Преждевременно прекъсване на бременността или спонтанен аборт е прекъсването на жизненоспособността на плода преди 20 гестационна седмица (под 500 г).

До това могат да доведат различни медицински причини. Но познаването на рисковите фактори и признаци може да помогне за справяне със ситуацията и получаването на навременни подкрепа и лечение.

 

Видове преждевременно прекъсване на бременността

По видове абортите се разделят на две категории – спонтанни и изкуствени.

Спонтанните могат да бъдат:

 • Ранен (едноетапен) – заплашващ, започващ, прогредиентен, инкомплетен, комплетен
 • Късен (двуетапен) – тип раждане, тип цервикална недостатъчност
 • Задържан (ранен и късен)
 • Хабитуален (ранен и късен)
 • Септичен (ранен и късен)

Изкуствен аборт (ранен или късен):

 • По желание
 • По медицински показания
 • Криминален

Честотата на спонтанното прекъсване на бременността е около 10-15% . Тя е трудно оценима поради субклиничния аборт, протекъл като една по-обилна или закъсняла менструация.

Съвременните възможности за улавяне на ранна бременност (бетасубединицата на ЧХГ ) и наблюденията при оплождане ин витро показват, че честотата на субклиничния аборт е около 30%.

Нека разгледаме видовете преждевременно прекъсване на бременността – как протичат и с какво се характеризират.

 

Видове спонтанни аборти

Има няколко вида, в зависимост от симптомите и етапа на бременността.

 

Ранен спонтанен аборт

Това е едноетапно преждевременно прекъсване на бременността – до 12-тата гестационна седмица.

 

Етиология (причини)

Дефекти на плодното яйце. Анатомични и хромозомни аномалии водят до “кухо яйце”, т.е. липсва ембрион или е загинал такъв (missed abortion). Колкото е по-ранен абортът, толкова тези аномалии са по-чести и по-тежки. Хромозомни аберации (мутации) се намират при спонтанните прекъсвания на бременността в около 50% от случаите.

Причините за тези аномалии са главно ендогенни. Така например оплождане на презряла яйцеклетка (3 дни след повишаване на базална температура) води до хромозомни аберации. Непълноценната сперма също може да предаде дефектен зародишен материал.

Между екзогенните причини се изброяват :

 • остри вирусни инфекции
 • радиации
 • химикали, включително и лекарства, които се предлагат в периода на ембриогенезата (до 8 г. с.).

Травмираният или възпалително измененият ендометриум (лигавицата на матката) може да доведе до неблагоприятна среда за хранене и развитие на плода.

Хормоналният аборт може да се причини от от диабет, хипертиреодизъм, ненормална лутеална фаза на менструалния цикъл.

Ранният спонтанен аборт е свързан с изгонването на един липсващ, увреден или загинал ембрион. Отлепеното плодно яйце действа като чуждо тяло и след появата на болки се изхвърля от матката частично или изцяло навън.

 

Клинична картина

 

Аборт, преждевременно прекъсване на бременността. Панкреатогенен диабет, Т3сЗД. Кръвоизлив в окото. Ахалазия. Онкологични заболявания. Най-честите лабораторни изследвания. Добър и лош естроген. Хормон естроген - следене на нива при гинеколог.

 

Кръвотечението е сериозен застрашаващ признак за бременността, но не всяко кръвотечение означава преждевременно прекъсване на бременността. Кървене често се получава по времето на липсващите овулации или менструален период, което е физиологично.

Кръвотечение може да се срещне при жени с предшестващи аборти по желание, като израз на травматично или възпалително увреден ендометриум. Всички тези кръвотечения са преходни и краткотрайни.

Понякога кръвотечението може да бъде израз на локални промени в шийката – полипи, ендоцервицити и др. Жените с кръвотечения в ранната бременност стигат по-често до преждевременно раждане. При жив плод, с кръвотечения в първото тримесечие, запазват бременността си.

Бременната жена има слаба болка ниско в корема и кръста. Понякога тя е постоянна или коликообразна. Често жените се оплакват от тъпи, постоянни, парещи, пробождащи, прорязващи странични болки в корема, с или без болки в кръста.

Изявите на кървенето, болката и обективната находка при различните стадии на едноетапния аборт са:

 • Заплашващ аборт – появява се обикновено оскъдно вагинално кръвотечение. След кръвотечението може да се появят слаби болки ниско в корема и кръста.
 • Започващ – по-изразени са кръвотечение, болката ниско в корема и кръста.
 • Преждевременно раждане в ход – кръвотечението е обилно и ясночервено. Срединните болки ниско в корема и кръста са най-силни и коликообразни. Преждевременното раждане е неизбежно.
 • Инкомплетен – кръвотечението и болките продължават поради непълното изхвърляне на всички плодни части от маточната кухина.
 • Комплетен – Жената съобщава за изпаднали плодни части. Кръвотечението продължава слабо. Няма болка. Плодното яйце е изхвърлено почти изцяло.

Тези форми на спонтанния аборт са налице при всички разновидности на ранното спонтанно прекъсване на бременността и представляват последователни стадии на един и същ едноетапен процес.

Диагноза

Поставя се чрез вагинален оглед, чрез ултрасонография и чрез бавно намаляващи нива на хормоните човешки хорионгонадотропин, плацентарен лактогенен хормон, естрогени, прогестерон.

 

Късен спонтанен аборт

 

Аборт, преждевременно раждане. Имунитетът по време на бременност. Рискови фактори при бременност. Ваксини по време на бременност. ХИВ и бременност. Женска консултация. Хипертензивни нарушения. Фолиева киселина по време на бременност. Хранене при бременност. Цинк при бременност. Бременност - диагноза и развитие. Лека бременност. Списък преди раждане. Гестационен диабет: признаци.

 

Двуетапен 

От началото на 4 г. с. протича в две времена – изгонване на плода и след това на плацентата, както е при раждане.

Главните причини са свързани с маточна и плацентарна патология или друга патология на плода:

 • хипопластична (недоразвита) матка
 • всички видове маточни малформации
 • миоми на матката
 • placentae previa (ниско прикрепена плацента)
 • abruptio placentae (преждевременно отлепване на плацентата)
 • многоплодна бременност
 • многоводие и др.

Намесват се инфекции като токсоплазмоза, а също така и общи заболявания на майката (диабет, бъбречни заболявания и др.)

Клинична картина – най-често водещ е болковият синдром с характерно зачестяване, усилване и удължаване на маточните контракции. Понякога преждевременното раждане започва с кръвотечение, като големината на кръвозагубата варира.

Контракциите или не се усещат, или липсват. При абразио плаценте болката е постоянна.

 

Аборт тип цервикална недостатъчност

Случва се във второ тримесечие и при ранни преждевременни раждания. Какъв е точният механизъм за появата на цервикална недостатъчност, не е ясно.

Има три теории:

 • травма на шийката на матката
 • физиологична аберация – вследствие на хормонални или конгенитални причини
 • относителна цервикална недостатъчност – къса шийка на матката, след конизация или ампутация на маточната шийка

Клинична картина – тя се характеризира с болезнено разширение на шийката, без кървене. Плодът се изхвърля навън, заедно с плацентата.

Една седмица преди това могат да се появят:

 • тежест ниско в корема
 • чувство за пълнота във влагалището
 • по-често уриниране
 • поява на по-обилно слузно вагинално течение

Може да се изяви и при първа бременност. Лечението е оперативно (секрлаж).

 

Задържан аборт

При този вид преждевременно прекъсване на бременността плодът е загинал, но се задържа изхвърлянето му. Появява се тъмнокафяво, оскъдно вагинално кръвотечение. Матката не расте, а намалява своите размери.

Общите признаци за бременността (гадене, повръщане, напрежение в гърдите) постепенно изчезват. Нивата на хормоните (ЧХГ и други) намаляват. При ехография след 7-ма г.с. се установява липса на сърдечна дейност в плода.

 

Хабитуален

За хабитуален аборт се говори, когато в анамнезата има повече от три последователни спонтанни прекъсвания на бременността. Той може да бъде първичен или вторичен след раждането на жив плод.

Чистотата на хромозомните аномалии е 6 до 8% и е значително по-малка от спонтанното прекъсване на бременността.

Маточни аномалии – анатомичните дефекти на матката (двурога матка, еднорога матка, матка със септум), както и миомите на матката, маточните синехии и цервикалната недостатъчност могат да причинят хабитуален аборт.

Ендокринни фактори – дефектна лутеална фаза на цикъла се приема като възможна причина за хабитуален аборт. Тя е израз на ненормална овариална функция с намалено отделяне на прогестерон.

Лечение – извън бременността се назначават изследвания за уточняване на причините – хромозомен анализ на родителите, ендометриална биопсия, диабет, хистеросалпингография при жената и спермограма при мъжа. През бременността, ако се знае причината, лечението е специфично.

 

Септичен

Фебрилният аборт е усложнен от възпалителен процес. Тези възпалителни усложнения могат да се получат при всяко преждевременно прекъсване на бременността, но са характерни за криминалните аборти.

Предпоставки за това са ендогенна цервико-вагинална флора, непълно изпразване на маточната кухина, липсата на асептика и антисептика при извършването му. Температурата е над 38 градуса.

Лечението е чрез медикаменти, назначени от акушер-гинеколог.

 

Изкуствен аборт

 

Аборт, преждевременно раждане. Витамин D3 при бременност. Уроинфекции при бременни. Хипертензивни нарушения. Цинк при бременност. Жена по време на бременност на посещение при лекар, мерки по време на коронавирус.

 

Изкуствен се нарича преждевременен аборт, който е извършен умишлено, за разлика от спонтанното. Познат още като индуциран или терапевтичен.

Може да се срещне под други наименования:

 1. Аборт по желание.
 2. По медицински показания.
 3. Криминален аборт – незаконен такъв чрез изкуствени средства. Престъпление е, когато някое лице съветва, помага или извършва аборт. Някои държави поставят самоиндуцираното прекъсване на бременността в подобна категория. Смъртта на майката, на която е извършена интервенцията, се счита за убийство.

 

Възможни усложнения

Усложненията могат да бъдат ранни и късни.

Към ранните спадат:

 • травматични – перфорация на маточната кухина
 • възпалителни усложнения – септичен аборт

Късните усложнения се изразяват с менструални разстройства (аменорея, хипоменорея), стерилитет, преждевременни раждания, неправилно прикрепена плацента и др.

 

Възстановяване

Възстановяването на тялото зависи от времевата разлика между преждевременното прекъсване на бременността и датата на термина. След спонтанен аборт може да се появи зацапване, както и дискомфорт в корема.

Докато хормоните на бременността могат да се задържат в кръвта няколко месеца след това, нормалните менструации трябва да започнат отново след четири до шест седмици.

Избягвайте да правите секс или да използвате тампони поне две седмици след преждевременно прекъсване на бременността.