Огледални неврони и връзката им с емпатията

Обновена: 04.04.2024|
Огледални неврони.

Емпатията, способността ни да разбираме и споделяме чувствата на другите, е един от най-мистериозните аспекти на човешката природа. Докато психолози и невролози са търсили корените на емпатията години наред, едва с откриването на огледалните неврони ние започнахме да разкриваме неврологичната основа на този сложен социален феномен.

В тази статия ще изследваме завладяващия свят на т.нар. огледални неврони и тяхната дълбока връзка със способността ни да се свързваме с чувствата на другите.

 

Откриването на огледалните неврони

 

огледални неврони

omega3 400
malinovi 01 600
omega3 400
malinovi 01 600

 

Тези специализирани мозъчни клетки са открити за пръв път в началото на 90-те години на миналия век и оттогава предизвикат особено голям интерес.

Историята на огледалните неврони започва в град Парма, Италия, когато група невролози, водени от Джакомо Ризолати, провеждат интересен експеримент с маймуни макак.

Те наблюдават набор от неврони, които се активират, когато маймуните извършват определено действие. До този момент тези неврони били познати на науката като моторно командни неврони.

Това, което Ризолати открива обаче е, че същите неврони се активират и когато някоя маймуна наблюдава друга да извършва същото действие.

В резултат на този експеримент екипът от учени наричат невроните, отразяващи действията на другите – огледални неврони.

Последващи експерименти и наблюдения са показали, че хората също разполагат с такава невронна огледална система.

Тази двойна функционалност предполага, че те играят основната роля в това да можем да разбираме действията и преживяванията на другите единствено като ги наблюдаваме.

Вилаянур Рамачандран е друг професор по неврология от Калифорнийския университет, известен с работата си в областта на огледалните неврони, който изследва тяхното значение в културната еволюция и развитието на човечеството.

Според него, благодарение на тези неврони ние можем да имитираме поведението и действията на другите хора, като по този начин научаваме и усвояваме нови знания и умения само като наблюдатели.

Също така това знание може да се предава епигенетично, т.е. чрез промени в генната експресия, която се унаследява от следващите поколения.

Но сред многото интригуващи аспекти на тези огледални неврони, може би най-интересният е връзката им с емпатията – способността ни да се свързваме с емоциите и чувствата на другите, да бъдем съпричастни.

 

Веригата на емпатията

 

огледални неврони

 

Въпреки че ролята на огледалните неврони в имитацията да е интригуваща, още по-забележително е откритието, че те са свързани и с емпатията.

Изследванията през последните няколко десетилетия предоставиха убедителни доказателства за участието на огледалните неврони както в когнитивните, така и в емоционалните аспекти на емпатията.

Установено е, че освен огледални неврони, които ни позволяват да имитираме и разбираме действията на другите, съществуват и огледални неврони, които ни позволяват да резонираме емоционално с преживяванията им.

Емпатията, често описвана като „социалното лепило“, което свързва хората заедно, е многостранен феномен, чрез който възприемаме перспективата и емоциите на другите.

Когато наблюдаваме как някой изпитва радост, болка или тъга, нашите огледални неврони се задействат по начин, който симулира същото емоционално състояние в нас.

Проучвания, използващи функционалната магнитно-резонансна томография (fMRI), показват, че когато хората са изложени на емоционални стимули, като снимки на щастливи или тъжни лица, мозъчните области, свързани с огледалните неврони, стават активни.

Няколко области на мозъка участват в обработката на емпатията, като огледалните неврони действат като жизненоважен компонент в тази сложна невронна мрежа.

Предната инсула, предната част на зъбния кортекс и различни региони на префронталния кортекс играят централна роля в разпознаването и разбирането на емоциите.

Огледалната невронна система осигурява виртуална симулация, която ни позволява да „влезем в обувките на някой друг“.

Това обяснява защо ние хората сме „социални животни“ и сме склонни към съпричастност и споделяне на емоциите с другите.

Тази „верига на емпатията“ ни позволява не само да разпознаваме емоциите и чувствата на другите, но и да реагираме по подходящ начин с грижа, състрадание и подкрепа.

 

Огледални неврони и емпатия

 

огледални неврони

 

Откриването на огледалните неврони и тяхната роля в емпатията има значителни последици за разбирането на човешкото поведение и взаимоотношения.

Емпатията е крайъгълният камък на просоциалното поведение, което ни позволява да си сътрудничим, да се грижим един за друг и да се ориентираме в сложната социална динамика на нашия свят.

Тя насърчава състраданието, моралното развитие и разрешаването на конфликтите. Освен това емпатията е ключов фактор в области като образование, здравеопазване и психотерапия.

Чрез нея преподавателите се свързват със своите ученици, лекарите разбират по-добре пациентите си, а терапевтите насочват хората към емоционално изцеление и личностно израстване.

Въпреки че огледалните неврони са предоставили вълнуваща входна точка в изследването на емпатията, те са само едно парче от грандиозния пъзел на човешкото съзнание.

Продължаващите изследвания се стремят да разплетат сложната мрежа от невронни връзки и механизми, които задвижват емпатичните преживявания.

Нововъзникващите технологии като функционален MRI (fMRI) и техники за невроизобразяване продължават да хвърлят светлина върху реакцията на мозъка и света на емоциите, предлагайки по-задълбочено разбиране на този основен аспект от човешката природа.

Откриването на невробиологичната основа на емпатията разкрива важни прозрения във връзка с личностните разстройства и отваря вратата за нови интервенции и лечения, насочени към подобряване на психичното здраве.

 

Психопатия

На другия край на емоционалния спектър се намира психопатията, разстройство на личността, характеризиращо се с липса на емпатия и склонност към манипулативно и антисоциално поведение.

Психопатите често се описват като „студени“ и „емоционално необвързани“. Разбирането на връзката между огледалните неврони и емпатията има значителни последици за клиничната психология.

Изследването на активността на огледалните неврони при индивиди с психопатия може да хвърли светлина върху неврологичната основа на това състояние и да информира за потенциални интервенции.

При невровизуални изследвания е отбелязано, че индивидите с психопатия често проявяват различни модели на мозъчна активност, когато са изправени пред емоционални стимули.

Проучванията показват, че хората с психопатични тенденции имат нарушена огледална невронна система.

При тях тези невронни системи са по-малко активни, което допринася за трудностите им при разбирането и отразяването на емоциите на другите.

Техните огледални неврони не функционират правилно, което води до намален капацитет за емпатия. Когато наблюдават страданието на другите, те не реагират така, както непсихопатичните индивиди.

Тази липса на емоционално отразяване може да бъде един от движещите фактори зад тяхното привидно безчувствено поведение.

Един критичен въпрос обаче във връзката огледален неврон-психопатия е дали дисфункцията на огледалния неврон е причина или следствие от психопатията.

Дали хората с психопатия се раждат с неправилно функциониращи огледални невронни системи или поведението им води до увреждане на тези невронни мрежи с течение на времето?

Докато разкриваме невронните основи на емпатията и нейното отсъствие, обществото е изправено пред дилема – как да подходим към индивидите с психопатични черти.

Трябва ли да бъдат наказателно отговорни за действията си, повлияни от неврологичния дефицит на емпатия? Този въпрос предизвиква интензивни дебати относно отговорността на хората с психопатия.

 

Заключение

 

огледални неврони

 

Откриването на огледалните неврони и тяхната роля в емпатията революционизира нашето разбиране за човешкото социално познание.

Тези необикновени клетки предлагат поглед към сложните невронни процеси, които са в основата на способността ни да се свързваме с другите, да усещаме техните емоции и да разбираме техните намерения.

Докато навлизаме все повече в дълбините на невронауката, ние се доближаваме до отключването на мистериите на човешкото съзнание, хвърляйки светлина върху дълбоките и сложни начини, по които се свързваме един с друг.

Какво представляват т. нар. огледални неврони?

Огледалните неврони са клетки в мозъка, които се активират както при изпълнението на дадено движение или действие от самия индивид, така и при наблюдението на подобно движение или действие от страна на други хора.

Как са открити?

Историята на огледалните неврони започва в град Парма, Италия, когато група невролози, водени от Джакомо Ризолати, провеждат експеримент с маймуни макак. Те наблюдават набор от неврони, които се активират, когато маймуните извършват определено действие и когато някоя маймуна наблюдава друга да извършва същото действие.

Какво е тяхната функция?

Тези неврони играят ключова роля в разбирането на действията и емоциите на другите, като позволяват на човек да се свързва с чуждите емоции и действия и да проявява емпатия.

Какво е значението на емпатията?

Емпатията е крайъгълният камък на просоциалното поведение, което ни позволява да си сътрудничим, да се грижим един за друг и да се ориентираме в сложната социална динамика на нашия свят.

Категории: Любопитно, Психология и емоционално здраве|Публикувана: 21.11.2023|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

2b052a39eddde1485e717e788333ecf6?s=96&d=mm&r=g

Калина Петкова притежава специализирани познания в сферата на медицината, фармацията и ботаниката. Има интереси в холистичните методи на лечение, аюрведа и билколечението.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 4 април 2024 в 11:54 | Публикувана: 21 ноември 2023 в 09:59 | Категория: Любопитно, Психология и емоционално здраве