Какво трябва да знаем за планетите в астрологията?

Обновена: 02.01.2024|
Планетите в астрологията.

Астрологията е едно ценно ръководство за разбирането на нашата истинска същност и изграждането на едно по-автентично аз.

Ние сме нашия слънчев знак, но как ще проявим енергията му, зависи от разположенията на планетите в нашите домове, аспектите, които сключват и други сигнификатори.

Какви качества в нас представят планетите в астрологията и как да тълкуваме тяхното влияние, разглеждаме в статията.

 

Какво значат планетите в астрологията?

Древните са представяли планетите в астрологията като божества, отговарящи за определени качества в човешката природа. Те са били персонифицирани в човешки образи и в миналото пред тях са се покланяли като на могъщи богове.

biotin 02 400
cosmetic 01 600
biotin 02 400
cosmetic 01 600

В Библията седемте архангела около трона на Господ са седем Велики Духа, редуващи се в управлението на Земята, символ на седемте класически планети в астрологията.

Небесните тела, които виждаме в небето, са въплъщение и изражение на духовни сили и космически принципи. Всеки един от тях придава отражение на индивидуалните си характеристики на нашата планета, на самите нас и на всичко, живеещо в нея.

Те са материално изражение на господстващите сили във Вселената и ръководните принципи, които управляват различни области в еволюционния процес и определят нашата карма и житейска съдба.

 

Геоцентричният модел в астрологията

планетите в астрологията

В нашата планетарна система всяка планета обикаля около Слънцето. То е нейният център – през него се излъчва съзидателният заряд и всичко гравитира около мощното му енергийно поле.

Въпреки че, технически погледнато, хелиоцентричният модел да е правилен, в астрологията се използва геоцентричен.

Геоцентричният модел е въведен от Птолемей и всъщност представя седемте Вселенски принципа.

Този модел не е грешка поради липсата на достатъчно задълбочени знания на античните астролози за подредбата на Вселената, а напротив. Той представя седемте Вселенски принципа, които достигат до нашата планета през планетарните тела.

Затова и в астрологията Земята се поставя в центъра, следвана от Луната, Слънцето, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Всяка планета има своя ръководна роля в еволюцията на Земята и придобива специфични качества и вибрации, когато се намира в определен зодиакален знак.

 

Планетите в астрологията

Планетите в астрологията се разделят на лични и колективни. В древността астролозите са работили със седемте класически планети, като за граница на Слънчевата система се е приемал Сатурн.

Въпреки че днес в практиката на астролозите се вземат под внимание и още три планети – Уран, Нептун и Плутон, то принципите остават седем, тъй като това са градивните елементи на Мирозданието.

 

Лични планети в астрологията

 

планетите в астрологията

 

Личните планети са тези, които имат най-силно влияние върху индивидуалната личност и характеристики на човека. Те представят вътрешните аспекти на личността. Това са Слънцето, Луната, Меркурий и Венера.

Слънцето

Слънцето е централната точка в астрологическата карта и представлява индивидуалността, самосъзнанието и съзидателността. То е принципът „Аз Съм“.

Това е самата есенция на същността на човека и изразява неговата индивидуалност и свръхличност. То се разглежда като егото, но в дълбочина представя духовната искра в човешката природа и това, което му вдъхва живот.

Също така разположението на Слънцето в наталната карта, разкрива каква е връзката с бащата. 

Слънчевият знак представя нашата житейска мисия и осветява пътя ни към откриването и реализацията й. Помага да разберем кои сме наистина и какво е нашето място под Слънцето, като ни насърчава да бъдем нашето автентично аз.

Луната

Луната представя емоционалната страна на човешката натура, безсъзнателното и интуицията. Тя е свързана с миналото и разкрива нашите желания и потребности, както и начина, по който реагираме на емоционално ниво.

Лунният знак е нашата неогрята част от личността – всичко, което сме всъщност, но което остава под маската на аз-а, който представяме в обществото.

Това е всичко, което е добре усвоено от миналото и с което се чувстваме комфортно. Тази част от нас се проявява най-добре в критични и форсмажорни ситуации, при които се изключва рационалният ум.

Тя също ни свързва с нашите корени, родовата енергия и връзката с майка ни. Луната е кармичен сигнификатор и говори за доминиращи преживявания от предишни животи, които оказват влияние на подсъзнателно ниво.

Меркурий

Меркурий се свързва с мисленето, комуникациите, обучението и интелектуалните способности. Той представя рационалния ум в човешката природа.

Благодарение на неговия принцип, ние можем да анализираме информацията, да създаваме връзки между идеи и да разбираме света около нас.

Меркурий играе ключова роля в нашия начин на комуникация. Добре поставен Меркурий помага да се изразяваме с лекота и да се адаптираме към различни стилове на комуникация.

Венера

Венера е планетата на любовта, красотата, хармонията, изкуството и отношенията. Тя представя нашите естетични вкусове и нуждата от наслада в живота, както и способността ни да се свързваме и установяваме отношения с другите.

Венера играе важна роля в нашите любовни връзки и делови партньорства и ни помага да се свързваме с другите човешки същества чрез любов, привързаност и дипломатичност. Вдъхновява ни да ценим и търсим хармонията в отношенията си в социалната ни среда. 

Марс

Марс е планета на енергията, страстта, действието и агресията. Той представя силата на нашата воля, мотивацията, сексуалността и начина, по който управляваме и изразяваме нашата енергия.

Тази планета ни вдъхновява да действаме и да преследваме своите цели, като изразяваме себе си със смелост и увереност. Марсовото влияние ни помага да се борим за това, което искаме, да изразяваме своята индивидуалност, за да реализираме мисията на слънчевия ни знак.

Мотивира ни да постигаме напредък, да преодоляваме предизвикателства и да поемаме инициативата в различни области на живота.

Юпитер

Слънцето, Луната, Меркурий и Венера са лични планети и касаят вътрешните пластове на психиката ни и индивидуални качества. Марс е израз на волевата ни дейност във външния свят, а Юпитер се отнася най-вече до начина, по който ги изразяваме посредством колектива.

Юпитер е това, което сме приели за свое аз, въплъщаващото се его, формираното самосъзнание. Това, което свързва отделната ни личност с нещо по-голямо в лицето на колектива. Той е нашият мироглед, вяра и социален статут, връзката и взаимодействието ни с обществото.

Поради мащабните си размери и множеството спътници, Юпитер се разглежда, като „едно нереализирало се слънце.“

Той отново представя нашата личност, но в контекста на социума, като е тази част от структурата на личността, която Фройд нарича Свръх Аз. Ролята му е да опосредства връзката ни с обществото и да поставя моралните норми и граници на аз-а.

Юпитер представя разширяващите се възможности, благополучието, растежа и духовното развитие. Той е свързан също със знанията, ученето, философията и смисъла на живота.

Сатурн

 

планетите в астрологията

 

Сатурн не е планета на леките пътища. Той е символ на времето, ограниченията, дисциплината и устойчивостта. Това е строгият съдия и ни предизвиква с трудности и препятствия, които рано или късно ще трябва да преодолеем.

Но именно тези предизвикателства ни предоставят възможност да се учим, да се развиваме и да ставаме по-силни и зрели личности.

Въпреки че в астрологията се води една от основните кармични планети – той е „Лорда на кармата“. Но също така е и „планетата на благоприятната възможност“, защото именно чрез неговите уроци ние можем да се освободим от огромния кармичен товар от миналото (представен от лунния знак и лунните възли).

Неговият цикъл е в пряка връзка с лунния – Луната обикаля Слънцето за 29,5 дни, а Сатурн – за 29,5 години.

През 29-та годишнина настъпва и така нареченото „сатурново възвръщане“, тоест времето, когато транзитът на Сатурн се връща и се среща с наталния ни Сатурн.

Това е и времето на „прерязването на пъпната връв“ с родителите и освобождаването от родовия кармичен товар, тъй като Сатурн е планета на съзряването.

В зависимост от това как е живял човек до 29-та си годишнина, научил ли е уроците си и изплатил ли е кармичните си дългове, то Сатурн може да покаже и другото си лице и да го дари с истинско израстване, успех и благополучие.

 

Колективни (транссатурнови) планети

Сатурн представя границата и планетите в астрологията след него вече касаят колективни качества. Техните вибрации оказват влияние на цели поколения.

Силите и многоизмерният обхват, които планетите след Сатурн излъчват, са толкова мощни, че са в пълен разрез с едностранчивата природа на ума и напълно извън съзнателния ни контрол.

С Уран, Нептун и Плутон имаме вече трансперсонални влияния и тяхното въздействие се осъществява посредством по-фините тела на хората.

Уран

Уран е висшата октава на Меркурий. Той се свързва със свободата, независимостта, оригиналността и иновациите. Уран представя нашата менталност, но на по-високо ниво от Меркурий, и затова неговата изява се определя като интуиция.

Уран действа светкавично бързо и предоставя знание буквално със скоростта на светлината, което наричаме интуитивно.

Той надгражда рационалния разум, който се основава на дуалистично виждане на света, и ни въвежда в едно измерение, където противоположностите се преплитат, разменят си местата и започват да функционират в единен механизъм.

Уран ни носи необичайни и неочаквани събития, революционни и прогресивни идеи, както и желанието за освобождаване от традициите и ограниченията.

Нептун

Нептун е висшата октава на принципа, представен от Венера. Той е свързан с мистиката, въображението и духовните измерения. Нептун е великият разтворител на границите, който ни въвежда в света на фантазията, мечтите и творчеството.

Той символизира дълбоките и непознати територии на психиката, желанието за надмогване на чувството за отделеност и стремежът към единство.

Докато при Юпитер духовността е свързана с вяра, религия и съзнателни убеждения и нагласи, то при Нептун имаме нещо много отвъд равнището на индивидуалния ум.

Той ни свързва с безграничния трансцендентен океан, където формата отпада и остава само единното съзнание.

Нептун ни напомня за значението на състраданието и взаимоотношенията с другите.

Той насърчава разбирателството и способността да се поставим на мястото на другите хора, което ни помага да изградим по-дълбоки и автентични връзки отвъд егоистичния ум.

Плутон

 

планетите в астрологията

 

Плутон е висшата октава на Марс. Свързва се с властта, тайните и трансформацията. Той представя смъртта и прераждането, както и силната воля за промяна, като разкрива скритите и най-дълбоки аспекти на човешката психика.

Плутон ни принуждава да се спуснем в нашето подсъзнание, където са чудовищата на страховете и ирационалните ни импулси, всичко негативно, неразбираемо и плашещо, което е отхвърлено и потънало в несъзнаваното.

Но срещата с подземния господар, дори да ни изглежда първоначално като личен ад, ни носи нашата цялост и автентичност. В неговите владения са скрити най-големите ни ресурси и богатства на душата.

Той свързва всички тези елементи на психиката и съществото ни, които са били дълбоко заровени в нас. И дори този процес да се окаже болезнен, тежък и смъртоносен за егото ни, е в името на целостта на душата ни.

Плутон преобразува всичко, с което се сблъсква, и ни насърчава да се откажем от старото, за да се преродим в една по-силна, мъдра и автентична версия на себе си.

 

Заключение

Планетите в астрологията представят аспектите от нашата многопластова същност, която ние разгръщаме, пласт след пласт, с годините.

Те са една небесна карта, чрез която да открием вярната посока, за да достигнем до съкровището на нашето автентично аз.

Какво представят планетите в астрологията?

Планетите в астрологията представят определени аспекти от нашата същност.

С кои планети се работи в астрологията?

Планетите, с които се работи в астрологията са Слънцето, Луната, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Какво представят личните и колективните планети в астрологията?

Докато личните планети в астрологията представят индивидуалните характеристики на личността, то колективните планети се отнасят по-скоро до групови качества.

Категории: Астрология|Публикувана: 14.07.2023|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

2b052a39eddde1485e717e788333ecf6?s=96&d=mm&r=g

Калина Петкова притежава специализирани познания в сферата на медицината, фармацията и ботаниката. Има интереси в холистичните методи на лечение, аюрведа и билколечението.

Свързани публикации

  • Марс в астрологията.

    Какво представя принципът на Марс в астрологията и как да го тълкуваме в различните знаци, разглеждаме в статията.

  • Планета Венера в астрологията.

    Какво символизира Венера в астрологията и какво показва позицията й в наталната карта, разглеждаме в статията.

  • Меркурий.

    Разглеждаме какво символизира Меркурий в астрологията и как влияе, когато попада в различните зодиакални знаци.

Оставете коментар

Обновена: 2 януари 2024 в 00:00 | Публикувана: 14 юли 2023 в 11:03 | Категория: Астрология