Днес ще обърнем внимание на една интересна тема – мицел за гъби шийтаке. Гъбите шийтаке отдавна не са неизвестни на науката като вид – дори напротив. Полезните им качества са добре документирани и изследвани от множество специалисти през вековете. Подробно за тях ви разказваме в страницата Всичко за гъби шийтаке. Затова е време да засегнем и идеята за тяхното отглеждане и каква е ролята на мицела в нея.

 

Какво представлява гъбният мицел?

Думата мицел буквално означава „повече от един“. Всъщност това е форма за множествено число на думата Mycelia.

Мицелът на гъбите е тази част от тях, която отговаря за възпроизвеждането и размножаването на организмите. Иначе казано, мицелът е начинът на гъбите да продължат съществуването си като вид. При всички видове от растителната група мицелът представлява съвкупност от разклоняващи се спори, наподобяващи влакна, които носят името хифи. Хифите са именно спорите, които са отговорни за текстурата на самите гъби. Интересно е, че те изграждат както мицелът, така и тялото и корените на дървесните гъби – каквато е шийтаке гъбата. Също така, характерна особеност на мицела е, че той може да бъде миниатюрен и да образува колония, но и обширен. 

Думата мицел буквално означава „повече от един“. Всъщност това е форма за множествено число на думата Mycelia.

Освен за размножаването, мицелът отговаря и за усвояването на хранителните вещества от гъбите. Това се случва в два етапа:

  • Първият от тях включва отделянето на разграждащи ензими върху или в източника на вещества.
  • Вторият – дифузия на разградените до мономери (химически активни молекули) вещества през мицела.

Ползите на мицела обаче не свършват до тук. Той е жизнено важен за гъбите, но още по-есенциален за околната среда. В наземните и водните екосистеми той помага в процеса на разграждане на растителния материал, попаднал в тях. Така обогатява почвата и спомага за зараждането и развитието на живот в нея. 

Нещо повече – той изпуска въглероден диоксид и така помага на растенията да се хранят. Някои видове мицел увеличават ефективността на водата и насищането й с вещества. Именно това помага абсорбирането на хранителни вещества за повечето растения да е по-лесно и бързо. 

 

Отглеждане на мицел

 

Мицел за гъби шийтаке.

 

От всичко, казано досега, става ясно, че гъбният мицел всъщност има много по-голямо от предполаганото значение. Можем ли обаче да го отгледаме в домашни условия? Оказва се, че отговорът е “да”! Има обаче няколко стъпки, които трябва да следваме стриктно.

Подобно на много други растения, и мицелът на гъбите е крехък. За да расте и да се развие, трябва да му се предостави добре балансирана среда, максимално наподобяваща природните условия на развитие на съответния вид гъба. Много важно е да проучим максимално добре именно външните фактори, които трябва да подсигурим, за да имаме успех с отглеждането на мицела.

В най-общ смисъл факторите, за които трябва да внимаваме, са:

  • температура
  • влажност
  • нужда от стерилност на средата

Обикновено мицел можете да откриете под формата на зърнена субстанция, готова да бъде пренесена върху нужната повърхност. От вас обаче зависи да осигурите нужните условия тя да се прихване и развие.

 

Мицел за гъби шийтаке – особености при отглеждане

Твърди се, че тази така полезна гъба всъщност е сред по-лесните за отглеждане заради това, че обикновено вирее по нашите ширини. Те, от своя страна, й предлагат условия, наподобяващи тези на родните й територии – азиатските страни.

В природата гъбите шийтаке виреят и се отглеждат върху дънерите на широколистни дървета – за предпочитане, дъб или бук. Бихте могли да използвате и топола. Важно е да отбележим, че не е задължително мицел за гъби шийтаке да се пренася и заселява върху дънера. Съвсем спокойно за целта можете да използвате и странични, не толкова качествени от гледна точка на дървесина клони и разклонения. От друга страна, от голяма важност е дървесината да е прясно отсечена. Така соковете от дървото ще подхранят прясно поставеният мицел и ще помогнат той да покълне и да се превърне в гъба шийтаке с добро качество и превъзходни свойства. Ако пък не разполагате с пресен дървен материал, специалистите са намерили решение – накиснете за 2-3 дни дървото, което имате, във вода. Едва след това, когато то е добре напоено и са започнали процесите на гниене, го “заразете” с мицела на шийтаке.

От гледна точка на дебелина и дължина, хубаво е клоните да са с дебелина от около 20 см., за да има достатъчно място, където мицелът да се прихване. Дължината на всяко парче, което ще използвате, трябва да бъде не по-малко от 30 см. Идеалният вариант е между 30 и 40 см.

Следващата стъпка е може би най-трудна в процеса на отглеждане на шийтаке. Мицелът, заедно с пънчетата, трябва да бъде поставен в помещение, в което постоянната температура на въздуха е най-много между 15 и 20°C. Важно е да е помещение, което не използвате за нищо друго, тъй като е от изключително значение да поддържате и влажността на атмосферата на достатъчно ниво. Подходящи за целта в този смисъл са мазета и тавани, например, но такива, които разполагат с прозорци, за да може да влиза и светлина.

 

Развитие на мицел за гъби шийтаке

 

Сушени гъби шийтаке. Мицел за гъби шийтаке.

 

Няколко седмици, след като изпълните стриктно горните указания, мицелът на шийтаке трябва да образува бял, пухест налеп. В момента, в който това се случи, е време за следващата стъпка: извън предвиденото помещение и навън, в естествена среда. Подходящи места за този етап на развитие на гъбата са сенчести места в градината.

Пънчетата не се оставят просто така, а внимателно се заравят в рохка почва. Желателно е да са на дълбочина не повече от 2/3 от височината им. Така те ще се подхванат и хидратират – без опасност от изсъхване. За по-голяма степен на хидратация и при по-сух сезон, специалистите по отглеждане съветват под трупите да се постави и найлон или друг тип спиращ материал, така че водата да не попива в почвата.

На този етап вниманието ви трябва да е насочено към доброто разпределяне на пънчетата. Те не бива да са разположени по-близо от 20-30 см едно от друго. При успешно изпълнение на всички стъпки, гъбите шийтаке израстват в продължение на няколко месеца – обикновено около 6 до 11 в зависимост от условията на растеж.

Какво да правим с тях след това? Даваме ви кулинарни идеи във Всичко за гъби шийтаке.