Хюман дизайн – какво трябва да знаем?

Обновена: 27.03.2024|
Хюман дизайн.

Хюман дизайн придоби популярност през последните години като инструмент за личностно израстване, за самоосъзнаване и взимане на житейски избори, които водят до по-добра реализация.

Тъй като темата е изключително обширна и многопластова, засега ще разгледаме само основите на системата, наречена Хюман дизайн.

 

Какво е Хюман дизайн?

Хюман дизайн (Human Design) е система, разработена в края на 20-ти век от Ра Уру Ху. Тя съчетава елементи от астрологията, И Дзин, Кабала и индуистко-браминската чакра система. Има за цел да помогне на хората да разберат истинската си същност и да живеят пълноценен и хармоничен живот.

Смята се, че като следваме насоките на Хюман дизайн, можем да се научим как да взимаме решения, които са в съответствие с вродените ни усещания, и така можем да избегнем съпротивата и разочарованията в живота.

 

Какво е „BodyGraph“?

 

Хюман дизайн.

 

Всеки индивид се ражда със специфична енергийна конфигурация, представена от Хюман дизайн карта, известна и като „BodyGraph“.

Въпросният бодиграф разкрива:

 • Типа дизайн. Видовете са Манифестор, Генератор, Манифестиращ Генератор, Проектор и Рефлектор.
 • Стратегия. Всеки дизайн има своя специфична стратегия за взимане на решения и взаимодействие със света.
 • Авторитет. Вътрешният авторитет е инструментът за вземане на решения, който ни насочва при вземането на избори, които са в съответствие с истинската ви същност. Има различни видове вътрешни авторитети, като сакрален авторитет за Генераторите и емоционален авторитет за Манифесторите.
 • Центрове. Някои от тях са дефинирани (оцветени), докато други са недефинирани (бели). Дефинираните центрове показват последователни черти, докато недефинираните центрове показват области, в които можем да се повлияем от околните.
 • Порти и канали. Портите са индивидуални черти в центровете, а каналите са връзки между центровете. Те предоставят допълнителна представа за личността и това как тя се изразява.
 • Профили. Вашият профил е двуцифрено число, което дава представа за вашия жизнен път и роля. Има 12 възможни профила, всеки със свои собствени характеристики.
 • Тема за не-аз. Представлява сигнал, че не сме в съответствие с истинската си природа. Например Генераторите имат тема на неудовлетворение, когато не са в правилните дейности. Разбирането на тази тема ви помага да разпознаете кога не сте на път и трябва да се коригирате.

 

За по-подробна информация и персонализирани насоки винаги може да се консултирате с човек, който практикува Хюман дизайн.

 

Различните типове хора според Хюман дизайн

Следва да разгледаме различните типове в Хюман дизайн, които разкриват основния начин за взаимодействане със света и вземане на решения. Време е да разберем повече за нашата енергийна динамика, роля и стратегия за автентичен живот.

 

Манифестор

Манифесторите са един от петте типа в Хюман дизайн и представляват приблизително 8-9% от населението. Тези хора са естествени инициатори и катализатори за промяна. Имат силен стремеж да стартират нови проекти, да измислят нови идеи и да въвеждат иновации.

Те притежават:

 • Силно чувство за независимост и автономност. Предпочитат да взимат сами решения и могат да устоят на външен контрол или влияние.
 • Фокусирана и директна енергия. Когато са вдъхновени или мотивирани, могат  да предприемат решителни и бързи действия. Това понякога може да изглежда прибързано и рязко за околните.
 • Цикличен енергиен модел, характеризиращ се с периоди на интензивна активност, последвани от периоди на почивка и презареждане. Трябва да зачитат нуждата си от почивка и да не се насилват да бъдат непрекъснато активни.
 • Инстинкти и интуиция, на които могат и трябва да се доверят.

 

Ключова стратегия за тях е да информират другите, преди да предприемат действия, особено ако тези действия ще повлияят и на тях. Това помага за намаляване на съпротивлението във взаимодействията.

Манифесторите могат да окажат значително влияние върху хората около себе си. Техните действия и решения могат да дадат посока на група от хора или мащабен проект.

 

Генератор

 

Хюман дизайн.

 

Генераторите са един от основните видове в системата на Хюман Дизайн и съставляват най-голяма част от населението (около 35-40%).

Те се отличават по своята устойчива енергия. Способни са да работят последователно и да влияят положително върху света.

Могат системно и продължително да участват в дейности, стига това, което правят, да им харесва и да ги вдъхновява. Обаче ако това условия не е изпълнено, те се измъчват.

Основен аспект от стратегията за вземане на решения на един Генератор е неговият механизъм за реагиране.

Генераторите са предназначени да реагират на възможности и ситуации, които идват по пътя им. Този отговор може да дойде под формата на предчувствие, чувство на вълнение или чувство за правота.

При среща с нещо, което резонира с тях, те често изпитват чувство „да“. И обратно, ако нещо не е в съответства с тях, може да се почувстват разочаровани или изтощени, което е знак за преразглеждане.

За този тип в Хюман дизайн е важно да развива самоосъзнаване и да се учи да разграничава своите автентични реакции от обществените условия.

 

Манифестиращ генератор

Манифестиращите генератори са уникален и динамичен тип в системата на Хюман Дизайн, защото съчетават черти от два различни типа – Манифестор и Генератор. Те съставляват приблизително 33% от населението.

Характеристиките на този тип хора са:

 • Енергичен и бърз подход към живота. Те са хора, които превъзхождат останалите в жонглирането на различни дейности едновременно. Тази способност им позволява да участват в множество проекти наведнъж.
 • Естествено любопитство и желание за учене. Отворени са за изследване на нови интереси и постоянно се развиват.
 • Адаптивност. Това им позволяват да се въртят и променят посоката си. Склонни са да сменят кариерата, хобитата или интересите си по-често от другите типове.
 • Ефективен подход към работата. Те са известни с това, че вършат нещата бързо и често намират нетрадиционни решения на проблемите.

 

Манифестиращите генератори могат да започнат нещата сами, но също така са създадени да реагират на възможности, които са в съответствие с тяхната енергия и страст.

Точно като Генераторите, имат механизъм за реакция, който им помага при вземането на решения. Трябва да изчакат вътрешното си чувство на удовлетворение (чувство „да“) или разочарование (чувство „не“).

Манифестиращите генератори често намират яснота и прозрение, докато се движат физически или са ангажирани с дейности. Движението може да им помогне да се свържат с вътрешните си насоки и да вземат решения, които са в съответствие с тяхната автентична същност.

Както при Манифесторите, те трябва да информират околните, преди да предприемат действия, за да навигират по-успешно социалните си взаимодействия.

Трябва да се научат да балансират нуждата си от действие и ангажираност с периоди на почивка и грижа за себе си, за да избегнат прегарянето.

 

Проектор

 

Хюмън дизайн.

 

Проекторите са един от петте основни типа в системата на Хюман дизайн, съставляващи около 20% от населението.

Проекторите са чувствителни към енергията на дадено пространство или човек и към динамиката между хората. Като естествени наблюдатели имат силна способност да разбират и напътстват другите.

Отличават се с виждането на по-голямата картина, разпознаването на модели и предлагането на ценни прозрения. Тяхната роля често включва предоставяне на насоки, мъдрост и насока на хората около тях.

Основната стратегия за прожекторите е да изчакат покана, преди да предложат своя съвет или принос. Тази покана може да бъде официална или енергийна и показва, че тяхното ръководство е ценено и необходимо.

Те нямат постоянна, устойчива енергия за непрекъсната работа. Имат изблици на фокусирана енергия.

Проекторите процъфтяват, когато техните прозрения и принос са признати и оценени. Чувството, че са уважавани, подобрява способността им да предлагат своята мъдрост ефективно.

Ако проекторите не живеят в съответствие с дизайна си, те може да изпитат чувство на горчивина или разочарование. Тази горчивина е знак, че не са признати, поканени или оценени за своите дарби.

 

Рефлектор

 

Хюман дизайн.

 

Това е най-редкият тип, който включва само около 1% от населението.

При Рефлекторите всички центрове са отворени или недефинирани, което означава, че тези хора са особено чувствителни към енергиите около тях. Те действат като огледала и отразяват енергията и аурата на хората и местата, които посещават.

Рефлекторите имат уникален орган за вземане на решения, наречен „Лунен орган“. Вместо да разчитат на последователни инстинктивни реакции като други видове, рефлекторите трябва да изчакат пълен лунен цикъл (около 28 дни), преди да вземат важни решения.

Средата, в която такъв тип човек живее и взаимодейства, влияе значително върху неговия опит. Да бъде в правилната среда и с правилните хора може да разкрие най-доброто от него, докато негативната и енергийно изтощаваща среда може да му навреди много.

Енергийните нива, емоциите и перспективите могат да варират значително от ден на ден. Тази променливост е естествена и трябва да бъде прегърната.

Те често имат неконформистка природа и уникален начин да виждат света. Важно за тях е да възприемат своята индивидуалност и да не се опитват да се впишат в конвенционалните форми.

Нуждаят се  от редовни периоди на почивка и релаксация, за да обработят енергията, която абсорбират.

 

Заключение

Хюман Дизайн е система, разработена от Ра Уру Ху, която обединява елементи от астрологията, И Чинг, Кабала и индуистко-браминската система от чакри.

Всеки човек има уникален BodyGraph – Хюман дизайн карта, която разкрива нашия тип, стратегия, авторитет, центрове, порти, канали, профил и още много ценни аспекти на нашата личност и житейски път.

Задълбочаването в нашата Хюман дизайн карта и търсенето на насоки от практикуващи може да ни предостави ценни прозрения за личностно израстване и автентичен начин на живот.

Какво е Хюман дизайн?

Тази система, разработена от Ра Уру Ху, обединява елементи от астрологията, И Чинг, Кабала и индуистко-браминската система от чакри.

Какво е бодиграф?

Тази специфична за всеки човек Хюман дизайн карта разкрива разкрива неговия тип, стратегия, авторитет, центрове, порти, канали, профил и още много ценни аспекти на нашата личност и житейски път.

Как може да ни помогне Хюман дизайн?

Задълбочаването в тази система може да ни предостави ценни прозрения за личностно израстване и съвети за водене на автентичен и щастлив начин на живот.

Категории: Любопитно|Публикувана: 22.02.2024|

Източници

Няма източници

Сподели тази статия, избери платформа!

Блог

Рецепти

730811db8333e8400e5fcddd2e25fec9?s=96&d=mm&r=g

Йоана Иванова учи "Книгоиздаване" в СУ "Св. Климент Охридски". Писането и четенето са й страст. Интересува се от йога, дихателни практики и грижа за вътрешния и външния баланс.

Свързани публикации

Оставете коментар

Обновена: 27 март 2024 в 11:12 | Публикувана: 22 февруари 2024 в 17:15 | Категория: Любопитно