Емоционален мазохизъм – какво е?

Обновена: 02.01.2024|

Емоционален мазохизъм е вид поведение, при което човекът умишлено си причинява емоционална болка, без да има желание да спре.

Това може да стане чрез самонараняване, подигравка или дори вербално насилие. Емоционалният мазохизъм е начин за справяне с трудни чувства и емоции, при който хората се чувстват така сякаш са в контрол, въпреки че самите емоции са болезнени.

Те изпитват нужда да търсят болката, въпреки желанието си да се освободят от нея.

 

Емоционален мазохизъм

Емоционален мазохизъм се отнася до психологически феномен, при който хората извличат удоволствие или удовлетворение от преживяването на емоционална болка, страдание или дистрес.

За разлика от по-познатия ни мазохизъм, който включва извличане на удоволствие от физическа болка, емоционалният мазохизъм е съсредоточен около сферата на чувствата.

Хората, проявяващи емоционални мазохистични тенденции, могат активно да търсят ситуации или взаимоотношения, които предизвикват негативни емоции като тъга, отхвърляне или унижение.

Това поведение може да бъде сложно и да възникне от различни източници, включително дълбоко вкоренени психологически проблеми, ниско самочувствие или изкривено чувство за собствено достойнство.

Хората, изпитващи емоционален мазохизъм, могат да намерят удовлетворение в това да се чувстват недостойни или да бъдат малтретирани, понякога възпроизвеждайки модели от минали преживявания.

Емоционалните мазохисти страдат, защото изпитват удоволствие, когато чувствата на безпомощност им се причиняват от другите.

Те нямат нищо против да страдат в ръцете на друг, защото това им позволява да се чувстват сякаш контролират ситуации, в които всъщност нямат контрол.

Тези хора често ще търсят връзки, в които силата е неравномерно разпределена, така че доминиращият партньор да може да им причини страдание. Хората с емоционален мазохизъм може да страдат от съзависимост.

Разбирането на емоционалния мазохизъм е от решаващо значение в контекста на психичното здраве, тъй като може да допринесе за цикъл от саморазрушително поведение и да възпрепятства личностното ни израстване.

 

Емоционален мазохизъм – основни характеристики

 

Емоционален мазохизъм - симптоми.

 

Има много признаци, че някой може да е въвлечен в дълбините на емоционалния мазохизъм, но някои от най-честите включват:

  • Самонараняване – това включва всяка форма на самонараняване, като например порязване или изгаряне.
  • Вербална злоупотреба – когато човек може постоянно да се принизява и да се подиграва със себе си. Те могат също така да нападнат другите по разрушителен начин.
  • Агресия – засегнатият може да бъде постоянно агресивен или злобен към другите. Също така, страдащият човек може да стане агресивен, когато някой се опита да му помогне или да го развесели.

 

Хората, които страдат от емоционален мазохизъм, често вярват, че са безполезни и не могат да си помогнат. Те също са много саморазрушителни – имат опасни склонности към наркотици, алкохол или друго сходно рисково поведение.

Признаците на емоционален мазохизъм могат да бъдат объркващи, защото това поведение изглежда подобно на други сходни проблемни поведения като самонараняване и хранителни разстройства.

Има обаче още по-отчетливи признаци на емоционален мазохизъм – нека ги разгледаме в следващите редове.

Приятно преживяване в лоши моменти

За хората, които страдат от емоционален мазохизъм, определено преживяване е приятно в моменти, когато нещата вървят зле.

Други може да не разбират защо нарочно се излагат на опасност, но вътре в тази болка те се чувстват най-живи.

Важно е да се потърси помощ за това разстройство, ако човекът чувства, че вредното му поведение е извън контрол.

Търсене на отхвърляне или критика

Хора с емоционален мазохизъм могат активно да търсят ситуации, взаимоотношения или взаимодействия, които да водят до отхвърляне, критика или емоционална болка. Това би могло да се прояви и в поведение на самосаботиране.

Нездравословни връзки

 

Емоционален мазохизъм - нездравословни връзки.

 

Хората, страдащи от емоционален мазохизъм, могат да бъдат привлечени от връзки, които са бурни или се характеризират с емоционална интензивност. Тези взаимоотношения могат да осигурят източник на емоционална болка, която е в съответствие с техните несъзнателни желания.

Ниско самочувствие

Емоционалните мазохисти често се борят с ниско самочувствие и могат да таят дълбоко вкоренено убеждение, че не заслужават любов, успех или щастие. Те могат несъзнателно да търсят ситуации, които засилват тези негативни самовъзприятия.

Повтаряне на негативни модели

Това е, когато човек изживява сходни (или еднакви) неприятни моменти или ситуации, които отразяват минали преживявания на емоционална болка. Това повторение може да е несъзнателен опит за пресъздаване на познатата емоционална динамика.

Саможертва

Емоционалните мазохисти могат да възприемат манталитет на жертва, приписвайки си негативни събития, резултат на лични недостатъци или липса на достойнство. Този тип мислене може да допринесе за старт на цикъл за самосъжаление.

Трудности при установяване на граници

Поставянето и поддържането на здрави емоционални граници може да бъде предизвикателство за хора с емоционален мазохизъм. Те биха толерирали малтретиране или да им е трудно да отстояват своите нужди и желания в отношенията.

Амбивалентност към щастието

Парадоксално е, че хората с емоционален мазохизъм могат да таят амбивалентност към щастието. Постигането на емоционално удовлетворение би могло да провокира безпокойство или дискомфорт, което да доведе до подсъзнателно връщане към познатите и изпитани модели на страдание.

Разбирането и справянето с емоционалния мазохизъм често изисква самоосъзнаване, интроспекция и терапевтична намеса. Изследването на първопричините за тези тенденции би проправило път към по-здрави емоционални модели и по-положителни взаимоотношения.

 

Основни причини за емоционалния мазохизъм

 

Емоционален мазохизъм - причини.

 

Емоционалният мазохизъм може да се корени в различни психологически, емоционални и междуличностни фактори. Докато индивидуалните преживявания се различават, съществуват някои често срещани причини за емоционални мазохистични тенденции.

Преживявания от ранен живот

Преживявания от детството, като несподелена любов, пренебрегване или емоционално насилие, могат да оформят разбирането на човек за взаимоотношенията и самооценката.

Емоционалният мазохизъм може да се развие като начин за възпроизвеждане на позната емоционална динамика от ранния живот.

Ниско самочувствие

Хората с ниско самочувствие често се борят с това да приемат положителни емоции или да вярват, че заслужават щастие.

Търсенето на емоционална болка може да се превърне в самоизпълняващо се пророчество, засилващо негативните възприятия за себе си.

Нужда от познати преживявания

Хората са същества с навици и могат да гравитират към това, което е познато, дори и да е вредно.

Емоционалните мазохисти могат несъзнателно да търсят ситуации, напомнящи минали болезнени преживявания, намирайки утеха в него, просто защото е познато.

Страх от интимност

 

Емоционален мазохизъм - страх от интимност.

 

Емоционалният мазохизъм може да бъде защитен механизъм срещу уязвимостта и близостта, които идват с интимните взаимоотношения.

Прегръщайки емоционалната болка, хората могат да създадат бариера, която ги предпазва от потенциалната болка, свързана с истинската емоционална връзка.

Проблеми с контрола

Емоционалният мазохизъм може да бъде начин хората да упражняват чувство си за контрол върху своите емоционални преживявания.

Като предвиждат и организират собствената си емоционална болка, те могат да почувстват вид контрол в иначе непредвидими или хаотични ситуации.

Липса на положителни модели за подражание

Израстването без положителни модели за подражание или примери за здрави взаимоотношения може да допринесе за изкривени възгледи за това какво представлява нормално и пълноценно емоционално преживяване.

Емоционалният мазохизъм може да възникне като погрешен опит за навигиране във взаимоотношения въз основа на погрешни модели.

Неразрешена травма

Индивиди, които са преживели травма, независимо дали е емоционална или психологическа, могат да развият механизми за справяне, които включват търсене на подобни ситуации.

Това може да е опит за придобиване на чувство за владеене или разбиране на травматичните събития.

Отрицателни основни убеждения

Дълбоко вкоренени отрицателни вярвания за себе си, често формирани в началото на живота, могат да допринесат за емоционален мазохизъм.

Тези вярвания биха накарали хората несъзнателно да търсят ситуации, които потвърждават и засилват негативното им самовъзприятие.

Разбирането на основните причини за емоционалния мазохизъм е от решаващо значение за хората, които търсят лично израстване и положителна промяна.

Професионалната терапевтична интервенция може да осигури подкрепа при изследване на тези проблеми, предизвикване на негативни вярвания и разработване на по-здравословни системи за справяне, за да се прекъсне цикълът на емоционалния мазохизъм.

 

Как да се справим с емоционалния мазохизъм?

 

Добри взаимоотношения срещу емоционален мазохизъм.

 

Преодоляването на емоционалния мазохизъм е сложен процес, който често включва самоосъзнаване, интроспекция и в много случаи – професионално ръководство.

Ето 10 стъпки, които хората могат да обмислят, за да навигират и преодолеят емоционалния мазохизъм.

Саморефлексия и осъзнаване

Първата стъпка е признанието и идентифицирането на моделите на емоционален мазохизъм в живота си. Трябва да се замислим върху това какви биха били първопричините, например минали преживявания или негативни вярвания.

Развиване на емоционалната интелигентност

Това е работата върху подобряването на емоционалната интелигентност, за да разберем и управляваме по-добре собствените си емоции.

Чрез това се учим да разпознаваме и изразяваме емоциите си по конструктивен начин, насърчавайки по-здрави взаимоотношения.

Установяване на здравословни граници

Това се случва, когато започнем да съобщаваме и изразяваме ясно нуждите, очакванията и мнението си, като по този начин приоритизираме собственото си благосъстояние.

Предизвикване на негативния саморазговор

Идентификацията и оспорването на негативното самоотношение и вярвания, които допринасят за емоционалния мазохизъм, биха помогнали за това да заменим самокритичните си мисли с по-положителни и реалистични утвърждения.

Състрадание към себе си

Това се получава, когато започнем да се отнасяме със същата доброта и състрадание към себе си така, както го правим за близки или приятели.

Трябва да приемем това, че сме хора, никой не е безгрешен и всеки преминава през различни предизвикателства в живота си.

Този тип мислене и осъзнаване би било част от стълбичката към възможността ни за растеж.

Здравословни взаимоотношения

Трудно е да бъдем позитивни и да променим цялата си нагласа, когато сме заобиколени от енергийни вампири, песимисти и хора, които търсят и намират лошото във всичко.

За да преодолеем емоционалния мазохизъм, се налага да се обградим с позитивни и подкрепящи хора, такива, които биха споделили, когато нещо реално не е наред, а не основният им фокус да бъде съзнателното търсене и изстрелване на негативи.

Ясна представа за ситуацията

Тук е важно да разгледаме реално ситуацията, в която се намираме, да бъдем концентрирани в нещата, които се случват в момента. По този начин ще можем наистина да разберем къде се намираме, тук и сега, и да останем наясно с мислите и чувствата си.

Това внимание и концентрация биха ни помогнали за справяне с автоматичните негативни реакции и за насърчаване на по-балансирана и реална перспектива.

Информираност

 

Информация за емоционален мазохизъм.

 

Знанието е богатство. Намирането на информация за емоционалното благополучие, психологическата устойчивост или факторите за емоционалния мазохизъм ще ни дадат тласък и сили в процеса на промяна.

Поставяне на реалистични цели

Важно е да знаем къде отиваме, за да сме наясно накъде да тръгнем. Поради тази причина поставянето на реалистични и постижими цели за лично израстване биха ни помогнали да прогресираме напред към това, от което наистина имаме нужда, и да ценим дори малките успехи.

Терапевтична интервенция

Търсенето на подкрепата на специалист по психично здраве, като терапевт или съветник, е добра посока, в която да поемем при желание за подобрение.

Това биха били:

  • Групови терапии
  • Когнитивна поведенческа терапия
  • Диалектическа поведенческа терапия

 

Най-важното при емоционалния мазохизъм е признанието за неговото наличие. Преодоляването и справянето с него е дълъг и сложен път. Професионалната подкрепа може да бъде особено полезна, тъй като предоставя насоки и начини за навигиране през процеса.

Не трябва да забравяме, че търсенето на помощ е знак за сила и проактивна стъпка към създаване на по-положителен и пълноценен емоционален живот.

 

Заключение

Емоционалният мазохизъм е воден от фактори като ниско самочувствие и минали травми. Той включва извличане на удовлетворение от емоционалната болка.

Преодоляването му изисква основно самоосъзнаване, оспорване на негативните вярвания и търсене на професионална подкрепа.

Пътуването към прогреса в тази област е постепенно, изискващо постоянство и проактивен подход за прекрояване на емоционалния пейзаж към устойчивост и благополучие.

 

Какво е емоционален мазохизъм?

Емоционален мазохизъм е вид поведение, при което човекът умишлено си причинява емоционална болка, без да има желание да спре.

Какви са симптомите на емоционален мазохизъм?

Част от отличителните характеристики на емоционален мазохизъм са моментите, когато изпитваме приятно преживяване в лоши моменти, имаме ниско самочувствие, нужда от критика, търсим повтарянето на негативни преживявания и други.

Как да се справим с емоционалния мазохизъм?

Първата стъпка е да приемем и признаем, че имаме такъв проблем, след което постепенно да започнем да се заобикаляме с хора, носещи ни позитивизъм, ако се налага – да потърсим професионална помощ, да бъдем постоянни в процеса на възстановяване и други.

Категории: Здраве, Психология|Публикувана: 05.01.2024|

Сподели тази статия, избери платформа!

Avatar of Диляна Илиева
Диляна Илиева завършва бакалавърска програма „Реклама“ и придобива опит в създаването и разработването на компетентно съдържание. Интересите й са в сферата на здравословното хранене и спорта.

Блог

Рецепти

Свързани публикации

Оставете коментар

Публикувана: 5 януари 2024 в 14:27 | Категория: Здраве, Психология