Преди една седмица в нашата рубрика „С грижа за Земята“ обърнахме внимание на проблема с озоновия слой (може да прочетете тук) – какво представлява той, как бива разрушаван, какви мерки се взимат за неговото опазване. Днес ще посочим продуктите, които влизат в ежедневна употреба на почти всеки от нас и които оказват сериозно отрицателно въздействие върху разрушаването на озоновия слой. Но и не само – глобалното затопляне, както и алтернативните решения за тяхното заместване.

Къде се корени проблемът?

Същността на проблема са група вещества, идентифицирани от учени в Калифорнийския университет в началото на 70-те години на миналия век. Хлорофлуоровъглеродите (ХФВ) разрушават озона в стратосферата, а хидрофлуоровъглеродите (HCFCs) допринасят за глобалното затопляне. Разрушаването на озоновия слой води до увеличаването на електромагнитно излъчване от UV-лъчението.  То достига земната повърхност, което повишава риска от рак на кожата при хората, а също така води до унищожаването на различни представители на флората и фауната.

Кои са продуктите, вредни за „здравето“ на озоновия слой?

Happy young woman applying deodorant on underarm

Ежедневно употребяваме продукти, които оказват отрицателно въздействие върху озона – пожарогасители, лакове за коса, спрейове против насекоми, дори животоспасяващите инхалатори. За голяма част от тях дори не се досещаме, че могат да навредят на така нужния ни озонов слой. Ще обърнем внимание как всеки от тези продукти вреди на озона , като ще посочим и техните алтернативи.

  • Лакове за коса

Лакът за коса е нещо много често срещано в ежедневната козметика – основната цел на продуктите от този тип е да поддържат формата на косата в желания стил. Спрейовете са проектирани като аерозоли, които се разпределят през дюза, с помощта на газ под налягане. Аерозолните спрейове за коса са химически коктейли от разтворители, лепила, полимери и горива. Задвижващите средства, както се подразбира от името им, помагат за изтласкване на спрея за коса от контейнера. В момента не се предлагат аерозолни спрейове с ХФВ, а само такива, които съдържат хидрохлуоровъглероди – макар, че те влошават глобалното затопляне, не разрушават озоновия слой. Някои страни все още използват аерозолни спрейове за коса с ХФВ, докато в развиващите се държави постепенно или дори напълно са премахнати.

  • Пожарогасители

Използването на пожарогасители е наложено като задължителна мярка, при пламването на пожари. Днес, те са във всяка сграда и се използват ежедневно. За съжаление, за тях все още няма алтернатива, която да ги замести. Пожарогасителите съдържат хало алкани, които са сериозна заплаха за озоновия слой.

  • Инхалатори

Инхалаторите са широко разпространени медицински устройства, които служат за инжектиране на лекарство в тялото чрез белите дробове. Инхалаторите се използват главно при лечението на астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Най-често срещаният тип инхалатор е инхалаторът с дозирана доза (MDI), при който лекарството се съхранява в разтвор в контейнер под налягане, който съдържа пропилент. При активиране се освобождава фиксирана доза лекарство под формата на аерозол. Това освобождава хлорофлуоровъглероди в атмосферата. Въпреки че през 2009 г. Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) в Америка забранява използването на продуктите, учените все още са поставени пред задачата да измислят възможна алтернатива.

  • Спрейове срещу вредители

Има множество конвенционални спрейове срещу вредители, които лесно се предлагат на пазара на много достъпни цени. Факт е, че спрейовете помагат за борба с вредителите и защитават нашите домове, но продуктите от този тип са причина за голяма тревога поради въздействието им върху озоновия слой. Както при повечето спрейове,  при тези също се използва ХФВ.

  • Монтажна пяна

Man in a blue shirt does window installation.

Изолацията с монтажна пяна е алтернатива на традиционната изолация. Тя се използва широко в електронни уреди като хладилници, климатици и тръбна изолация. Изолацията от пяна помага за запълване на празни въздушни пропуски. Често продуктите, използвани за изолация с пяна се състоят от хидрофлуоровъглеродни издухващи агенти. Вариантите им тепърва ще се прилагат по целия свят.

  • Климатици и хладилници

Хлорофлуоровъглеродите са създадени през 1928 г. и са били широко известни под търговското наименование DuPont Freon. ХФВ-R12 (Freon-12) е широко използван в хладилници, инхалатори и аерозолни спрейове. ХФВ не са толкова широко използвани в климатичните системи, но си струва да поговорим и за тях, за да разберем въздействието им върху околната среда.

Ако вашата система е произведена след 2003 г., тя вероятно използва по-безопасен хладилен агент. Производителите на технологии усвояват нови видове фреон, които не излъчват в атмосферата на Земята вредни вещества. Например, безопасни за озона са R407 и R410 А. Използването на тези хладилни агенти обаче значително увеличава цената на климатиците: те имат повишено кондензационно налягане, съответно производството трябва да използва по-трайни и по-дебели материали.

Какви алтернативи имаме днес?

Макар вече до толкова да сме свикнали с продуктите, изброени по-горе, е необходимо да се намерят алтернативни варианти. Човечеството все по-усилено работи над това:

  • учените разработват благоприятна за озона версия на ръчните инхалатори;
  • вече съществува нова линия на принтерите на Kyocera, които елиминират ефективно озоновите вредни вещества – чрез прилагане на положителен електрически заряд директно върху ролките. Тази иновативна джаджа е приятелска не само за околната среда, но и за здравето. Елиминира вредния приземен озон, който може да наруши функцията на белите дробове;
  • Екип от европейски компании, ръководен от Airbus, разработва и използва нов екологичен агент за пожарогасители, който – за разлика от използваният халон като средство за гасене – не допринася за изчерпването на озоновия слой.

Информацията е осъзнат избор

В световен мащаб се работи все по-дейно за опазването на околната среда и за намаляването на отрицателния човешки отпечатък върху нея. Колкото повече се информираме за ежедневните си постъпки, които са обвързани с обкръжаващата ни среда, толкова по-добре за нас. Така не само ще спомогнем опазването на планетата за поколенията, но ще запазим и собственото си здраве.

Автор: Верджиния Георгиева