследствен протеин, открит на повърхността на червените кръвни клетки. Ако в кръвта присъства този протеин, то кръвната група е Rh положителен. Ако в кръвта липсва протеинът, то Rh е отрицателен.

Категории: Здраве|Публикувана: 05.08.2022|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Автор: For Life

Avatar of For Life

Блог

Рецепти

Свързани публикации

Един Коментар

  1. Георги Орманов 27.12.2023 at 11:24 - Отговор

    Синът ми е с кръвна група B+фактор-аз съм с B- и се информирах от Вашата статия за B+.Проблемът при него е от 4-ти клас прояви на страх и паника,заради нисък СЕРОТОНИН.Информацията е същностна и разбираема.Благодаря!

Оставете коментар

Обновена: 23 февруари 2024 в 11:17 | Публикувана: 5 август 2022 в 14:06 | Категория: Здраве