Дислексия – как да я разпознаем и овладеем?

Обновена: 23.02.2024|

Дислексия е състояние, което засяга от 5% до 12% от световното население, като разпространението й може да варира в различните възрастови групи. В ранната ученическа възраст често се наблюдава по-висок процент, тъй като изискванията за четене нарастват.

В статията ще разгледаме същността на дислексията, както и начините за диагностика и справяне.

 

Какво е дислексия?

Дислексията е неврологично състояние, което засяга способността на човек да чете и пише. Счита се за нарушение на обучението, което засяга предимно уменията, свързани с точното и плавно разпознаване на думи.

Този проблем не е свързан с интелекта – хората с това състояние често имат средна до над средната интелигентност.

Специфичните предизвикателства, пред които са изправени хората с дислексия, могат да варират, но общите характеристики включват трудности при:

  • Декодиране (разчитане на смисъла) и разпознаване на думи
  • Правопис
  • Фонологична обработка (разпознаване, разбиране и обработка на фонемите, т.е. основните звукове в думите)
  • Гладко четене
  • Четене с разбиране

 

Как да разпознаем дислексията?

 

Дислексия.

 

Ако има фамилна анамнеза за дислексия или свързани затруднения с ученето, това увеличава вероятността детето да бъде изложено на риск. Генетичният фактор определено играе роля, така че познаването на семейната история може да е важно за разпознаването на състоянието.

Една от отличителните черти на дислексията е трудността при точното декодиране на думите. Тази борба често се простира до предизвикателства при разбирането на значението на прочетеното, дори когато се разпознават отделните думи.

Други знаци са честите грешки и затруднения при прилагане на фонетичните правила. Фонологичната обработка, която включва разпознаване и манипулиране на звуците на говоримия език, поставя пред децата с дислексия предизвикателства като римуване, смесване на звуци и идентифициране на срички.

Състоянието често включва обръщане на букви и объркване, като хората се борят да разграничат подобни на вид букви, като „b“ и „d“.

Хората с дислексия може да четат с по-бавно темпо от своите връстници. За тях актът на четене често е придружен от разочарование и избягване поради свързаните предизвикателства. Това избягване може да бъде допълнително подхранвано от трудността при научаване и запомняне на често срещани думи, които не следват редовни фонетични модели.

Фините двигателни умения също са засегнати, което оказва влияние върху почерка и води до непоследователно или разхвърляно писане. Изучаването на втори език може да бъде трудно, особено по отношение на четенето и правописа.

Проблемите с паметта са често срещани, изразяващи се в затруднено запомняне на информация, представена устно или писмено.

Непоследователното академично представяне е друг отличителен белег, като силните страни в определени области контрастират със забележими предизвикателства в други. Изразяването на мисли по ясен и организиран начин, както устно, така и писмено, може да бъде възпрепятствано.

 

Какви са последствията от дислексията?

 

Дислексия.

 

Дислексията може да има редица последствия, които засягат различни аспекти от живота на индивида, включително академични, социални и емоционални области.

Тя може да доведе до проблеми в образованието като нисък академичен успех, несигурност в собствените възможности и затруднени отношения с връстниците.

Постоянното сравняване с останалите и негативното себевъзприятие понякога пораждат силно чувство за малоценност и изолация от социални ситуации и кръгове.

Ако дислексията не бъде забелязана и третирана правилно, тя може да предопредели по-нататъшните избори по отношение на образованието и кариерата, като възпрепятства човек от развиване на пълните му възможности.

Хората със затруднения при четенето често развиват компенсаторни стратегии, като разчитане на вербална комуникация или визуално обучение, което може да повлияе на предпочитанията за учене. Те страдат от трудности при управление на времето и организиране на задачите си и това може да ги натовари с ненужен стрес.

Въпреки тези предизвикателства, важно е да се признае, че хората с дислексия често притежават силни страни в области като креативност, решаване на проблеми и критично мислене. С подходяща подкрепа, настаняване и интервенции, те могат да преодолеят предизвикателствата и да процъфтяват в различни аспекти на живота.

 

Методи за лечение и подобряване на състоянието

 

Дислексия.

 

В идеалния случай дислексията бива забелязвана в предучилищна или начална училищна възраст.

Ранното идентифициране и адекватната намеса играят решаваща роля за минимизиране на въздействието на състоянието върху цялостното благосъстояние на индивида.

Ако възникнат опасения за дислексия, се препоръчва да се потърси цялостна оценка от квалифициран професионалист – логопед, образователен психолог или специалист по нарушения в обучението. Те могат да предоставят персонализирани насоки въз основа на специфичните предизвикателства и силни страни на детето.

Има различни структурирани програми за ограмотяване, например подхода на Ортън-Гилингам и системата за четене на Уилсън. Те предлагат систематично и мултисензорно обучение, включващо визуални, слухови и кинестетични елементи.

Работата със специалисти по четене или използването на помощни технологии като софтуер за преобразуване на текст в реч могат да подобрят уменията за четене.

Логопедичната и езикова терапия се занимава със специфични езикови умения, докато професионалната терапия се фокусира върху фините двигателни умения и координацията.

Участието на родителите е от съществено значение, с осигурени ресурси и стратегии за подпомагане на ученето у дома. Те трябва да съобразят дейностите с индивидуалните нужди и предпочитанията на детето.

Могат да го ангажирате игри за рими и упражнения за сегментиране (разделяне думите на срички или отделни звуци), за да подпомогнат фонологичното осъзнаване.

Едновременното четене на глас заедно с детето, слушането на аудиокниги и игрите за визуално проследяване на думи са полезни занимания.

Упражненията за мултисензорна фонетика могат да представляват свързване на зрителни думи със специфични движения или използването на шкурка или текстурирани материали за създаването на букви. Ангажирайки множество сетива, детето се научава да възприема по-лесно.

 

Заключение

Дислексията засяга между 5% и 12% от световното население. Тя се характеризира с трудности, свързани с декодиране на думи, правопис, фонологична обработка и гладко четене.

Генетичните фактори и фамилната история могат да увеличат риска от поява на такъв проблем. Ключовите признаци на състоянието включват невъзможност за осмисляне на текст, грешки при прилагане на фонетични правила, обръщане на букви, бавно четене и непоследователни академични постижения. Проблемите с паметта и фините двигателни умения също са често срещани индикатори.

Последиците се простират отвъд академичните среди, като дислексията често оказва влияние и върху социалното и емоционалното благосъстояние. Трудностите в образованието могат да доведат до ниско представяне, съмнение в себе си и усложнени отношения с връстниците.

Ранното идентифициране в предучилищна или начална възраст е от решаващо значение. Професионалните оценки от логопеди и образователни психолози могат да помогнат за установяване на състоянието и изготвяне на план за справяне. Подкрепата на родителите е жизненоважна за самочувствието на детето и мотивацията му да преодолее предизвикателствата на дислексията.

Колко разпространена е дислексията?

Състоянието засяга от 5% до 12% от световното население. 

Какво представлява дислексията?

Тя се характеризира с трудности, свързани с декодиране на думи, правопис, фонологична обработка и гладко четене.

Какви са последствията от незабелязана или нелекувана дислексия?

Ако дислексията не бъде забелязана и третирана правилно, тя може да предопредели по-нататъшните избори по отношение на образованието и кариерата, като възпрепятства човек от развиване на пълните му възможности. Може да повлияе негативно също така на самочувствието и на способността му да се социализира.

Категории: Здраве|Публикувана: 07.12.2023|

Сподели тази статия, избери платформа!

Avatar of Йоана Иванова
Йоана Иванова учи "Книгоиздаване" в СУ "Св. Климент Охридски". Писането и четенето са й страст. Интересува се от йога, дихателни практики и грижа за вътрешния и външния баланс.

Блог

Рецепти

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 23 февруари 2024 в 11:28 | Публикувана: 7 декември 2023 в 13:45 | Категория: Здраве