Планетарна диета – за здравето на Земята

Обновена: 22.04.2024|
Планетарна диета.

Чували ли сте за т. нар. планетарна диета? Това е хранителен режим, разработен от комисията EAT-Lancet като план за здравословно хранене и опазване на околната среда, който се стреми към решение на преплитащите се предизвикателства за изхранване на нарастващото население и екологичните проблеми.

В основата си тя набляга на храните на растителна основа, като същевременно ограничава консумацията на животински продукти и силно преработени храни.

Планетарна диета – какво представлява?

Планетарната диета е хранителен режим, предназначен към подобряването на здравословното състояние на населението в глобален мащаб, като същевременно се намалява вредното въздействие на човешката дейност върху екосистемите на планетата.

berb 02 400 02
vitk2 600
berb 02 400 02
vitk2 600

За разлика от модните диети, които дават приоритет на индивидуалните нужди за сметка на околната среда, планетарната диета предлага цялостен подход, отчитайки здравето както на хората, така и на планетата.

Основните принципи на този хранителен режим включват:

 • Повече растителна храна. Планетарната диета насърчава преминаването към хранителен режим на растителна основа, включващ повече плодове, зеленчуци, варива, ядки и пълнозърнести храни. Тези храни са не само богати на основни хранителни вещества и полезни, но и нямат толкова вредно въздействие върху околната среда в сравнение с консумацията на продукти от животински произход.
 • Намаляване на животинските продукти. Въпреки че не елиминира напълно животинските продукти, планетарната диета се застъпва за тяхната умерена консумация. Това включва постно месо, птици, риба и млечни продукти, произхождащи от екологични и етични източници.
 • Устойчивост. Планетарната диета насърчава използването на устойчиви земеделски практики, които минимизират изчерпването на ресурсите и унищожаването на местообитания или биоразнообразието. Тя се стреми към подкрепа на местното и органично производство на храни, намаляването на хранителните отпадъци и прилагането на техники за възстановително земеделие.
 • Културно разнообразие. Признавайки разнообразните кулинарни традиции по света, планетарната диета отбелязва голямо разнообразие от храни и вкусове, насърчавайки гъвкавостта и адаптирането въз основа на регионалната наличност и културните предпочитания.
 • Ползи за здравето. Преминаването към планетарна диета има множество ползи за здравето. Чрез наблягането на храни на растителна основа може да се намали постоянното нарастване на социално значимите заболявания като затлъстяването, сърдечно-съдовите болести, диабет и рак.

 

Какво има в чинията на планетарната диета?

Да разгледаме кои храни намирам място в планетарния режим:

 • Храни на растителна основа. Приблизително половината от чинията се състои от плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки и семена. В този хранителен режим се подчертава значението на растителните храни за осигуряването на основни хранителни вещества, фибри и антиоксиданти.
 • Източници на протеини. Близо около една четвърт от чинията е посветена на източници на протеини, с акцент върху опциите на растителна основа като бобови растения, тофу, темпе и други растителни. Тази част осигурява подходящ протеин, като същевременно намалява зависимостта от животински продукти.
 • Здравословни мазнини. Около 20% от чинията е предназначена за здравословни мазнини, включително източници като авокадо, зехтин, ядки и семена. Тези мазнини осигуряват незаменими мастни киселини и поддържат цялостното здраве и ситост.
 • Ограничени животински продукти. Животинските продукти, включително месо, птици, риба, яйца и млечни продукти, са включени в умерени количества и заемат малка част от чинията. Това ограничено потребление помага за намаляване на въздействието върху околната среда, свързано с индустриалното животновъдство.
 • Минимални преработени храни. Преработените и пакетирани храни са сведени до минимум и в идеалния случай не са в чинията. Вместо това се набляга на цели, минимално преработени храни заради тяхната хранителна стойност и устойчивост.
 • Устойчиви морски дарове. Ако се консумират морски дарове, те трябва да бъдат добити по устойчив начин и да заемат малка част от чинията в категорията на протеините. Изборът на морски дарове, които са сертифицирани като устойчиви, помага за поддържането на здрави морски екосистеми.

 

 

Мислим ли за здравето на Земята?

 

Планетарна диета

 

В основата на планетарната диета лежи признанието, че здравето на планетата и здравето на нейните жители са неразривно свързани. Тя надхвърля традиционните усилия за опазване на околната среда, като подчертава сложната връзка между екологичната цялост и човешкото здраве.

Благосъстоянието на екосистемите пряко влияе върху здравето и устойчивостта на човешките общества. Обратно, човешките дейности, от промишленото замърсяване до обезлесяването, могат да окажат дълбоко въздействие върху здравето на екосистемите и видовете, които ги обитават.

Вредите от пестицидите

Индустриализацията в селското стопанство доведе до масово използване на пестициди, които оказват сериозно влияние върху здравето на нашата планета. Също така употребата им е свързана с различни здравословни проблеми при хората, включително рак, неврологични разстройства и репродуктивни проблеми.

Те имат изключително вредно въздействие върху почвата. Прекомерната употреба на пестициди води до ерозия на почвата и загуба на плодородие, което в крайна сметка подкопава дългосрочната устойчивост на селскостопанските системи.

При някои методи на разпръскване, пестицидите могат да останат във въздуха и да замърсят атмосферата или да стигнат до водоеми. Освен това остатъците от тези токсични съединения създават рискове за популациите на опрашители като пчелите, осите и пеперудите.

Глобалното разхищение на храна

В допълнение към въздействието на промишленото земеделие, друг неотложен проблем е зашеметяващото количество хранителни отпадъци, генерирани в световен мащаб.

Всяка година милиони тонове храна се изхвърлят, което допринася за изчерпването на ресурсите и замърсяването на екосистемите. Хранителните отпадъци се появяват на всеки етап от веригата – от фермата до масата.

Загубата на храна възниква по време на производствения процес, съхранението и транспортирането поради неадекватна инфраструктура. Освен това в развитите страни домакинствата често изхвърлят годни за консумация храни поради прекаляване с покупките, неправилното съхранение или естетически предпочитания.

Парадокс е, че в условията на изобилие от храна се изхвърлят промишлени количества, докато милиони хора по света умират от глад и недохранване.

Когато храната се изхвърля, това означава, че тези ресурси са били използвани напразно, като се създава излишен натиск върху екосистемите.

 

Индустриалното животновъдство

 

Планетарна диета

 

Едно от значителните опасения, свързани с индустриалното животновъдство, е широко разпространената употреба на антибиотици и хормони. Те се прилагат рутинно, за да се насърчи растежът, да се предотвратят огнища на болести и да се компенсират претъпканите и нехигиенични условия на живот в макрофермите.

Вредите върху човешкото здраве и животните

Безразборното използване на антибиотици в животновъдството обаче доведе до появата на устойчиви на антибиотици бактерии, което представлява сериозна заплаха за общественото здраве.

Резистентните бактерии могат да се разпространят от селскостопанските животни към хората чрез директен контакт, консумация на замърсено месо, млечни продукти или замърсяването на околната среда.

В допълнение към антибиотиците, хормоните обикновено се използват в промишленото животновъдство за насърчаване на бърз растеж и увеличаване на производството.

Хормони като естроген, тестостерон и прогестерон се прилагат на животните, за да ускорят мускулния растеж и да стимулират производството на мляко.

Докато регулаторните агенции твърдят, че използването на хормони в животновъдството е безопасно и в приемливи граници, продължават опасенията относно потенциалните рискове за здравето, свързани с остатъците от хормони в месото и млечните продукти.

Продължителното излагане на остатъци от хормони в храната може да наруши хормоналния баланс при хората, което води до неблагоприятни последици като репродуктивни нарушения, рак и аномалии в развитието.

Освен проблемите с антибиотиците и хормоните, промишленото животновъдство поражда сериозни етични въпроси. В индустриалните ферми животните са подложени на нехуманни условия на живот, лишени са от естественото си инстинктивно поведение и им е отказан достъп до външни пространства, чист въздух и слънчева светлина.

Също така рутинни практики като купиране на опашката и кастрация без анестезия обикновено се извършват за управление на поведението на животните и предотвратяване на наранявания в пренаселена и стресова среда.

Тези практики не само причиняват физическа болка и страдание, но и компрометират психологическото благополучие на животните, което води до поведенчески аномалии и здравословни проблеми, свързани със стреса.

Вредите върху околната среда

Едно от основните въздействия върху околната среда на интензивното животновъдство е разрушаването на земята и обезлесяването. Големи участъци от гори и други естествени местообитания се унищожават, за да се направи път за фуражни култури и пасища на добитък.

Това обезлесяване не само унищожава жизненоважни екосистеми и местообитания за дивата природа, но също така допринася за ерозия на почвата, загуба на биоразнообразие и прекъсване на водните цикли.

Системите за интензивна паша водят до уплътняване на почвата, изчерпване на хранителните вещества, като допълнително влошават деградацията на земята и намаляват капацитета на екосистемите да улавят въглероден диоксид и да филтрират водата.

Също така интензивното животновъдство е значителен източник на замърсяване на водата, като оттичането от животновъдните дейности пренася замърсители като антибиотици, хормони и патогени във водните пътища.

Това води до замърсяването на реки, езера и подземни води, създавайки рискове за водните екосистеми, обитателите им и човешкото здраве.

 

Решение на належащите проблеми

 

Планетарна диета

 

Планетарната диета предлага холистичен подход за справяне с въздействието на съвременното земеделие върху околната среда и здравето на всички ни.

Чрез насърчаването на устойчиви земеделски практики като органично земеделие, планетарната диета има за цел да сведе до минимум зависимостта от синтетични химикали и да възстанови здравето екосистемите и хората.

Органичното земеделие избягва използването на пестициди и синтетични торове в полза на естествените и органични суровини, като по този начин намалява рисковете за околната среда, свързани с конвенционалното земеделие.

Чрез практики като ротация на културите, агролесовъдство, мулчиране и компостиране, органичното земеделие може да подобри структурата на почвата, плодородието и устойчивостта на вредители и болести.

Освен това, като подкрепят местното и органично производство на храни, потребителите играят решаваща роля в намаляване на търсенето на промишлено произведени храни и насърчаване на прехода към регенеративните селскостопански системи.

Подпомагането на местните фермери, които дават приоритет на хуманното отношение към животните, може да помогне за създаването на по-устойчиви хранителни системи, които са от полза както за хората, така и за планетата.

Преходът към възстановителните земеделски практики в отглеждането на животни, като ротационната паша, също допринася за минимизирането на щетите.

Намаляването на зависимостта от промишленото животновъдство, което е сред главните фактори за влошаването на здравето, както на хората, така и на Земята, допринася за опазването на биоразнообразието и смекчава изменението на климата.

Устойчивите хранителни системи могат да подобрят здравето и благосъстоянието на общността чрез насърчаването на местното производство, подпомагането на дребни фермери и насърчаването на социални връзки чрез фермерски пазари и обществени градини.

А за да се разрешат предизвикателствата с хранителните отпадъци, са необходими съгласувани усилия в цялата хранителна система. Това включва прилагане на стратегии за намаляване на загубата на храна и отпадъците на ниво производство, дистрибуция, търговия и потребител.

Инвестирането в подобрения на инфраструктурата, като хладилни складове и транспортни мрежи, може да помогне за минимизиране на загубите на храна по време на дистрибуцията.

Обучението на потребителите относно правилното съхранение на храната, размерът на порциите и планирането на храненето също може да помогне за намаляване на хранителните отпадъци в домакинствата.

Като правим информиран избор относно храните, които ядем, и най-вече по начина, по който се произвеждат, можем да допринесем за по-здравословна и по-устойчива хранителна култура за бъдещите поколения.

 

Предизвикателства

 

Планетарна диета

 

Въпреки че концепцията за планетарната диета има огромно обещание, широкото й възприемане е многоетапен и усложнен процес.

Културни, религиозни и социално-икономически фактори, както и утвърдените диетични навици, могат да попречат на хората да възприемат модели на хранене на растителна основа.

Освен това достъпът до питателни храни на растителна основа може да бъде ограничен в определени региони. Глобалната верига за доставка на храни е сложна и взаимосвързана, включваща множество заинтересовани страни.

Преходът към планетарна здравословна диета изисква значителни промени в тази система, включително устойчиви селскостопански практики, намалено разхищаване на храна и подобрени мрежи за разпространение.

Правителствата, предприятията и организациите на гражданското общество могат да играят решаваща роля в насърчаването на политики и инициативи, които подкрепят прехода към по-устойчиви и справедливи хранителни системи.

Ефективните политики и разпоредби са от съществено значение за насърчаване на здравословна диета на планетата, но прилагането им може да се окаже предизвикателство поради конкуриращи се интереси и политически бариери.

Също така много хора не са наясно с въздействието върху околната среда и здравето на техния хранителен избор. Необходими са усилия за образование и популяризиране, за да се информират потребителите за ползите от здравословното хранене на планетата и да им се даде възможност да вземат информирани решения.

Въпреки че предизвикателствата пред насърчаването на планетарна здравословна диета са значителни, възможностите за подобряване на човешкото здраве и устойчивостта на околната среда са също толкова убедителни.

Като се справяме с културните, икономическите и политическите бариери и използваме потенциала на образованието, иновациите и сътрудничеството, можем да създадем хранителна система, която подхранва както хората, така и планетата.

Още по темите ни, свързани със съвети и практики за опазването на околната среда, може да откриете в нашата категория „С грижа за Земята„.

 

Заключение

 

Планетарна диета

 

Когато даваме приоритет на храните на растителна основа, ограничаваме консумацията на животински продукти и възприемаме устойчиви селскостопански практики, можем да създадем по-здравословна и по-устойчива хранителна система за бъдещите поколения.

Независимо дали става въпрос за малки промени в ежедневния ни избор на храна или по-широки системни трансформации, всеки от нас трябва да играе роля в оформянето на по хармоничната ни връзка със Земята. Защото тя е нашият дом и няма план(ета) Б!

Какво е планетарна диета?

Това е хранителен режим, разработен от комисията EAT-Lancet като план за здравословно хранене и опазване на околната среда, който се стреми към решение на преплитащите се предизвикателства за изхранване на нарастващото население и екологичните проблеми.

Какви са основните й принципи?

Основните принципи на този хранителен режим включват: повече растителна храна, намаляване на животинските продукти, устойчивост и ползи за здравето.

Какви са предизвикателствата?

Културни, религиозни и социално-икономически фактори, както и утвърдените диетични навици, могат да попречат на хората да възприемат модели на хранене на растителна основа.

Категории: Грижа за Земята, Здраве, Хранене и видове храни|Публикувана: 22.04.2024|

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

2b052a39eddde1485e717e788333ecf6?s=96&d=mm&r=g

Калина Петкова притежава специализирани познания в сферата на медицината, фармацията и ботаниката. Има интереси в холистичните методи на лечение, аюрведа и билколечението.

Свързани публикации

Оставете коментар

Публикувана: 22 април 2024 в 10:42 | Категория: Грижа за Земята, Здраве, Хранене и видове храни