Болест на Хиршпрунг – чревна обструкция на новороденото

Обновена: 01.03.2024|
Болест на Хиршпрунг.

Болестта на Хиршпрунг (болест на вродена чревна аганглиоза, вроден мегаколон) възниква поради забавяне на миграцията на нервни клетки по време на ембрионалното развитие. По-нови данни сочат, че в развитието на заболяването роля имат и нарушената функция на гладкомускулните клетки в чревната стена. Резултатът е нарушение в инервацията и функцията на дисталната част на дебелото черво и ануса.

Проявата на това заболяване се състои в увредена чревна перисталтика и обструкция (запушване) на дебелото черво в периода на новороденото и свързани с това усложнения.

 

Болест на Хиршпрунг – колко честа е и защо е важна?

Болестта на Хиршпрунг е най-честата причина за чревна обструкция у новороденото. Засяга предимно момчета и е с честота 1/5000 раждания.

Важно е да се отбележи и подчертае връзката на това заболяване с други вродени заболявания като синдром на Даун, както и невробластом, вродени сърдечни малформации, чревна малротация.

Подобрените възможности на съвременната медицина позволяват по-ранната диагноза в неонаталния период. И все пак усложненията, които настъпват във връзка със закъсняла диагноза, могат да са животозастрашаващи. Смъртността е относително висока и когато е свързана с ентероколит (едно от основните усложнения) може да надхвърли 20%.

Това осмисля и темата на статията – да информира повече хора, които по-често ще насочват мисленето си посока диагнозата болест на Хиршпрунг. Това може съществено да понижи честота на усложненията, свързани със закъснялата диагноза.

 

Каква е причината за болест на Хиршпрунг?

 

Болест на Хиршпрунг.

 

Болест на Хиршпрунг всъщност настъпва поради пълна липса или незрялост на нервноганглийните (специфични нервни) клетки в стената на определен участък от дебелото черво. Те, от своя страна, са необходими за нормалната перисталтика и правилното придвижване на чревното съдържимо.

Когато функцията им е нарушена, в конкретния засегнат участък от дебелото черво е налице спастично свиване, а разположеният над него участък е компенсаторно дилатиран.

Анусът се засяга във всички случаи, а дължината на участъка, засегнат над него, варира при различните пациенти и форми на заболяването.

В зависимост от локализацията на аганглионарния сегмент, в рамките на който е смутен чревния мотилитет (движение), се наблюдават следните анатомични варианти:

 1. Къса (ниска) форма – в която е засегнат само ректум.
 2. Ректосигмоидна форма (най-честа, до 85%) – в която са засегнати ректумът и сигмата.
 3. Дълга форма – обхваща по-голяма част от дебелото черво (до бримката, намираща се в непосредствена близост до слезката – т.нар. част flexura lienalis).
 4. Субтотална форма – обхваща още по-голяма част от дебелото черво (до бримката, намираща се в непосредствена близост черния дроб – т.нар. част flexura hepatica).
 5. Тотална форма – цялото дебело черво и в 5% от случаите функционалното нарушение включва не само дебелото черво, но и тънкото.

 

Какви са клинични форми на болест на Хиршпрунг?

 

Болест на Хиршпрунг.

 

В 80% от случаите клиничната изява на болестта на Хиршпрунг е в неонаталния период (периода от раждането до 28-ия ден).

Водещ симптом е т.нар. мекониум илеус – забавено отделяне на първото изпражнение на новороденото, наречено мекониум. Мекониумът се състои предимно от епителни клетки, мастни киселини, погълнати околоплодни води, жлъчни киселини и други. Той трябва да се отдели в рамките на първите 24 часа спонтанно. Ако в този случай е затруднено отделянето, е необходимо изпълнението на медицинска процедура – клизма.

С времето се запазва тенденцията при тези деца за трудна дефекация и често се налагат клизми. Това затруднява нормалното им развитие и растеж и те не наддават добре на тегло.

Две са клиничните форми (всяка форма е обединена в комплекс от симптоми) на болест на Хиршпрунг, с които заболяването най-често се изявява – обстипационна и ентероколитна форма:

 • Обстипационната форма се проявява с липса на спонтанно (без допълнителна стимулация) или твърде късно отделяне на мекониум, упорит запек, дифузно балониране (подуване) на корема. Възможно е медицинският специалист при преглед да палпира в корема големи по обем акумилирани фекални маси. Нерядко се наблюдават симптоми на субилеус и илеус (непроходимост на червата в различна степен).
 • Ентероколитната форма протича със симптомите на остра чревна инфекция (коремни болки, диарийни изхождания с или без други примеси, като кръв и слуз) и се дължи на развитието  на бактериален свръхрастеж. Той настъпва в резултат на невъзможността за придвижване на фекалните маси и предизвиква възпаление на чревната лигавица. Най-тежко е засегнат разширеният под действието на фекалните маси участък. Съществува риск от разкъсване (перфорация) поради понижената от възпаление устойчивост на чревната стена. Възможно животозастрашаващо усложнение в този сценарий е перитонитът.


Как се поставя диагнозата болест на Хиршпрунг?

Диагнозата болест на Хиршпрунг следва да се изключи при всяко новородено със забавено отделяне на мекониум и затруднена чревна проходимост. Следователно първото нещо, което трябва да насочи клиничното мислене в тази посока, е симптомът “мекониум илеус”.

Подходящо изследване за първоначалния етап на диагностика е рентгенографията, която ще покаже наличието на дилатиран участък и разширени дебелочревни бримки.

Възможно е и провеждането на рентгенографско изследване с контрастно вещество – задържането му в ректума повече от 24 часа е характерна находка.

Дефинитивната диагноза обаче изисква биопсично изследване от лигавицата на засегнатия участък.

Както за всяко едно заболяване и тук в процеса на поставяне на диагноза трябва да се изключат други причини за комплекса от симптоми, споменати по-горе. Сред тези други потенциални заболявания са: муковисцидоза, хипотиреоидизъм, синдром на т.нар. мекониална запушалка и др.

 

Какво е лечението на болест на Хиршпрунг?

 

Болест на Хиршпрунг.

 

Основната цел на лечението е недопускане акумулирането на чревни маси и бактериалния свръхрастеж. Това се постига чрез оперативна намеса. Независимо обаче, че има оперативно лечение, е ключов и постоперативния период и проследаване на детето чрез периодични прегледи. Последните е редно да продължат поне година след оперативната намеса.

В преобладаващата част от случаите се наблюдава трайно подобрение в състоянието, но до установяване на нормален ритъм на дефекация минават години. Тези деца е от първостепенна важност да бъдат проследявани, да се наблюдава растежа и наддаването им на тегло.

 

Как като родител да се ориентирам в цялата тази информация?

Болестта на Хиршпрунг (болест на вродена чревна аганглиоза, вроден мегаколон) възниква поради забавяне на миграцията на нервни клетки в дебелото черво по време на ембрионалното развитие.

Резултатът е нарушение в инервацията и функцията на дисталната част на дебелото черво и ануса.

 • Първият симптом, който трябва да насочи клиничното мислене и внимание (както на лекари, така и на родители) в посока на болест на Хиршпрунг, е симптомът “мекониум илеус” – забавено отделяне на първото изпражнение на новороденото, наречено мекониум.
 • Две са клиничните форми (всяка форма е обединена в комплекс от симптоми) на болест на Хиршпрунг, с които заболяването най-често се изявява – обстипационна и ентероколитна форма.
 • Подходящо изследване за първоначален етап на диагностика е рентгенографията, която ще покаже наличието на дилатиран участък и разширени дебелочревни бримки. Потвърждаващо със сигурност диагнозата изследване е биопсия от засегнатия участък.
 • Основната цел на лечението е недопускане акумулирането на чревни маси и бактериалния свръхрастеж. Това се постига чрез оперативна намеса.

Независимо обаче, че има оперативно лечение, ключов е постоперативния период и проследяване.

Какво представлява болест на Хиршпрунг?

Болестта на Хиршпрунг е вродено състояние, при което определени нервни клетки (ганглиозни клетки) липсват в дебелото черво или част от дебелото черво. Тази липса на нервни клетки нарушава нормалното движение на изпражненията през червата.

Какво причинява болестта на Хиршпрунг?

Болестта на Хиршпрунг се причинява основно от генетична мутация, която засяга развитието на нервните клетки в дебелото черво. Не е свързано с начина на живот или факторите на околната среда.

Колко често се среща болестта на Хиршпрунг?

Болестта на Хиршпрунг е относително рядка, среща се при приблизително 1 на 5000 живородени деца.

Какви са симптомите на болестта на Хиршпрунг?

Честите симптоми включват хроничен запек, подуване на корема, невъзможност за отделяне на мекониум (първите изпражнения на бебето) през първите 48 часа от живота и слабо наддаване на тегло.

Какви са възможностите за лечение на болестта на Хиршпрунг?

Първичното лечение е хирургично отстраняване на засегнатия сегмент на дебелото черво. Тази процедура се нарича операция за изтегляне.

Категории: Здраве|Публикувана: 01.11.2023|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

18d333271f683be45ed6ea502a810f16?s=96&d=mm&r=g

Яна Михайлова е студент по медицина с подчертан интерес към педиатрия и неонатология. Има участие в статии, касаещи и патология при възрастни, най-вече сърдечно-съдови заболявания. Водещата й цел е винаги да се постига детайлно разбиране за болестните процеси и да е възможно обяснението им на всеки, независимо дали е лекар или не. Към момента работи като здравен асистент в Майчин дом в Интензивно неонатологично отделение. Преди това преминава през Детска реанимация - Пирогов, Интензивно детско отделение при СБАЛДБ "проф. Иван Митев" и отделение „Диабет“ към същата болница.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 1 март 2024 в 10:06 | Публикувана: 1 ноември 2023 в 11:33 | Категория: Здраве