Планетарни аспекти – как да ги тълкуваме?

Обновена: 26.01.2024|
Планетарни аспекти.

„Изследвай кръжащите звезди, сякаш пътешестваш заедно с тях. Рисувай промяната в танца на елементите им отново и отново. Подобни проникновения изкупват греховете на нашия приземно ограничен живот.“

Марк Аврелий

Когато погледнете вашата натална карта, може да се озадачите какво значат всички тези линии. Тъй като планетите в нашата система се движат около Слънцето, те сключват различни ъглови взаимоотношения една с друга. В астрологията те са наричат планетарни аспекти и имат особено важно значение в нашия живот.

 

Пътят на душите

Всеки човек носи модела на наталната карта в природата си, като в нея са скрити потенциали, които ще се развият в живота му чрез прогресията.

Прогресията е продължението на наталния хороскоп и показва как човек еволюира на базата на това, с което е дошъл в себе си.

Освен за прогностика, прогресивният хороскоп дава информация и за вътрешното, психично съдържание на човек.

При астрологичното разчитане в аспектите между планетите ще открием нашите скрити тенденции, мотивации, препятствия и възможности.

Планетарните аспекти са взаимодействията между планетите, тяхното обединено усилие и преплитане на специфичните им енергийни полета.

В източните философски системи съществува понятието карма, което от санскрит означава „действие“.

Всяко действие е формирано от предшестващи го причини, както и то става причината за последващи събития – това е непрестанният поток от взаимовръзки във феноменалния свят.

По този начин кармичният закон е отпечатан в нашия натал и е начинът, чрез който ние се оформяме и осъзнаваме, преминавайки през множество обороти от колелото на Самсара.

Семената на миналата карма се съдържат в аспектите, като повечето астролози ги разделят на „добри“ и „лоши“.

Ала астрологията преди всичко е наука за пътя на душата и нейната еволюция, а в духовния свят няма нищо „лошо“, тъй като всичко допринася за развитието ни.

В живота нищо не се дава наготово, дори и наталната ни карта. Тя е сборът от всичко, което сме били преди, и всичко, което можем да бъдем занапред.

 

Планетарни аспекти – какво представляват?

 

планетарни аспекти, как да ги тълкуваме

 

Аспектите са един портал, през който навлизат определен род космически енергии в живота ни и ни оказват значително влияние.

Силата на различните ни планетарни аспекти до голяма степен зависят от природата на съответната енергия на планетите и знаците, които участват.

Но това дали ще откликнем по конструктивен или разрушителен начин, зависи най-вече от нас.

Например, ако две планети образуват аспект в знаците, на които са управители, или са в екзалатация, то силата на този аспект ще бъде много по-голяма от аспектите, образувани в знаци, където планетите са в падение и заточение.

Също така аспектите при фиксираните знаци са много по-устойчиви и се изискват повече усилия, отколкото при подвижните и кардиналните.

Освен това те могат да бъдат образуващи се или разпадащи се, като първите са по-силни.

 

Основни планетарни аспекти

Има множество описани планетарни аспекти, но най-важните са пет – съвпадите, опозициите, квадратурите, тригоните и секстилите.

Диапазонът от градуси, в които един аспект функционира, се нарича орбис. В тази статия ще хвърлим поглед върху мажорните аспекти в картата ни.

Можем условно да разделим планетарните аспекти на динамични и хармонични, като при първите са въвлечени антагонистични енергии, които пречат една на друга. А при вторите имаме едно добро съчетание, създаващо синергия.

Динамичните планетарни аспекти имат особено значение в картата, тъй като при тях има много интензивна енергия, която се проявява в живота ни. Те са едно предизвикателство, отправено към нас, чрез което се развиваме и растем.

От друга страна хармоничните планетарни аспекти ни осигуряват една зона на комфорт, която с времето обаче спира развитието ни.

В картите си всички имаме както благоприятни, така и неблагоприятни аспекти, тъй като трудностите са това, което ни шлифова като диаманти, за да можем да отразяваме още по-ярко светлината на Източника.

 

Съвпад

 

Планетарни аспекти, съвпад.

 

Градуси
Орбиси до 5° , а за Слънце и Луна до 12°
Ключови думи единство, фокус, интензитет

Съвпадите се водят както хармонични, така и нехармонични аспекти, в зависимост от планетите, които влизат във взаимодействие.

При съвпад или наричан още конюкция, планетите обединяват своите енергии и действат заедно.

При съвпад на две злосторни (малефици) планети ще съществува дисхармония и напрежение в човек, а при добротворни (бенефици) – съответно повече хармония.

Но това пак са условни разделения, тъй като всяка планета може да бъде малефик и бенефик в зависимост от някои подробности.

В астрологията „царски съвпад“ се нарича съвпадът между двете планети Сатурн и Юпитер, което се случва на всеки 20 години.

Древните са обръщали голямо внимание на тези две планети, като са ги наричали „владетели на времената“, а техните съвпади са ознаменували значими събития на глобално ниво.

Съвпадът между Сатурн и Юпитер последно се случи на 21.12.2020 година във Водолей, като те са били само на 0,1 градуса един от друг.

Според повечето астролози, царският съвпад между двете най-големи планети в нашата система, който се случи в първи градус на Водолей в деня на зимното слънцестоене, отбеляза смяната на цяла една епоха.

 

Опозиция

 

Планетартни аспекти, опозиция.

 

Градуси 180°
Орбиси до 5°
Ключови думи конфликт, противодействие, мотивация

Опозициите в хороскопа представляват противопоставянето на планетите, което носи вътреличностни конфликти.

При това планетарно взаимодействие енергиите на планетите се стремят да доминират една над друга, като това може да причинява двойнственост, противоречие и раздвоение.

По-трудно е да неутрализира опозицията между две неблаготворни планети, отколкото между две благотворни.

Конфликтът между противоположностите никога не може да се реши на нивото, на което е възникнал, а само като се премине на по-високо ниво.

Затова и вътрешното напрежение от опозициите ни действа като стимул за самонадграждане.

 

Квадратура

 

Планетартни аспекти, квадратура.

 

Градуси 90°
Орбиси до 8°
Ключови думи борба, растеж, сила

Когато планетите от гледната точка на Земята сключат ъгъл от 90 градуса, се нарича квадратура. Този аспект се счита за лош, тъй като носи трудности и ограничения.

Квадратурите в картата ни създават вътрешно напрежение и препятствия, които ние сме длъжни да преодолеем в този живот. Този аспект ни показва, че ние трябва да „изгладим своите ръбове“.

В нас се преплитат по най-различен начин множество архетипови енергии и ние трябва да стигнем до вътрешното помирение на своите противоложности. В противен случай ще ги срещаме отвън.

В нашата природа имаме навика да придаваме негативна конотация на всичко, което изисква от нас усилия. Но всъщност то е много важно в дългосрочен план, защото ни подбужда към растеж и развитие.

 

Тригон

 

Планетарни аспекти, тригон.

 

Градуси 120°
Орбиси до 4°
Ключови думи възможности, таланти, инертност

Тригоните се считат за благоприятни аспекти и са резултат от добрата карма на наши други животи. Те могат да показват вродени таланти и умения, които са резултат от развитието им в други инкарнации.

При тригоните имаме добро и хармонично съчетание на планетните принципи, но тук се крие опасност.

След тригон бърза планета веднага влиза в квадратура или опозиция. Това означава, че тригонът може да изхаби положителната ни карма, ако ние не го използваме правилно.

Казано е, че „който лежи на стари лаври, потъва в тях“, затова и е нужно да използваме и добрите конфигурации в хороскопа ни за растеж и развитие.

 

Секстил

 

Планетарни аспекти, секстил.

 

Градуси 60°
Орбиси до 3°
Ключови думи хармоничен, подкрепящ, удобен

Секстилите също са хармонични аспекти в астрологията и това, което се отнася до тригоните, е валидно и тук. При този аспект енергиите се повдигат една друга и извличат най-доброто от себе си.

При него всичко се случва естествено и без усилия, затова и секстилът не е така пряко влиятелен, както една квадратура или опозиция, които ще се проявяват интензивно в живота ни.

Всичко в Творението е базирано на геометрични принципи, като най-градивен е ъгълът от 60°, който подкрепя структурата на формата, докато ъгълът от 90° създава напрежение, за да се освободи енергия от формата.

За аспектите американския астролог Николас Девор в „Енциклопедия на астрологията“ пише следното:

„Когато светлината постъпва под външен ъгъл 60° и вътрешен 120°, тя непременно осветява всички части на структурата с еднакво ниво на влияние. Светлината, която се влива във всеки от тези ъгли, предава хармонични вибрации, които стимулират растежа.

Противно на това е процесът на кристализация, откриван в магнетизма и електричеството, където двете сили действат под прави ъгли една към друга – геометрична взаимовръзка, която е разрушителна за органичната форма.

В резултат на това, в Природата паралелно съществуват две взаимно антагонистични сили, които, независимо от тяхната антипатия една към друга, работят заедно за подреденото разположение на цялото, едната базирана на квадрата, другата на шестоъгълника и тригона.“

Какво представляват планетарните аспекти в астрология?

В астрологията планетни аспекти се наричат ъгловите отношения, които планетите сключват по между си, докато обикалят около Слънцето.

Кои са основните аспекти?

Най-популярните аспекти са съвпад (0 градуса), опозиция (180 градуса), тригон (120 градуса), квадрат (90 градуса), но има много повече аспекти, които трябва да се вземат предвид при интерпретирането на която и да е диаграма.

Кои са най-важните аспекти?

Най-важни са аспектите между Слънце и Луна, следвани от планетните аспекти, включващи Асцендента и владетеля му, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и аспектите на Хирон са следващите по важност, следвани от астероидите и чувствителните точки.

Категории: Астрология|Публикувана: 10.03.2023|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

2b052a39eddde1485e717e788333ecf6?s=96&d=mm&r=g

Калина Петкова притежава специализирани познания в сферата на медицината, фармацията и ботаниката. Има интереси в холистичните методи на лечение, аюрведа и билколечението.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 26 януари 2024 в 00:00 | Публикувана: 10 март 2023 в 17:11 | Категория: Астрология