Serp Conf 2023: Важността на личната комуникация

Serp Conf 2023 ни даде възможност лично да представим бранда и продуктите си на различни хора и резултатите бяха на лице - впечатлени хора и доволен екип.