Тибетска традиционна медицина – Сова Ригпа

Обновена: 08.04.2024|
Тибетска традиционна медицина, Сова ригпа.

Тибетската традиционна медицина (ТТМ), известна като „Sowa Rigpa“ (Сова Ригпа), е една от най-древните лечебни системи, познати на човечеството. В нея на първо място е превенцията, като целта й е да поддържа баланса в тялото, за да предотврати възникването на болестите и този превантивен подход е в основите на тибетската култура, традиции и религия.

Но съществената разлика от западната медицина е интегрирането на астрологията в диагностиката и лечението. Тибетската астронаука (Byung rTsis) играе ключовата роля в разбирането на сложната връзка между небесните тела и човешкото здраве, и затова практикуващият лекар трябва да я познава добре.

 

Тибетска традиционна медицина – същност

Тибетската традиционна медицина има двойна цел, която откриваме в самото й име: „Sowa„означава „лечение“ или „подхранване“, а „Rigpa“ означава едновременно „наука“ и „осъзнаване“. По този начин Сова Ригпа обхваща двойните аспекти на:

 • Лечебна наука – като система от медицински знания и практики, ТТМ определя физическите заболявания като дисбаланси в енергийната конституция и смущения в ума. Чрез своите диагностични техники, билкови лекарства и терапевтични интервенции, TTM има за цел да облекчи страданието, да насърчи физическото и душевното здраве, като възвърне този баланс.
 • Философска система – отвъд областта на физическото изцеление, тибетската традиционна медицина служи като инструмент за разбирането на природата на ума и Вселената. Освен оздравяване на тялото, тя е и наука за душата и постигането на целостта на човешкото същество.
vitc 400 1
mgnezii 01 600
vitc 400 1
mgnezii 01 600

 

Според ТТМ причината за всички болести е невежеството (ma-rigpa), тъй като човешкото тяло е в състояние на самсара, където се преживяват повторения на смърт, бардо и прераждане. Това се дължи на факта, че хората все още не са осъзнали своята истинска Буда природа.

 

„Двете цветя“ и „Трите плода“ на ТТМ

Тибетска-традиционна-медицина

Пази храма си чист! Тибетска мъдрост

TTM подкрепя отглеждането на „двете цветя“ – добро здраве и дълголетие като основа за пълноценен живот и смислени дейности.

Тези цветя служат като плодородна почва, от която се появяват „трите плода“ на духовност, богатство и щастие:

 • Духовност (Chö). В основата на TTM лежи дълбокото благоговение към духовното измерение на съществуването. Подхранвайки духовно благополучие, хората могат да надхвърлят светските си грижи и да постигнат вътрешен мир, мъдрост и състрадание. Чрез практики като медитация, внимание и етичен живот, TTM предлага път към духовно пробуждане и освобождение от колелото на самсара.
 • Богатство (Nor). В тибетската философия богатството се простира отвъд материалните притежания и обхваща изобилието във всички аспекти на живота. Привеждайки се в съответствие с естествените ритми на Вселената и живеейки в хармония с околната среда, човек може да постигне просперитет, изобилие и устойчиви средства за препитание.
 • Щастие (Дауа). Истинското щастие, според ТТМ, възниква от състояние на вътрешното удовлетворение и това е постижимо чрез култивирането на смирение и създаването на значими връзки с другите.

 

Четирите тантри

В основата на тибетската традиционна медицина лежи концепцията за баланс и хармония. Тя разглежда здравето като състояние на равновесие между трите телесни системи (nye-pa) – известни като вятър (rlung), жлъчка (mkhris-pa) и храчки (bad-kan).

Според тибетската медицина болестта възниква, когато има дисбаланс или смущение в тези енергии в резултат на различни вътрешни и външни фактори като диета, начин на живот, емоции и влияния на околната среда.

Централна за тибетското лечение е вярата във вродената способност на тялото да се самолекува, когато му бъдат предоставени правилните условия.

Следователно подходите за лечение имат за цел да възстановят баланса и да засилят естествения лечебен капацитет на тялото, а не просто да облекчат симптомите.

Основата на ТТМ е изложена в „Четирите тантри“, изчерпателен медицински текст, съставен през 8 век от н. е. от Юток Йонтен Гонпо, уважаван тибетски лекар и мъдрец. Четирите тантри включват:

 • Коренната тантра. Служейки като компендиум на тибетската медицина, тази тантра разяснява основните принципи, включително теорията за телесните енергии, причините за болестите и тяхната класификация.
 • Обяснителната тантра. Предлагайки подробно обяснение на болестната патология, тази тантра навлиза в етиологията, симптомите и прогресията на различни заболявания.
 • Тантра с инструкции. Тя се фокусира върху диагностиката и лечението, и предоставя методите за пулсова диагностика, анализ на урината и други диагностични техники, както и множество терапевтични модалности, вариращи от билкова медицина, диета и външни терапии.
 • Последващата тантра. Тази тантра дава допълнителни медицински знания, като хирургични процедури, фармакология и специализирани лечения.

 

Подход към болестите

 

Тибетска-традиционна-медицина

 

Една от най-съществените разлики между тибетската традиционна медицина и останалите е, че според нея няма болести, а единствено неразположения. Те са комбинация от физически, емоционални и духовни смущения, които тибетските лекари категоризират в специфични модели на дисбаланс, известни като „хуморални разстройства“.

В основата й лежи дълбокото разбиране, че физическите неразположения са неразривно свързани с духовното благополучие на индивида. Според тази древна лечебна система има три основни емоции (nyon mongs), които служат като първопричини за всички душевни и физически неразположения.

Алчност (dang)

Това неразположение възниква от прекомерна привързаност към материални притежания, богатство или сетивни удоволствия. Когато желанията станат неконтролирани, това може да доведе до дисбаланси в комплекса тяло-ум, проявяващи се като различни физически и психологически разстройства.

Дисбалансите, свързани с алчността, често се проявяват като разстройства, свързани с вятърната енергия (rlung), което води до симптоми като безпокойство, тревожност, безсъние и хиперактивност. Хората, водени от ненаситни желания, могат да изпитат храносмилателни проблеми, нервни разстройства и хормонален дисбаланс.

Арогантност (nga-rgyal)

Арогантността произтича от чувството за превъзходство над другите и отделя индивидите от тяхното вродено смирение и състрадание. Такива нагласи нарушават потока на жизнените енергии в тялото, проправяйки пътя за пускане на корени на болестта.

Арогантността нарушава баланса на жлъчната енергия (mkhris-pa), което води до състояния, характеризиращи се с възпаление, топлина и прекомерна метаболитна активност. Честите прояви включват кожни заболявания, храносмилателни смущения, хипертония и проблеми, свързани с гнева.

Ниско самочувствие (mi-bsam)

Обратно, ниското самочувствие възниква от дълбоко вкоренено чувство за малоценност или съмнение в себе си. Когато хората имат негативни възприятия и вярвания, това създава енергийни блокажи и подкопава естествените лечебни механизми на тялото, което ги прави податливи на различни физически и емоционални заболявания.

Дисбалансите, произтичащи от ниското самочувствие, засягат главно енергията на храчките (bad-kan), което води до застой, влага и мудност в тялото. Хората, които се борят със собственото си достойнство, могат да изпитат депресия, летаргия, задържане на вода и дисфункции на имунната система.

 

Диагностични методи, превенция и лечение

 

Тибетска-традиционна-медицина

 

Тибетските лекари използват специфични диагностични методи, за да оценят естеството на заболяването и да идентифицират основните дисбаланси.

Те включват:

 • Пулсова диагностика. Чрез палпиране на радиалната артерия, практикуващите разпознават качеството и ритъма на пулса, който отразява състоянието на телесните енергии и предоставя ценна представа за здравето на пациента.
 • Анализ на урината. Изследването на цвета, миризмата и моделите на утаяване на урината предлагат улики за вътрешното състояние на тялото, помагайки при диагностицирането на специфични заболявания.
 • Наблюдателна диагностика. Цялостната оценка на външния вид, поведението и покритието на езика на пациента помагат при определяне на естеството на заболяването и неговата прогресия.

 

Лечението в тибетската традиционна медицина е съобразено с индивидуалните нужди на всеки пациент и възстановяване на равновесието на телесните енергии. Терапевтичните интервенции включват:

 • Билкова медицина: Използвайки огромна фармакопея от лечебни растения, минерали и животински продукти, билковите формулировки се предписват за коригиране на дисбаланси, облекчаване на симптомите и подхранване на тялото.
 • Диетична терапия: Предлагат се насоки за избор на диета и планиране на хранителния режим, за да се подпомогне оздравителният процес на тялото и да се предотврати повторното появяване на заболяването.
 • Външни терапии: Използват се различни външни терапии като мокситерапия, вендузи и масаж за стимулиране на кръвообращението, облекчаване на болката и насърчаване на релаксацията.
 • Практики за ума и тялото: Техники като медитация, йога и дишане се препоръчват за култивиране на умствено и емоционално благополучие, насърчаване на вътрешна хармония и устойчивост.

 

Ключът към разбирането на превантивните стратегии на TTM е концепцията за „Lus gso ba“, което се превежда като „поддържане на здравето“. Това включва идентифициране и справяне с дисбалансите в трите жизнени енергии на тялото. Чрез корекции в начина на живот, диетични препоръки и билкови добавки, хората могат да укрепят имунитета си и да предотвратят потенциални неразположения.

 

Тибетска астрология

В основата на ТТМ лежат не само билковите лекарства и терапевтичните практики, но и връзката на човешкия организъм с небесните тела, което насочва практикуващите да диагностицират и лекуват заболявания в съответствие с космическите сили

Един от основните принципи в тибетската астрология е концепцията за „Цен“, представляваща взаимодействието на пет елемента – земя (sa), вода (chu), огън (mai), въздух (rlung) и пространство – в човешкото тяло и във Вселената.

Тибетските лекари (amchis) преминават през строго обучение по астрология, заедно с медицински изследвания, което им дава възможност да тълкуват астрологични карти и планетарни влияния върху благосъстоянието на индивида.

Според тибетската астрология всеки човек се ражда при специфични астрологични конфигурации, които влияят на предразположението му към определени здравословни състояния и уязвимости.

Чрез анализиране на подреждането на звездите и планетите по време на раждането, тибетските лекари придобиват представа за конституционалните силни и слаби страни на индивида, насочвайки съответно персонализирани планове за лечение.

Освен това астрологичните съображения се простират отвъд рождените карти, за да се определи благоприятно време за започване на лечение, операции или промени в начина на живот, като се увеличи тяхната ефективност.

 

Заключение

 

Тибетска-традиционна-медицина

 

За разлика от съвременната медицина, която се фокусира единствено върху физическите аспекти на здравето, тази древна лечебна система обхваща физическите, енергийните, умствените и духовните измерения на благосъстоянието, предлагайки цялостна рамка за насърчаване на здравето и жизнеността. Чрез своя холистичен подход, TTM признава, че истинското изцеление възниква от хармоничното връзка между тяло, ум и душа.

Какви са принципите на тибетската традиционна медицина?

Тибетската традиционна медицина (ТТМ), известна като „Sowa Rigpa“ (Сова Ригпа), е една от най-древните лечебни системи, познати на човечеството. В нея преди всичко на първо място е превенцията като целта й е да поддържа баланса в тялото, за да предотврати възникването на болестите и този превантивен подход е в основите на тибетската култура, традиции и религия.

Какъв е подходът към болестите в ТТМ?

Една от най-съществените разлики на тибетската традиционна медицина, че според нея няма болести, а единствено неразположения. Те са комбинация от физически, емоционални и духовни смущения, които тибетските лекари категоризират в специфични модели на дисбаланс, известни като „хуморални разстройства“.

Какви са методите за диагностика?

Тибетската традиционна медицина прилага пулсова диагностика, анализ на урина и наблюдателна диагностика.

Категории: Здраве|Публикувана: 08.04.2024|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

2b052a39eddde1485e717e788333ecf6?s=96&d=mm&r=g

Калина Петкова притежава специализирани познания в сферата на медицината, фармацията и ботаниката. Има интереси в холистичните методи на лечение, аюрведа и билколечението.

Свързани публикации

Оставете коментар

Публикувана: 8 април 2024 в 14:41 | Категория: Здраве