Панкреатогенният диабет е форма на вторичен диабет, асоцииран с увреждане на екзокринната част на панкреаса. Американската диабетна асоциация класифицира панкреатогенния диабет като тип 3c захарен диабет (Т3сЗД).

Панкреатогенният диабет съставлява 5-10% от всички пациенти с диабет. Развива се при болни с панкреасни заболявания като хроничен панкреатит, кистична фиброза (муковисцидоза), травма, неоплазия, хемохроматоза, както и при пациенти след панкреатектомия.

Най-висока е честотата на Т3сЗД при болни с хроничен панкреатит (78.5-85%). При алкохолна етиология панкреатогенен диабет се развива 10-25 г от началото на заболяването в 50-85% от случаите, докато при тези с хередитарен панкреатит – в 5-25%.

Рискът от от панкреатогенен диабет зависи от продължителността на панкреасното заболяване, панкреасната увреда (ранно образуване на панкреасни калцификати) и предхождаща дистална панкреатектомия.

 

Причини за развитие на болестта

Развитието на панкреатогенен диабет се дължи на дефицит на инсулин, глюкагон и други хормони, който се развива в резултат на островна (бета клетъчна) загуба, медиирана от фибровъзпалителна деструкция на панкресния паренхим. Развива се дефицит на инсулин поради намален брой и понижена функционалност на островните клетки.

При панкреатогенния диабет е налице дисфункция и на алфа-клетките, която се причинява от възпалителни процеси в последните. Дефицитът на глюкагон причинява чести хипогликемии.

РР-клетките (pancreatic polypeptide cells) се разположени основно в главата на панкреаса, около бета клетките, и се смята, че имат основно протективна роля. Те секретират панкреасен полипептид.

Загубата на РР-клетки прогресира с напредване на панкреасната увреда и нарушеният постпрандиален (след хранене) РР отговор е сред най-ранните прояви на панкреатогенен диабет.

Делта-клетките секретират соматостатин, който в отговор на стрес модулира апоптозата (програмираната клетъчна смърт) и пролиферацията на бета-клетките, както и тяхната диференциация. Това води до повишаване на техния обем.

Епсилон-клетките секретират грелин и имат комплексна функция. При панкреатогенен диабет има дисрегулация на екзокринната функция поради диабетна полиневропатия.

Наблюдават се атрофия на екзокринния панкреас поради недостатъчност на локалния трофичен ефект на инсулина. Също така и локална или системна съдова увреда и автоимунно медиирано възпаление поради наличие на антигени срещу бета-клетките и ацинусите.

Kлинично панкреатогенният диабет се характеризира с изразена гликемична нестабилност и склонност към хипогликемии.

Продължителната загуба, не само на бета-клетки и свързаната с това понижена секреция на инсулин, но и на контрарегулаторната секреция на глюкагон от островни алфа-клетки, води до нарушена активация на глюконеогенезата.

Нуждите от инсулин обикновено са по-ниски при пациентите със захарен диабет (ЗД) тип 1, както и честотата на кетоацидозата (при ЗД тип 3с бета-клетъчния абсолютен дефицит не е чест).

Съдовите усложнения също са по-редки в сравнение с тези при болни със ЗД тип 1 и тип 2. Панкреатогенен диабет може да се развие във всяка възраст, за разлика от тип 1, който е типичен за детската възраст, и тип 2 – за напреднала възраст.

 

Симптоми на панкреатогенен диабет

 

Панкреатогенен диабет, Т3сЗД. Рак на панкреаса. Хроничен панкреатит - симптоми и лечение.

 

Първите симптоми, сигнализиращи за постоянно повишение на нивата на глюкоза в кръвта, обикновено възникват след няколко години.

Повишението в нивата на глюкоза може да доведе до поява на оплаквания като:

  • постоянно чувство на жажда глад
  • увеличение на обема на отделяната урина
  • обилно изпотяване
  • понякога болки в корема
  • също и повишена слабост

Диагнозата се поставя на база на утвърдени диагностични критерии, които се делят на две групи – главни и второстепенни.

Главните критерии са диагностицирана панкреасна екзокринна недостатъчност, структурна увреда, доказана чрез ендоскопска ехография, ядрено-магнитен резонанс или компютърна томография, както и отсъствие на асоциирани с тип 1 захарен диабет автоантитела.

Второстепенните критерии включват нарушена бета-клетъчна функция, липса на ексцесивна инсулинова резистентност, нарушена инкретинова секреция, както и ниски нива на мастноразтворими витамини.

Диференциална диагноза се прави с останалите типове диабет.

Важно е да се отбележи, че дългогодишният захарен диабет повишава риска от развитие на дуктален аденокарцином на панкреаса с 40 до 100%.

Новодиагностицираният захарен диабет увеличава риска от карцином на панкреаса 4 до седемкратно, като 1-2% от пациентите с новоустановен ЗД развиват рак на панкреаса в рамките на 3 години.

Приложението на антидиабетни средства като метформин понижава този риск. От друга страна при голям процент от болните с новодиагностициран ЗД се установява карцином на панкреаса.

Разграничаването на T3сЗД от тип 2 захарен диабет може да идентифицира високорисковите за развитие на панкреасен рак при пациенти със ЗД.

 

Лечение на T3cЗД

 

Панкреатогенен диабет, Т3сЗД. Кръвоизлив в окото. Ахалазия. Онкологични заболявания. Най-честите лабораторни изследвания. Добър и лош естроген. Хормон естроген - следене на нива при гинеколог.

 

Лечението на панкреатогенния диабет цели да осигури добър гликемичен контрол, т.е да нормализира нивата на серумна глюкоза и гликиран хемоглобин (HbA1c).

Понижаването на гликирания хемоглобин редуцира риска от съдови усложнения и развитие на панкреасен рак. Целта е поддържане на гликиран хемоглобин под 7% и избягване на хипогликемия.

Друг основен пункт в терапията на Т3сЗД е профилактика и лечение на малнутрицията, както и на панкреасната екзокринна недостатъчност. Панкреасната ензимна заместителна терапия (ПЕЗТ) поддържа секрецията на инкретинови хормони и подобрява глюкозния толеранс.

Диетата при тези пациенти има за задача избягване на хипергликемията и включва богата на разтворими фибри храна и нискомаслени храни. Промяна в начина на живост с умерена физическа активност поне 150 минути седмично се препоръчва при тези пациенти.

В съображение при лечението на пациентите с панкреатогенен диабет влизат и антидиабетните средства – на първо място бигванидите (метформин). Избягва се приложението на тиазолидиндиони, инсулинови секретагози, инкретини (DPP-4 инхибитори и GLP-1 aналози) и сулфанилурейни препарати.

Терапията с инсулин е показна при пациенти с понижени нива на инсулин. Средство на избор е при болни с муковисцидоза-асоцииран ЗД тип 3с – подобрява благоприятно белодробната функция, нутритивния статус, гликемичния контрол, намалява честотата на екзацербации (изостряне, влошаване на заболяването) и смъртността. Използва се и при болни с тежка малнутриция поради анаболния си ефект.

Потенциален страничен ефект са хипогликемиите, поради дефицит и на контраинсуларни хормони при този тип диабет. Съществуват и редица други медикаменти, разработени за лечение на панкреатогенния диабет, но те все още са във фаза на клинично изпитване и тепърва предстои изследване на тяхната ефективност.

Тоталната панкреатектомия с автотрансплантация на ендокринна тъкан се прилага рядко при пациенти с тежки усложнения в резултат на панкреатит или при такива с висок риск за развитие на карцином. Не служи като стратегия за лечение на ЗД тип 3с, въпреки че увеличава шансовете за добър гликемичен контрол.

Обновена: 12 юли 2022 в 02:37 | Публикувана: 15 юни 2021 в 11:10 | Категория: Здраве