Avatar of Яна Михайлова

About Яна Михайлова

Яна Михайлова е студент по медицина с подчертан интерес към педиатрия и неонатология. Има участие в статии, касаещи и патология при възрастни, най-вече сърдечно-съдови заболявания. Водещата й цел е винаги да се постига детайлно разбиране за болестните процеси и да е възможно обяснението им на всеки, независимо дали е лекар или не. Към момента работи като здравен асистент в Майчин дом в Интензивно неонатологично отделение. Преди това преминава през Детска реанимация - Пирогов, Интензивно детско отделение при СБАЛДБ "проф. Иван Митев" и отделение „Диабет“ към същата болница.

Синдром на поликистозни яйчници

Синдром на поликистозни яйчници е едно от най-честите ендокринни смущения при жените в репродуктивна възраст и е водеща причина за инфертилитет.

Заглавие

Go to Top