Припадъци в детска възраст – винаги ли са знак за епилепсия?

Обновена: 05.03.2024|
Припадъци в детска възраст.

Припадъците представляват внезапна загуба на съзнание и/или неволеви движения, дължащи се на променена електрическа активност в главния мозък. Могат да бъдат както кратки, така и по-продължителни.

Причините за появата на припадъци в детска възраст (разговорно наричани гърчове) могат да бъдат различни и не всеки припадък означава наличие на заболяването епилепсия.

 

Какви видове припадъци познаваме?

Най-общо разделяме припадъците на фокални (парциални) и генерализирани. Фокалните засягат само една определена област на мозъка, а генерализираните – няколко или всички. И от двете групи се наблюдават няколко подвида.

 

bademovo brashno 400
keto banner site 01
bademovo brashno 400
keto banner site 01

Фокални припадъци

Фокалните припадъци с ангажирано внимание включват различна степен на загуба на съзнание или внимание, а преживелият това събитие има спомен като от сън или няма никакъв спомен от действията си.

Той може да изглежда буден, но е с втренчено внимание и не реагира на стимули от околната среда. Може да извършва определени, повтарящи се движения, като разтриване на ръце, въртене в кръг и др.

Фокалните припадъци без ангажирано внимание са особен вид и често остават неразпознати като такива. Типични за тях са промените на някои сетива (мирис, вкус, слух) или емоции. Те протичат без загуба на съзнание.

Възможна е рязка проява на агресия, тъга или радост. Понякога потърпевшите получават световъртеж, страдат от гадене или започват да виждат нетипични неща (напр. мълнии).

 

Генерализирани припадъци

Те се разделят на няколко подвида:

 • Абсанси – генерализирани, често срещани припадъци в детска възраст. Протичат с втренчване в пространството и може да включват повтарящи се движения като често мигане. Абсансите могат да бъдат стотици на ден и сериозно да повлияят върху ежедневието на детето, както и върху представянето му в училище. Често те се считат за прояви на разсеяност.
 • Атонични – това са тези припадъци, при които има рязка загуба на мускулен тонус. Болният внезапно се свлича на земята, „припада“.
 • Миоклоничните – те, от своя страна, са резки стягания и отпускания или потрепвания на определени мускули. Също могат да протекат със загуба на съзнание.
 • Тонични припадъци – причиняват стягане или повишен тонус на мускулите на гърба, ръцете и краката. Наблюдава се падане и загуба на съзнание.
 • Клонични – включват съкращения и движения в определени мускулни групи, най-често на врата, лицето и крайниците. Засягат се и двете страни на тялото.
 • Тонично-клонични генерализирани припадъци – съчетават особеностите на предишните два вида. Те изглеждат най-драматично и са най-честа причина за хоспиталицация от всички изброени.

 

Понякога са съчетани с изпускане на тазовите резервоари и спадане на корена на езика (това са силни спазми или съкращения на мускулатурата в областта на корена на езика и гърлото). Под използването на думата „гърч“ или grand mal припадък се има предвид именно това събитие.

 

Видове епилепсия в детска възраст и тяхното лечение

 

Припадъци в детска възраст.

 

Разбира се, при поява на припадък, първата задача след като бъде овладян, е да се установи причината за него и дали е налично подлежащото заболяване епилепсия.

След снемане на подробна анамнеза, се провежда изследване, наречено електроенцефалография (ЕЕГ). Наличието на определени находки в този запис потвърждава или отхвърля диагнозата.

В детска възраст се срещат следните форми на епилепсия.

 

Роландова епилепсия

Най-често срещаният вид епилепсия в детска възраст. Наблюдава се при 10/100 000 души, с начало на заболяването на възраст между 3 и 15 г. Тя е с много благоприятна прогноза и обичайно се постига ремисия с напредване на възрастта.

Този вид припадъци в детска възраст по принцип са парциални (фокални), но могат и да прераснат в генерализирани тонично-клонични. Най-често се появяват по време на сън.

Въпреки типичното за тази епилепсия достигане на ремисия, се препоръчва провеждане на лечение. Целта е да бъде предотвратен евентуален бъдещ припадък, който има шанс да нарани детето, например при падане отвисоко.

Други доброкачествени фокални епилепсии са синдромите на Panayotopolus и Gastaut. Първият е с по-ранно начало и припадъци в детска възраст, предимно по време на сън, а вторият с по-късно начало и прояви в будно състояние. И при двата се достига ремисия.

Детска и ювенилна абсансна епилепсия

За тях е характерна генетичната наследственост, доказани са конкретни гени, свързани с тяхната поява.

Освен разликата във възрастта на поява, съществува разлика в честотата на абсансите в рамките на едно денонощие – в детска възраст те са много по-чести.

Абсансите могат да бъдат придружени от потрепвания на клепачите, а понякога да прераснат в генерализирани тонично-клонични припадъци. Тези видове епилепсии са отново с добра прогноза.

Други видове епилепсия

Освен епилепсиите с добра прогноза и почти сигурна ремисия, съществуват и такива, наречени епилептични енцефалопатии.

Пример за такива са синдромите на Отахара, Уест, Ленокс-Гасто. Типично за тях е ранното начало, множеството разнообразни припадъци и трудното им повлияване от медикаменти.

 

Причини за възникване на припадъци, които не са свързани с наличието на епилепсия

 

Припадъци в детска възраст.

 

Фебрилен гърч

Това са гърчове, които са предизвикани от висока температура, но без да има налична инфекция на централната нервна система (ЦНС). Възрастта на поява е между 3 месеца и 5 години, с честота 2-5% от децата, което ги прави често срещани в медицинската практика.

Причината за тяхната поява е все още незрялата нервна система и по-ниският праг за гърчова готовност.

Освен това в тази възраст голяма част от децата боледуват от вирусни и бактериални инфекции, протичащи с висока температура.

Често се наблюдава наследственост при този тип гърчове. Ако се е наблюдавал фебрилен гърч при някой от родителите, шансът за такъв при децата е 50%. За да се потвърди диагнозата, е необходимо да има измерена висока температура при детето около периода на гърча и да се проведе ЕЕГ 10-14 дни след припадъка, на която няма да има особена находка.

Лечение не се налага, но родителите биват инструктирани как да прилагат Диазепам ректално в доза 0.5 мг/кг, в случай, че припадъкът се повтори.

 

Хипогликемичен гърч

Това са рядка група припадъци в детска възраст, причинени от ниски нива на кръвна захар. Снабдяването с енергия на нервната тъкан зависи пряко от стойностите на кръвната глюкоза. Нейните флуктуации могат да доведат до свръхвъзбудимост в нервната система и съответно до внезапната поява на припадъци.

Освен ако няма наличен диабет тип 1 и се предполага причината за гърча да е висока доза инсулин и съответно – ниска кръвна захар, е трудно да се установи, че причината е хипогликемия.

Може да се предположи, ако детето преди това е имало дълъг период на гладуване, повръщане, диария или усилена физическа активност. Друг вариант е да се измери кръвна захар, скоро след или по време на припадъка и да се установи ниската й стойност.

Решението при този тип припадъци в детска възраст е предотвратяването на състоянията, довели до тях – с редовно и достатъчно хранене и предпазване от стомашно-чревни инфекции. За момента на припадъка – даване на продукти с високо съдържание на бързи въглехидрати.

 

Инфекции

При клиничната картина на инфекциите на централната нервна система (ЦНС) са много характерни припадъците. Най-често се наблюдават при заболелите от менингит, енцефалит, малария.

Механизъм за възникването им е увеличената възбудимост на централната нервна система под влиянието на възпалителните сигнали от инфекциозния процес. Появата на такива припадъци са лош прогностичен белег за заболяването.

 

Недостиг на сън като причина за припадъци в детска възраст

Лишението от сън може да повлияе негативно на функциите на нервната система като повишава абнормната електрична активност. Безсънието е често срещано при подрастващи, които прекарват голяма част от времето си за почивка пред екрана на телефона или компютъра.

 

Травма

Посттравматичните гърчове се предшестват от инцидент, включващ наранявания в областта на главата.

Увреждането на клетките, поддържащи нормалната функция на невроните и нарушаването на кръвно-мозъчната бариера, излагат чувствителната нервна тъкан на опасност.

Понякога припадъците, появили се вследствие на травма, могат да са причина за развитието на епилепсия.

 

Какво да бъде поведението ни, ако станем свидетели на гърч?

 

Припадъци в детска възраст.

 

Без значение дали е изява на епилепсия или причината за тонично-клоничния припадък е друга, правилното поведение от страна на свидетелите е изключително важно.

Някои основни правила за реакция, независимо дали се касае за дете или за възрастен човек, са:

 • Отстранете опасните предмети, ако около потърпевшия има такива – по този начин ще предотвратите допълнителни наранявания.
 • Не притискайте човека с цел да ограничите конвулсиите му – това няма да повлияе положително или да съкрати гърча, а може и дори да навреди.
 • Не поставяйте предмети в устата на детето – въпреки че е възможно да има посиняване по лицето му от затруднено дишане, причината не се крие в т.нар. „глъщане на езика“. Опитите за отваряне на устата с различни предмети или поставяне на пръсти в нея, може да бъде опасно както за болния, така и за човека, който се опитва да помогне.
 • Поставете детето в странично положение – така бихте улеснили отварянето на дихателните пътища и да ограничите възможностите за нараняване.
 • Желателно е да проследите времето на гърча – би било полезно за медицинския персонал.
 • Позвънете на 112 – каквато и да е причината за припадъка, необходимо е тя да бъде уточнена.

 

Ако разполагате с Диазепам, можете да го приложите ректално в доза 0.5 мг/кг тегло при детето, за да намалите вероятността за поява на нов гърч.

 

Какви видове припадъци познаваме?

Най-общо разделяме припадъците на фокални (парциални) и генерализирани. Фокалните засягат само една определена област на мозъка, а генерализираните – няколко или всички.

Какви видове припадъци в детска възраст познаваме?

Разбира се, при поява на припадък, първата задача след като бъде овладян, е да се установи причината за него и дали е налично подлежащото заболяване епилепсия. Срещат се роландова, детска и ювенилна абсансна епилепсия.

Какви са причините за възникване на припадъци в детска възраст без наличие на епилепсия?

Това могат да са фабрилни или хипогликемични гърчове, инфекции, недостиг на сън, травма.

Какво да правим, ако сме свидетели на припадък в детска възраст?

Не притискайте човека с цел да ограничите конвулсиите му – това няма да повлияе положително или да съкрати гърча, а може и дори да навреди. Поставете детето в странично положение.

Категории: Здраве|Публикувана: 15.09.2023|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

9ef7510827619c124f8b14fc0fac6536?s=96&d=mm&r=g

Петя Михнева е стажант-лекар и завършва медицина в Медицински университет, гр. София. През годините на обучението си натрупва опит в клиники по реанимация, педиатрия, родилна зала и COVID-19. Това я запознава с работата с различни групи пациенти. Проявява интерес към работата с деца.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 5 март 2024 в 08:57 | Публикувана: 15 септември 2023 в 09:18 | Категория: Здраве