Какво е телемедицината?

Обновена: 14.06.2024|
Телемедицина.

По време на COVID-19 се популяризира нестандартният метод за получаване на медицинска помощ, наречен „телемедицина“. Причината за силния интерес към него е, че той разчита на модерните технологии за улесняване на достъпа до здравна помощ. Повече за неговата същност и услугите, които осигурява – ще разберем в тази статия.

Какво е телемедицина?

Телемедицина е клон на здравеопазването, който включва използването на телекомуникационни технологии за предоставяне на дистанционни медицински услуги и консултации. Тя позволява на пациентите да се възползват от оценка, диагностика и лечение, проведено от здравни специалисти чрез видеоконференции, телефонни разговори, защитени платформи за съобщения или мобилни приложения.

 

stevio 400
probiotik 600
stevio 400
probiotik 600

Телемедицината има за цел да преодолее различни фактори, които ограничават достъпа до здравни услуги. Пример за бариери пред получаването на медицинска грижа, с които тя се справя, са географско разстояние, ограничена мобилност на пациента или липса на близки медицински заведения.

Като позволява на пациентите да получават медицински грижи от комфорта на домовете си или на други удобни места, тази форма на лечение елиминира необходимостта от пътуване, намалява времето за чакане и осигурява достъп до по-голям брой специалисти.

Тази добра практика може да се прилага за широка гама от медицински услуги, включително първична медицинска помощ, специализирани консултации за някои физиологични нарушения, консултации за психично здраве, управление на хронични заболявания и последващи прегледи.

 

Видове телемедицина

 

Телемедицина - видове.

 

Има няколко вида телемедицина спрямо естеството на услугата.

Синхронна телемедицина

Синхронната телемедицина се основава на различни по вид прегледи под формата на дистанционна телефонна или видео консултация в реално време между пациенти и лекари.

Телетриажът също е синхронна дейност, защото се състои от дистанционна оценка с цел максимално правилна преценка кои пациенти трябва да бъдат приоритизирани пред останалите. Това се установява въз основа на тежестта на симптомите и нивото на спешност, с което се характеризират те. Това често се извършва от медицински сестри.

Телепсихиатричните прегледи са дистанционни консултации за психично здраве и терапевтични сесии, провеждани от психиатри, психолози или лицензирани терапевти чрез видео връзка или телефонни разговори.

Асинхронна телемедицина

Примерна за асинхронна телемедицина е предаването на медицински данни, диагностични изображения или резултати от тестове до лекар за преглед и диагностика по-късно. Това позволява на специалистите да интерпретират предоставената информация и да консултират клиента без взаимодействие в реално време.

Често се води комуникация между пациенти и здравни специалисти чрез защитени платформи за съобщения с цел отправя и отговаряне на неспешни медицински запитвания, допълване на лекарства или последващи дискусии.

Дистанционно наблюдение

Непрекъснато или периодично наблюдение на здравословното състояние на пациент от разстояние се нарича телемониторинг. То позволява на лекарите да проследяват напредъка на пациентите, да откриват ранни предупредителни знаци и да се намесват колкото е необходимо.

 

Основни принципи на телемедицината

 

Телемедицина - принципи.

 

Телемедицината има общо 6 принципа, на които се базира:

  • Възможност да се проследят на момента, без отлагане болестите и цялостното здравно състояние на пациента
  • Продължителното наблюдение на състоянието в реално време дава много по-подробна информация от единични, разредени прегледи
  • Всички събрани данни за пациента увеличават вероятността за предвиждане на начина, по който ще се развие болестта, и предотвратяване на различни негативни последици
  • Осигуряването на голям обем от информация в системата ни доближава една стъпка по-близо до интегрирането на изкуствения интелект в медицината
  • Вече всички пациенти са равнопоставени – разстоянието и времето не са пречки, нито фактори за получаването на здравна грижа
  • Възможно е консолидиране на множество медицински специалисти от страната и извън нея за справяне със сериозни медицински проблеми

 

Много важно е медицинските онлайн услуги да отговарят на критерии за качество, съответни на тези при традиционните посещения в лекарския кабинет, както и да се спазват всички приложими закони и етични кодекси.

 

Как се практикува и видове процедури

Телемедицината обхваща различни видове процедури, предназначени да отговорят на разнообразните нужди на пациентите и здравните специалисти.

Телеконсултация

Телеконсултацията е синхронен преглед, който се извършва под формата на дистанционна телефонна или видео консултация в реално време. По този начин пациентите могат да обсъдят своите медицински проблеми с лекар, както и да получават ценна информация за здравословното си състояние, без да е необходимо лично посещение в медицинските заведения.

Телеекспертиза

Телеекспертизата се отнася до дистанционния обмен на медицински знания и опит между здравни специалисти.

Това позволява на лекари от първичната медицинска помощ и други здравни специалисти специалисти да си сътрудничат и да се консултират с колеги от различни точки на света, за да получат второ мнение. Могат да се обсъдят сложни случаи и да потърсят експертни насоки относно диагнозата и решенията за лечение.

Телеекспретизата улеснява интердисциплинарното сътрудничество, дава възможност за обменяне на знания и опит и подобрява нивото на здравна грижа за пациентите.

Дистанционно наблюдение

 

Телемедицина - дистанционно наблюдение.

 

Дистанционното наблюдение осигурява на лекарите непрекъснат или периодичен достъп до жизнените показатели и биометричните данни на пациентите. Това става с помощта на носими сензори, мобилни здравни приложения или домашни устройства за наблюдение. Тази услуга е особено ценна за пациенти с хронични заболявания, нужда от постоперативни грижи, специфични здравословни проблеми.

Здравните специалисти могат да получават сигнали в реално време за необичайни симптоми и показатели и да се намесват незабавно, за да предотвратят усложнения или обостряния на медицински състояния.

Дистанционна помощ

Дистанционната помощ се състои в предоставяне на спешна медицинска подкрепа в реално време в отдалечени райони, където възможностите за експертно взаимодействие между медицински специалисти е силно ограничено. Част от технологиите в телемедицината позволяват на дистанционни наблюдатели да насочват и подкрепят лекарите или здравните специалисти по време на процедури, операции или ситуации на критична грижа.

Дистанционната помощ улеснява достъпа до специализирана медицинска експертиза, подобрява клиничните резултати и гарантира предоставянето на висококачествени здравни услуги в среда с предизвикателства или с ограничени ресурси.

 

Телемедицината предлага многостранен и гъвкав подход към предоставянето на здравни грижи, като включва възможност за широк набор от процедури, съобразени с индивидуалните нужди на пациентите и здравните специалисти.

 

Недостатъци на телемедицината

Въпреки множеството предимства на телемедицината съществуват и някои предизвикателства при използването на метода. Технологичната бариера може да бъде сериозна пречка – не всички пациенти имат достъп до необходимите устройства или интернет връзка. Освен това някои пациенти може да нямат нужната дигитална грамотност за навигация в телемедицински платформи.

Друго ограничение на телемедицината е невъзможността да се извършват цялостни физически прегледи или диагностични тестове заради разстоянието от медицинските специалисти. Това може да доведе до погрешни диагнози, особено при състояния, изискващи практическа оценка или образни изследвания.

При дистанционните консултации със специалист в някои случаи липсва личната връзка и невербалните сигнали, които са налице по време на лични посещения. Това потенциално оказва влияние върху връзката пациент-лекар.

Платформите за телемедицина трябва да се придържат към стриктни разпоредби за защита на личната здравна информация на пациентите, но все пак съществува риск от проблеми с поверителността и киберсигурността.

Все още липсват единни международни стандарти за телемедицински практики. Не е ясно кой ще носи отговорност при евентуални щети, причинени от телемедицинска консултация, предоставена от лекари в друга държава. Дискутират се въпроси за регулацията на онлайн аптеките, както и за неоторизирания достъп до чувствителни за пациентите данни. Очакванията са, че в бъдеще ще се установят ясни правила, които ще гарантират етично и отговорно прилагане на телемедицината.

 

Заключение

Телемедицината може да улесни лекарските прегледи, лечението, проследяването на състоянието на пациента и още много аспекти на здравната грижа. Тя е особено ценна за хората, които живеят на отдалечени места, с ограничен достъп до здравни специалисти. За момента тя има и някои недостатъците, но тепърва методите за дистанционна подкрепа ще се развиват и подобряват.

 

Често задавани въпроси

Какво е телемедицина?

Представлява клон на здравеопазването, който включва използването на телекомуникационни технологии за предоставяне на дистанционни медицински услуги и консултации.

За какви хора е подходяща телемедицината?

Най-подходяща е за хора, които са трудноподвижни или живеят в райони със затруднен достъп до здравна грижа. Въпреки това тя може да бъде използвана от всеки, който иска да улесни комуникацията си със здравни специалисти.

Какви процедури предлага телемедицината?

Предлага услуги като телеконсултация, телеекспертиза, дистанционно наблюдение и дистанционна помощ.

Категории: Здраве, Здравни съвети|Публикувана: 16.05.2024|

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

730811db8333e8400e5fcddd2e25fec9?s=96&d=mm&r=g

Йоана Иванова учи "Книгоиздаване" в СУ "Св. Климент Охридски". Писането и четенето са й страст. Интересува се от йога, дихателни практики и грижа за вътрешния и външния баланс.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 14 юни 2024 в 14:19 | Публикувана: 16 май 2024 в 11:22 | Категория: Здраве, Здравни съвети