Женска консултация: проследяване на бременността

Обновена: 22.02.2024|
Витамин D3 при бременност.

Женска консултация е основно звено, осигуряващо амбулаторно-поликлинична, акушер-гинекологична помощ с подчертана профилактична насоченост. Целта на женската консултация е да опазва и укрепва общото и гинекологичното здраве на жената във всички периоди на нейния живот – от перинаталния (времето преди и след раждането – от 28 седмица на бременността, до 7 дни след раждането) до дълбока старост.

 

Основни задачи при женска консултация

 • Пълно и навременно обхващане, със системно наблюдение, на всички бременни жени, родилки, новородени деца, което осигурява нормално развитие на бременността, запазване живота на майката и плода, и раждане на здраво, жизнеспособно дете.
 • Предпазване, ранно диагностициране, своевременно и ефикасно лечение на гинекологичните заболявания и на аномалиите в половото развитие. Организиране борба със стерилитета, предракови и ракови заболявания. За изпълнение на тези задачи се провеждат масови профилактични гинекологични прегледи с взимане на цитонамазка, издирване на заболявания на женските полови органи и новообразувания.
 • Издирване и насочване към медико-генетична консултация на наследствено обременените жени.
 • Провеждане на здравнопросветна и здравновъзпитателна работа сред жените по въпросите за хигиената на половите органи, репродукцията на човека и сексуалния живот.

 

Женска консултация и бременност

Наблюдението на бременните започва с установяването на бременността и завършва с раждането, както и първите 40 дни след раждането.

Първите изследвания на бременните включват:

 • анамнеза (разговор с бременната за важни факти, имащи значение за хода на бременността и раждането)
 • гинекологичен статус
 • ръст
 • телесна маса
 • измерване на артериално кръвно налягане (RR)
 • кръвна група и Rh фактор
 • хематологични показатели – еритроцити, тромбоцити, левкоцити , хемоглобин, хематокрит, MCV (среден обем на еритроцитите), MCH (повишена средна хемоглобинова концентрация в еритроцита), СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите)
 • кръвна захар
 • изследване на урината (седимент, уробилиноген)
 • серологични изследвания – HIV (при съгласие на бременната), RPR – скринингов тест за наличие на антитела в серума на пациент със съмнение за инфекция с Treponema pallidum(сифилис), HBsAg – повърхностен антиген на хепартит В
 • цитонамазка
 • микробиологично изследване на влагалищен секрет

 

В зависимост от хода на бременността по седмици и състоянието на бременната се определя честотата на посещенията в женска консултация. При нормално развиваща се бременност жената отива на консултация веднъж месечно до 5-я лунарен месец. От 6-ти до 9-ти лунарен месец посещенията са 2 пъти месечно, а в 10-ия л. м. – веднъж седмично.

 

При всяко посещение се наблюдават следните параметри:

 

Женска консултация. Хипертензивни нарушения. Фолиева киселина по време на бременност. Хранене при бременност. Цинк при бременност. Бременност - диагноза и развитие. Лека бременност. Списък преди раждане. Гестационен диабет: признаци.

 

 • телесна маса;
 • ръст;
 • артериално кръвно налягане (RR);
 • обиколка на корема;
 • гинекологичен статус ( от 5 л. м. е по преценка на акушер – гинеколога)

Ултразвуковото изследване се извършва в първото тримесечие ( 8-12 гeстационна седмица, г. с.) при установяване на бременността и записването в женска консултация. Определят се датата на първия ден на последната редовна менструация и се изчислява вероятният термин на раждането. Второто ултразвуково изследване се извършва в 16-20 г. с. , а третото – 30-32 г. с. При тези изследвания се обръща внимание на гестационната възраст, морфология на плода и плодните придатъци.

От 5-ия л. м.  към горепосочените параметри започва следенето и на детските сърдечни тонове (ДСТ). На 5-и и 8-ми л. м. на бременните жени се пускат отново кръвни изследвания, кръвна захар и урина. В 9-и и 10-ти л. м. отново се взима материал за микробиологично изследване на влагалищен секрет. На бременни с Rh отрицателен фактор се правят контролни изследвания.

Ако при изследване на урината се покаже бактериурия (наличието на бактерии в урината), се взима стерилна урина за определяне вида на микроорганизмите и тяхната чувствителност. Според резултатите се определя лечението. При бременни, родили деца с малформации, се прави пренатална диагностика.

 

Какво означава гестационна седмица и лунарен месец?

Периода на бременност често се разделя на гестационни седмици (г. с) и лунарни месеци (л. м.). Всеки лунарен месец има точно 28 дни и в него се включват точно по 4 гестационни седмици, докато всеки календарен месец се различава в зависимост от това дали има 30 или 31 дни, затова и в него се побират малко повече от 4 гестационни седмици. Първия ден на последната менструация е и първия ден, от който започва бременността и началото на първата гестационна седмица.

Календарът на бременността се състои от 10 лунарни месеци, съдържащи по 4-ри гестационни седмици. 10-ят и последен лунарен месец включва 37-40 гестационна седмица.

Ето, нагледно, и календарът на бременността:

 • 1 лунарен месец – 1 до 4 гестационна седмица;
 • 2 л. м. – 5 до 8 г. с.
 • 3 л. м. – 9 до 12 г. с.
 • 4 л. м. – 13 до 16 г. с.
 • 5 л. м. – 17 до 20 г. с.
 • 6 л. м. – 21 до 24 г. с.
 • 7 л. м. – 25 до 28 г. с.
 • 8 л. м. – 29 до 32 г. с.
 • 9 л. м. – 33 до 36 г. с.
 • 10 л. м. – 37 до 40 г. с.

 

Други профилактични мероприятия при женска консултация

 

Женска консултация. Хранене при бременност. Съвети за лека бременност. Хигиена при бременността.

 

За опазване здравето на майката и за правилното развитие на плода се провеждат редица профилактични мероприятия. Такива са:

 • профилактика на анемия с железни препарати;
 • профилактика на витамин D;
 • психофизиологична подготовка на раждането;
 • здравно възпитание на бременната по въпросите за храненето, хигиена, половия живот, облекло;
 • поведенческите рискови фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол;
 • подготовка на гърдите за кърмене и тн.

По преценка и особено при наличие на рискови фактори, появили се преди или изявили се по време на бременността, се правят по-често и много по-подробни изследвания.

През последния триместър от бременността, наблюдаващия акушер-гинеколог прави преценка за състоянието на жената. Обръща се внимание на размерите на таза и тези на плода, и според съотношението им се определя вида на раждането (Partus Normalis или Sectio Caesarea). От значение е анализа за предишни бременности, раждания, както и придружаващи заболявания или такива, появили се по време на бременност.

Категории: Бременност и женско здраве|Публикувана: 16.11.2020|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

419af36a7ad1e523f777202e91f42b2f?s=96&d=mm&r=g

Ак. Дона Димова завършва специалност „Акушерка“ в Тракийски университет гр. Стара Загора. Преминава обучителен курс за операционна акушерка в СБАЛАГ "Майчин дом" гр. София. Започва да практикува професията в Болница Тракия гр. Стара Загора. Член е на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. За въпроси към ак. Дона Димова - пишете в коменар.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 22 февруари 2024 в 17:34 | Публикувана: 16 ноември 2020 в 15:50 | Категория: Бременност и женско здраве