3 принципа за лекарствена терапия в детска възраст

Обновена: 01.03.2024|

Детският организъм, от раждането си до момента, в който достига етапа на пубертетното си узряване, преминава през последователни етапи на развитие. Те, от своя страна, оказват различно влияние върху усвояването и токсичността на лекарствените вещества.

Важно е още от началото да се акцентира, че принципите на лекарствена терапия в детска възраст са различни от тези при възрастните. Разликите се състоят в дозирането, лекарствените форми, точността на времевите интервали, в които се приемат, забраната за употреба на някои медикаменти в детска възраст и други.

В настоящата статия вниманието ще попадне именно върху тези разлики между терапията в детска възраст и при възрастни. Това ще помогне на родителите по-лесно да разберат принципите на терапията в детска възраст и да провеждат по-успешно предписаното лечение.

 

Първи принцип – дозиране лекарствата в детска възраст

На първо място детския организъм не бива да се възприема като умалена версия на възрастния!

Подходът с модифициране на дозите за възрастни при децата не е приложим, особено за кърмаческа и ранна детска възраст. Само при възрастта след 8 години или в юношеството, когато вече органните функции и телесното съдържание са близки до тези за младите възрастни, подобен подход е приложим.

При новородените, кърмачетата и децата до 2-годишна възраст условията са коренно различни. При тях по правило изчисленията се базират на телесното тегло (ТТ) или на телесната повърхност (ТП). В много от случаите за постигане на конкретни концентрации на желания медикамент в кръвта, резултатите и с двата показателя са сходни.

В по-голямата част от лекарствени продукти при децата телесното тегло в килограми е най-предпочитаната и близка до действителните нужди основа за дозиране.

При лекарства с предимно разпределение извън клетките е по-акуратно приложението на дозиране чрез телесна повърхност.

Не е необходимо обременяването на родителите с конкретна формула за измерване на телесна повърхност – ако присъства нужда от такова изчисляване, това ще е извършено от лекуващия лекар.

 

Втори принцип – различни лекарствени форми за лекарствена терапия в детска възраст

 

Лекарствена терапия в детска възраст.

 

Лекарствени форми и приложение, фазите на развитие на детския организъм и динамично променящите се анатомо-физиологични особености, налагат изисквания за специфични „детски“ лекарствени форми.

Прилагането на такива, предназначени за възрастни в детска възраст, води до нежелани и ненужни компромиси в лечението на децата, като:

  • неточна дозировка
  • невъзможност за промяна на специфична лекарствена форма за постигане на адекватна доза за дете (напр. чрез нарушаване на целостта на таблетка с определен специфичен начин на отделяне на активния продукт)
  • разкъсване на трансдермални лекарствени лепенки и др.
  • наличие на неприемливи за детската възраст фармакологични съставки

 

С не по-малко значение е вкусът и цветът на медикамента, който трябва да приеме детето! Има случаи, в които, ако те нямат желание да го приемат заради неприемливия вкус или цвят, приемът се оказва непосилна задача.

 

Какви са лекарствените форми за терапия в детска възраст у дома?

Съществени са особеностите в терапията в детска възраст по отношение на пероралните лекарствени форми (приемани през устата). Това е така, защото децата, често на индивидуална база, но и различно за всеки възрастов период, отхвърлят приема на лекарството заради вкус и/или консистенция на продукта.

Таблетките и капсулите при кърмачета и малки деца се поглъщат трудно, включително и невинаги безопасно (може да възникнат усложнения, свързани със задавяне, аспирация). В този смисъл се разработват различни форми (напр. гранули) за постигане на адекватно приложение на наличните форми за възрастни.

Подходяща и безопасна перорална дозировка при малките деца у дома се постига с течните лекарствени форми (това включва капки, разтвори, сиропи, суспензии и др.).

Именно тук обаче се поставя акцента върху вкусовите качества, цвета, а и други фактори – достъпност на правилата за разтваряне и съхранение, възможност за замърсяване при неправилно съхранение на медикамента (бактериално или друго).

Понякога родителите описват трудности при използване на мерителните средства (градуирани чашки, спринцовки и др.).

Друга лекарствена форма, която може да се прилага и у дома, е инхалаторната. Инхалаторната терапия в детска възраст е запазена основно при деца с белодробни нарушения, като чрез нея се постига директен лечебен ефект на база на значителната контактна повърхност на белия дроб.

Алтернативен път на лекарствена терапия в детска възраст е транслигавичният. Той се състои в контакта на медикамента към лигавицата – усвояване настъпва чрез букална, сублингвална, ректална лигавица. Пример за транслигавичен път на приложение са супузиториите (свещички) с температуропонижаващи. Въпреки че е ефективен, този начин за приложение създава заплашващи условия за неконтролируема абсорбция на активни вещества.

 

Какви са лекарствените форми за терапия в детска възраст в болнични условия?

 

Лекарствена терапия в детска възраст.

 

Когато се пренесем в болнични условия, най- ефективният начин за приложение, особено в хода на тежка бактериална инфекция в ранна детска възраст, е т.нар. венозен път за лекарствено въвеждане. Той се състои в поставянето на временен абокат, който предоставя достъп до циркулаторната система на детския организъм във всеки един момент.

Основна трудност при провеждане на венозно парентерална терапия в детска възраст (особено при най-малките) са ограниченията при откриването на съдов достъп. Често пъти се изискват специални умения и опит от прилагащите този път на лечение. За целите на терапията в детска възраст преимуществено се използват автоматизирани, определящи скоростта на вливане технически средства (перфузори).

Мускулно приложение като алтернатива на венозното е относително рядко използвано при деца. Прилага се при липса на съдов достъп и при единични или при редки планови апликации на подходящи медикаменти.

Инцидентно в детска възраст се ползва и директен трансосален (с поставяне на медикамента в костта чрез игла) път на приложение. Най-често това се налага за неотложни вливания на лекарства и разтвори по време на животоспасяващи мероприятия, когато липсва удобен венозен път или той е отнел за откриване ценни минути. Поради директния достъп до кръвообращението, ефективността на този път е сравнима с венозно приложение.

 

Трети принцип – точността на времевите интервали на приложение е важна

При възрастни, когато лекарят предпише даден медикамент за трикратен прием в рамките на деня, той се приема сутрин, по средата на деня и вечер, но без точен час и интервал между приемите. В детска възраст това е различно – ако медикаментът е предписан с трикратен прием, това означава, че общите часове в денонощието се разделят на броя приеми (напр. 24/3=8).

Ако приемът е трикратен, ще следва да бъде в 8 ч., 16 ч., 24 ч. или в зависимост от първия час на прием, следващите се изчисляват на точен интервал от 8 ч.

За лекарствена терапия в детска възраст този принцип е от съществена важност, защото предоставя оптимална концентрация от медикамента без токсичността от приложението на неспазен интервал.

 

Как да се ориентирам в цялата тази информация?

 

Лекарствена терапия в детска възраст.

 

Детският организъм, от раждането си до момента, в който достига етапа на пубертетното си узряване, преминава през последователни етапи на развитие. Те, от своя страна, окзват различно влияние върху усвояването и токсичността на лекарствените вещества.

Детския организъм не бива да се възприема като умалена версия на възрастния! Затова принципите на лекарствена терапията в детска възраст са различни от тези при възрастните.

  • Принцип 1:Особено при новородените, кърмачетата и децата до 2-годишна възраст, за прецизна преценка на терапията, по правило изчисленията се базират на телесното тегло (ТТ) в килограми или на телесната повърхност (ТП).
  • Принцип 2: Лекарствени форми и приложение, фазите на развитие на детския организъм и динамично променящите се анатомо-физиологични особености, налагат изисквания за специфични „детски“ лекарствени форми. Има и разлики в лекарствената форма по отношение на това дали детето се лекува у дома или в болнични условия.
  • Вкусът и цветът на медикамента имат огромно значение за децата!
  • Принцип 3: За лекарствена терапия в детска възраст принципът за точно спазване на времевите интервали е от съществена важност, защото предоставя отпимална концентрация от медикамента без токсичността от приложението на неспазен интервал.

Защо e необходима лекарствена терапия в детска възраст?

Лекарствената терапия в детска възраст се предписва за лечение на различни медицински състояния. Може да е за управление на хронични заболявания, контролиране на симптоми или предотвратяване на определени здравословни проблеми.

Как се избират лекарствата и дозите за деца?

Педиатрите внимателно отчитат фактори като възрастта на детето, теглото, медицинската история и специфичното състояние, което се лекува, когато избират лекарства. Целта е да се гарантира безопасност и ефективност.

Как родителите могат да гарантират, че детето им приема лекарства безопасно?

Родителите трябва да следват точно предписаната дозировка и инструкции за приложение.

Категории: Здраве|Публикувана: 23.01.2024|

Сподели тази статия, избери платформа!

Avatar of Яна Михайлова
Яна Михайлова е студент по медицина с подчертан интерес към педиатрия и неонатология. Има участие в статии, касаещи и патология при възрастни, най-вече сърдечно-съдови заболявания. Водещата й цел е винаги да се постига детайлно разбиране за болестните процеси и да е възможно обяснението им на всеки, независимо дали е лекар или не. Към момента работи като здравен асистент в Майчин дом в Интензивно неонатологично отделение. Преди това преминава през Детска реанимация - Пирогов, Интензивно детско отделение при СБАЛДБ "проф. Иван Митев" и отделение „Диабет“ към същата болница.

Блог

Рецепти

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 1 март 2024 в 10:19 | Публикувана: 23 януари 2024 в 17:38 | Категория: Здраве