Avatar of Александър Иванов

About Александър Иванов

Александър Иванов е дипломиран журналист с над 20-годишен опит в различни вестници, телевизи и интернет сайтове на регионално и национално ниво. Пише на много тематики, сред които зраве, здравословен начин на живот, спорт и много други. Автор е на стотици статии, интервюта, анализи и коментари. Подхожда с уважение към фактите и внимание към детайлите.

Заглавие

Go to Top