Скорошно проучване на изследователи от Медицинския факултет в „Йейл“, Нюйоркския университет Langone Health и Медицинското училище във Вашингтонският университет разкри твърдението, че има ефект от кето диета срещу COVID-19. Друго проучване, проведено от професор по геронтология и биологични науки в USC Davis School of Gerontology, наблюдава и ефекта от фастинга върху устойчивостта и укрепването на имунната система.

Кетогенната диета (с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати) може да смекчи клиничните резултати от коронавирусна болест (COVID-19). Особено при възрастни хора. Това се случва чрез подобряване на имуно-метаболитните функции и намаляване на възпалението. Понастоящем проучването е достъпно на сървъра на BioRxiv.

 

Кето диета срещу COVID-19 при хора в напреднала възраст

След появата на пандемията, предизвикана от COVID-19, няколко проучвания определят възрастта като най-силния рисков фактор. Той е свързан с висока смъртност при пациенти с тежка инфекция с остър респираторен синдром на SARS-CoV-2. В САЩ около 80% от смъртните случаи, свързани с COVID-19, са настъпили при хора на възраст над 65 години.

Като цяло, активността на имунната система се нарушава с напредването на възрастта поради придружаващото увреждане на активирането на В-клетките и Т-клетките, заедно с нискостепенно системно възпаление.

 

Как протича проучването за връзката между спазването на кето диета срещу COVID-19?

Инфектирането с миши коронавирус-A59 (mCoV-A59) е широко използван подход за изследване на широк спектър от клинични прояви на системна инфекция. В настоящото проучване учените извършват интраназална инфекция на мъжки (част от тях – възрастни) мишки с mCoV-A59. Целта е да имитират клинични характеристики на COVID-19. По този начин са били обобщени клиничните резултати от COVID-19 при възрастни.

 

Важни наблюдения в проучването на влиянието на кето диета срещу COVID-19

 

Кето диета срещу COVID-19. Изследване нана кръвни проби за заразен вирус

 

Те наблюдават, че както по-младите, така и възрастните мишки, заразени с mCoV-A59, имат почти сходен вирусен товар в белите дробове. Въпреки това възрастните мишки показват по-висока загуба на телесно тегло, хипоксемия и анорексия. Възрастните заразени мишки показват също значително намалени в белите дробове и далака:

  • CD4+ Т-клетки – наричани още Т-хелпери (помощници) спомагат другите бели кръвни клетки в имунологичния процес.
  • γδ Т-клетки – формират важна част от адаптивните имунни отговори срещу инфекции и злокачествена трансформация.

Същевременно се повишават нивата на неутрофили и моноцити.

Неутрофилите са най-многобройният вид бели кръвни клетки, които съставляват приблизително 40 до 70% от общия брой на левкоцитите. В много случаи повишаването на неутрофилите е необходима реакция на организма. Така той се опитва да лекува или предпазва от нахлуващ микроорганизъм, или чуждо тяло. Инфекциите от бактерии, вируси, гъбички и паразити могат да увеличат броя на неутрофилите в кръвта.

Моноцитите, от друга страна, са най-големите бели кръвни клетки. Те са имунни клетки, произведени от костния мозък, и имат защитна функция. Тя се изразява в улавяне и унищожаване на попаднали в организма микроорганизми, поглъщане на чужд материал, премахване на мъртви клетки и засилване на имунните реакции.

Имунохистохимичният анализ разкрива, че възрастните заразени мишки са имали тежко периваскуларно (около кръвоносните съдове на кожата) възпаление, образуване на оток, фиброза. Също така пневмония, белодробна тромбоза и кръвоизлив в сравнение с тези при млади заразени мишки.

Подобно на пациенти в старческа възраст с COVID-19, заразените с mCoV-A59 възрастни мишки показват повишено системно и сърдечно възпаление.

 

Ролята на възрастта и затлъстяването в проучването с mCoV-A59

Тъй като и стареенето, и затлъстяването са свързани със структурни и функционални промени на мастната тъкан, учените изследват въздействието на mCoV-A59 върху метаболизма на мастната тъкан. Те откриват вирусна РНК във висцералната мастна тъкан, която е придружена от значително по-високи възпалителни медиатори и повишено активиране на инфламазома* (сложен белтъчен комплекс). Особено при възрастните заразени мишки. Подобни наблюдения са открити и в техния хипоталамус и са подобни на опосредстваните от SARS-CoV-2 промени в централната нервна система. Тежка анорексия, наблюдавана при стари заразени мишки, се дължи на медиирано от mCoV-A59 чувствително намаляване на орексигенен (стимулиращ апетита) невропептид-Y.

*Инфламазомата е молекулен сензор в клетките, който реагира на среща с патоген и/или клетъчно увреждане. В резултат на това се отделят сигнали за възпаление, и може да настъпи особен вид клетъчна смърт – пироптоза.

 

Как кетогенната диета предпазва от инфекция с mCoV-A59?

Чернодробната кетогенеза е процес на превръщане на дълговерижните мастни киселини в късоверижен бета-хидроксибутират. Впоследствие той се използва като източник на енергия при глад или когато организмът е лишен от глюкоза. Предишни проучвания показват, че бета-хидроксибутиратът инхибира активирането на възпалението и предпазва мишките в лабораторните изследвания от свързана с грип смърт.

В настоящото проучване учените отбелязват, че индуцираното от кетогенната диета повишаване на нивата на бета-хидроксибутират предотвратява сглобяването на инфламазомния комплекс, което води до предотвратяване на активирането на инфламазома и намаляване на възпалението. Интересно е наблюдението, че възрастните мишки, заразени с mCoV-A59, хранени съобразно кетогенна диета, показват само лека кетоза, което води до запазването на липидния метаболизъм. Тези мишки били защитени от свързана с инфекция загуба на тегло и хипоксемия и показват деактивиране на инфламазома.

По отношение на възпалителните реакции в белите дробове, мастната тъкан и хипоталамуса, заразените с mCoV-A59 възрастни мишки, хранени съобразно кетогенна диета, показват значително намалена проява на възпалителни медиатори и намалена сърдечна инфилтрация на миелоидни клетки. От значение е, че кетогенната диета повишава нивото на γδ Т-клетките в белите дробове на възрастните мишки, заразени с mCoV-A59.

Взети заедно, резултатите от обобщеното проучване показват, че кетогенната диета може да се използва като лесно достъпна интервенция за подобряване на резултатите от COVID-19 при възрастни.

 

Как фастингът укрепва имунната ни система?

 

Кето диета срещу COVID-19. Интермитентно хранене.

 

Валтер Лонго, професор по геронтология и биологични науки в USC Davis School of Gerontology и директор на Института за дълголетие на USC, разглежда ефектите от гладуването както при мишките, така и при хората. Той забелязва, че когато тези бозайници постят, броят на белите кръвни клетки намалява. Резултатът е, че телата им “рециклират” стари имунни клетки, като по този начин задействат производството на нови имунни клетки, които да ги заместят.

С течение на времето имунните клетки могат да се износят и да спрат да функционират на оптимални нива. Преди се смяташе, че не може да се направи много, за да се преодолее това, освен прилагане на лечение със стволови клетки. Това последно изследване обаче показва, че периодичните цикли на гладно всъщност превключват някакъв регенеративен процес в тялото, променяйки сигналните пътища за хематопоетични стволови клетки. Те могат да произвеждат всички останали клетки, намиращи се в кръвта, включително клетки от имунната система

 

Не бихме могли да предвидим, че продължителното гладуване ще има толкова забележителен ефект при насърчаването на регенерацията на хемопоетичната система, основана на стволови клетки“, заявява проф. Лонго.

Когато гладувате, системата се опитва да спести енергия. Едно от нещата, които може да направи, за да спести енергия, е да рециклира много имунни клетки, които не са необходими. Особено тези, които могат да бъдат повредени. Това, което започнахме да забелязваме и в работата ни с хора и животни е, че броят на белите кръвни клетки намалява с продължително гладуване. След това, когато се храните отново, кръвните клетки се връщат. И така се запитахме как се случва това?

 

Фастинг за коригиране на автоимунни нарушения

Докато изследването се фокусира предимно върху пациенти с химиотерапия, чиято имунна система е опустошена от това лечение, последиците от проучването се разпростират и върху други състояния, като автоимунни заболявания. Чрез задействането на производството на нови, неповредени имунни клетки, гладуването може да помогне на хората, страдащи от това, което системата отдавна твърди, че е нелечимо медицинско състояние.

Както се оказва, цикличното гладуване принуждава тялото да използва запасите от глюкоза, мазнини и кетони, както и значителна част от съществуващите бели кръвни клетки. По същество гладуването действа като вид детоксикация, изчиствайки старото, за да може да бъде заменено от новото. Изследователите казват, че резултатът по същество е формирането на изцяло нова имунна система.

Цикличното гладуване и кето диетата помагат също за намаляване на нивата на IGF-1, растежен хормон, който е свързан със стареенето, прогресията на тумора и риска от рак.

Правилното хранене отново е на дневен ред и показва, че пречистването на организма и здравия имунитет е тясно свързан с менюто ни.

Хранете се здравословно, правете почивки и бъдете здрави!

 

Източници:

  1. Ketogenesis restrains aging-induced exacerbation of COVID in a mouse model – https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.11.294363v1
  2. Prolonged Fasting Reduces IGF-1/PKA to Promote Hematopoietic-Stem-Cell-Based Regeneration and Reverse Immunosuppression – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590914001519
  3. Dr. Sanchari Sinha Dutta, Ph.D.: Keto diet could be beneficial for elderly COVID-19 patientshttps://www.news-medical.net/news/20200914/Keto-diet-could-be-beneficial-for-elderly-COVID-19-patients.aspx
  4. Fasting shown to regenerate stem cells, reverse immunosuppression after three days – https://www.naturalnews.com/049794_stem_cells_fasting_immune_system.html